Midpoint Intensive

Midpoint Intensive

Midpoint Intensive

m

V letech 2012 – 2016 se Czech Film Center ve spolupráci s Midpointem a  Kreativní Evropou - MEDIA každoročně podílelo na dramaturgickém workshopu Midpoint Intensive, na kterém několik českých projektů dostalo v rámci dramaturgického workshopu Midpoint Intensive možnost za téměř nulové náklady konzultovat své projekty s předními dramaturgy s bohatou zkušeností ze zahraničí. 

Workshop byl určen především tvůrčím týmům v kombinaci scenárista a producent, kteří pracovali na konkrétním scénáři celovečerního filmu a pro další vývoj látky potřebovali profesionální feedback. Dvoudenní práce na workshopu vycházela z principu analýzy konkrétního scénáře a rozvíjení jeho silných stránek. Workshop probíhal formou diskuse v menších skupinách (max. 4 osoby) a zahrnoval i individuální schůzky s uznávanými mezinárodními lektory. 

 

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás