Pitch & Feedback

Pitch & Feedback

Pitch & Feedback

p

Czech Film Center společně se Slovenským filmovým ústavem a industry oddělením MFF Karlovy Vary pořádalo v letech 2012 až 2017 prezentaci Pitch & Feedback. Prezentace byla určena projektům z ČR a SR v raném stadiu vývoje, které měly potenciál uspět na mezinárodním poli a směřují k mezinárodní koprodukci. 

Celkem 7-8 vybraných projektů bylo prezentováno odbornému publiku a pěti zahraniční expertům, kteří zastupovali koprodukční trh, vzdělávací program, filmový fond, mezinárodního prodejce a producenta. Jeden z projektů byl vybrán ze vzdělávacícho programu Midpoint (šlo tedy o absolventský projekt).

Prezentující režiséři, scenáristé a producenti měli v limitu 5 minut prostor představit svůj projekt a v následujících 10 minutách dostávali zpětnou vazbu od přítomných expertů. Prezentace probíhala v angličtině, před publikem a navíc před přítomnými experty, což znamená, že na malém prostoru bylo třeba projekt vystihnout z hlediska námětu, dramaturgie, režijního i producentského záměru. 

Po veřejné části prezentace následovaly uzavřené konzultace projektů s přítomnými experty.

Cílem tohoto formátu bylo seznámit zahraniční experty a mezinárodní odborníky v publiku s českými projekty a zviditelnit je tak již v raném stadiu. České projekty byly konfrontovány s mezinárodním pohledem a přítomnému publiku tak dotazy expertů mohou odhalit koprodukční potenciál projektů. 

Podrobnosti o projektech vybraných v roce 2017 najdete ZDE.

 

 

Dodatečné podmínky
 • producent a režisér ovládají angličtinu v dostatečné míře pro prezentaci před obsáhlým publikem (60-80 lidí), jsou schopni o projektu diskutovat s experty při uzavřených konzultacích a zvládnou samostatně zodpovědět případné dotazy
 • producent a režisér jsou závazně k dispozici v termínu konání akce 2.- 4. 7. 2017 v Karlových Varech a v termínu školení 28.- 29. 6. 2017 v Praze
Zavřít
Podmínky přihlášení
 • projekt je v pokročilém stádiu vývoje
 • projekt je koncipován jako mezinárodní koprodukce
 • svým tématem a zpracováním má potenciál uspět na mezinárodním trhu
 • projekt musí být dostatečně připraven pro veřejnou prezentaci před filmovými profesionály – je přiřazen režisér, hotový scénář (či alespoň pokročilá verze), připravený plán financování, harmonogram realizace, realistické koprodukční plány
 • projekt má zajištěno základní financování (grant na vývoj či výrobu, koprodukční příslib atp.)
 • potřebné podklady k projektu jsou připraveny v angličtině
Zavřít
Podklady k přihlášce
 • vyplněný dotazník v angličtině (ke stažení ZDE)
 • treatment v angličtině (max. 20 stránek)
 • scénář v češtině
 • 10 prvních stránek scénáře/nebo 10 stránek obsahující dialogy v angličtině)
 • finanční plán s přesným označením již zajištěného a plánovaného financování
 • link na předchozí film (i krátkometrážní) pokud existuje
 • (další vizuální nebo informační materiály – nepovinné)
Zavřít

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás