CFC hledá mladého producenta či producentku do Rotterdam Lab 2018

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem CineMart konaném při MFF Rotterdam a tamním vzdělávacím workshopem pro mladé producenty ROTTERDAM LAB a hledá mladého českého producenta či producentku, kteří se programu zúčastní.

Rotterdam Lab je pětidenní workshop pro mladé producenty z celého světa. Cílem je nabídnout začínajícím filmovým profesionálům možnost navázat zajímavé kontakty a etablovat se ve světě mezinárodního filmového průmyslu. Kromě užitečných kontaktů, přednášek a seminářů nabízí program také průpravu a základní orientaci v oblasti mezinárodního financování, prodeje a distribuce. Každoročně se programu účastní kolem 60 producentů z přibližně 25 zemí. Absolventi programu se do Rotterdamu často vracejí – ať už s projektem na koprodukční trh CineMart anebo přímo do některé programové sekce.

https://iffr.com/en/iffr-industry/rotterdam-lab

PODMÍNKY:

Producent či producentka přihlášení do programu musí splňovat následující kritéria:

 • věnuje se svébytně autorským filmům
 • již realizoval alespoň 1 či 2 krátké filmy
 • nerealizoval dosud více než 2 celovečerní filmy (v případě, že již realizoval více celovečerních filmů, vstupuje nově do oblasti mezinárodní koprodukce, začíná s novým typem filmů a podobně)

Czech Film Center na základě přihlášek a za odborné pomoci vybere 1 kandidáta, který nejlépe splňuje zadané podmínky. Ten bude mít možnost se programu zúčastnit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v pozvání, účastník si musí pouze zajistit cestu do Rotterdamu. Program je pětidenní a koná se v termínu 27. - 31. ledna 2018.

Pokud máte zájem se přihlásit, prosím zašlete správně a úplně vyplněnou přihlášku (níže) nejpozději do 4. 12. 2017 na adresu jana.k@filmcenter.cz.

Výsledky budou oznámeny v termínu 7.-11.12. 2017.

PŘIHLÁŠKA  ke stažení.

Zavřít
Partnerství Czech Film Center a Les Arcs Coproduction Village 2017

Czech Film Center uzavřelo v letošním roce partnerství s festivalem a koprodukčním trhem v Les Arcs. Cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 4 vybrané české producenty, kteří mají zkušenost v oblasti minoritní koprodukce, aby se festivalu zúčastnili a zapojili se do programu koprodukčního trhu. A eventuálně vstoupili do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Koprodukční trh prezentuje 20 pečlivě vybraných evropských filmových projektů ve vývoji, které hledají koprodukční partnery a další financování a jejichž režisér již natočil celovečerní film či úspěšný krátký film.

Industry program festivalu v Les Arcs nabízí kromě koprodukčního fóra Coproduction Village i vysoce ceněnou prezentaci Works in Progress, na kterou do Les Arcs pravidelně jezdí celá řada prodejců a zástupců filmových festivalů. Hostující zemí letošního programu je Německo a v Les Arcs proběhne i pravidelné setkání French-German Rendez-vous.

Více o akci ZDE.

PODMÍNKY:
Výběr českých účastníků proběhne na základě jednoduchých kritérií:

 • producent má osobní zkušenost v oblasti minoritní koprodukce – úspěšně již realizoval alespoň 2 koprodukční snímky jako hlavní český producent, ne jen jeho společnost, čím více tím lépe
 • koprodukce proběhla i mimo náš region, tedy mimo tradiční dvojstrannou koprodukci ČR a Slovensko
 • koprodukované filmy byly uvedeny v distribuci mimo země výroby
 • koprodukované filmy byly uvedeny na jednom z velkých filmových festivalů
 • producent má zájem se zúčastnit a hledá nové koprodukční příležitosti
 • z každé společnosti se může zúčastnit jen jeden producent

Informace prosím vyplňte i v případě, že se akce zúčastnit nechcete, nebo nemůžete. Připravuji v současné době obsáhlejší článek o minoritních koprodukcích s ČR pro magazín Czech Film a také soubornější materiál o koprodukování s ČR. Obojí by mělo být připraveno v lednu 2018.

Datum konání (účasti):  16.-19. prosince 2017

Pozvání zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci v apartmánu, odvoz z letiště v Ženevě do Les Arcs a zpět.
Letenku do Ženevy si musí každý účastník zajistit sám.
Czech Film Center dále v Les Arcs pořádá koktejl na počest českého partnerství.

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete do 1.11.2017 na adresu marketa@filmcenter.cz

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

Zavřít
Šance pro producenty - Producers on the Move 2017

Producers on the Move je třídenní prezentace dvaceti mladých evropských producentů během MFF v Cannes. Slouží k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na tomto nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu.

Program proběhne 19. - 23. 5. Českého zástupce nominuje Czech Film Center, přihlašování projektů je možné do 21. 3.  2017.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů na základě odevzdané přihlášky (viz. kritéria a formulář níže). Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. 

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace, tedy Czech Film Center.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center. 

Producers on the Move (PoM) je třídenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. 

PODMÍNKY
Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více jako majoritní producent)
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian)
 • jeho film vyhrál Českého lva za nejlepší film
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • připravovaný projekt má již minimálně 20% financování zajištěno

Kandidát musí dále splňovat tyto požadavky: věk pod 45 let, ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt, hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Program, který POM v Cannes čeká:

 • welcome dinner
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages
 • oběd pro vybrané producenty, ARTE cocktail a další networkingové aktivity
 • Mediální kampaň PoM
 • plakát a brožura s informacemi o všech POM
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 21. 3. 2017 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje: 

 • přihlášku 
 • motivační dopis
 • informace o projektu, který aktuálně připravujete, a režijní explikaci (pokud je přiřazen režisér)

PŘIHLÁŠKA ke stažení 

Zavřít

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás