V Praze se koná producentský workshop ACE

21 listopadu 2017

Film Industry

V Praze se koná producentský workshop ACE

a

V úterý 21. listopadu v Praze začne prestižní mezinárodní producentský workshop ACE, na kterém se sejdou nejlepší producenti z celého světa. Po dobu jednoho týdne zde budou probíhat školení, konzultace a panely, při nichž si budou producenti vyměňovat zkušenosti a navazovat kontakty pro budoucí spolupráci. Součástí workshopu, jehož partnerem je Státní fond kinematografie, je i jednodenní panel pro české filmové profesionály. Workshop potrvá do 26. listopadu. 

Producentská organizace ACE (Ateliers du cinéma européen) se už od začátku 90. let zabývá vzděláváním a podporou filmových profesionálů. Sdružuje téměř 200 zkušených filmových producentů ze všech koutů světa. Každoročně pořádá tři hlavní workshopy pro zhruba dvě desítky vybraných filmových producentů z různých zemí. Z českých profesionálů byl do letošní série workshopů vybrán Ondřej Zima ze společnosti Evolution Films, který produkoval např. filmy Kobry a užovky, Učitelka nebo Díra u Hanušovic.

V Praze se uskuteční druhý ze série letošních workshopů, který se tradičně zaměřuje na finanční strategie filmové produkce. Zatímco předchozí setkání se věnovalo vývoji obsahové stránky projektu (tedy koncepci audiovizuálního díla, jeho dramaturgii a cílovému publiku), náplní pražského workshopu budou možnosti mezinárodního financování. Účastníci budou moci konzultovat své strategie se zkušenými profesionály napříč odvětvím, dozvědí se více o vývoji koprodukčních praktik a také o schématech soukromého a veřejného financování filmové výroby. Důležitým tématem budou rovněž mechanismy globálního trhu v digitálním věku. 

Součástí workshopu bude i jednodenní otevřený panel pro české filmové profesionály, kteří tak dostanou jedinečnou příležitost potkat se s vlivnými producenty, vyslechnout si jejich zkušenosti s řešením praktických problémů a získat osobní kontakty na ty nejlepší v oboru. Být součástí této sítě producentů pak znamená větší napojení na mezinárodní scénu, což je v kontextu současného evropského průmyslu zásadní krok ke zviditelnění českého filmu.

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás