Czech Film Center na Marché du film 2016

10 května 2016

Film Industry

Czech Film Center na Marché du film 2016

m

Na filmovém trhu Marché du Film bude česká kinematografie opět zastoupena v česko-slovenském pavilonu, který České filmové centrum sdílí se Slovenským filmovým ústavem. Pavilon se nachází v prestižní části trhu Village International pod číslem 133 a slouží jako prostor pro prezentaci českého filmu, filmových novinek, možností koprodukce s českými producenty a servisu poskytovaného zahraničním štábům, a zároveň jako zázemí pro české producenty, kteří se v jeho prostorách setkávají se zahraničními profesionály. 

Český a slovenský pavilon každoročně funguje jako centrum českého filmu umístěného na marché du film. Czech Film Center pavilon využívá k prezentaci českého filmu akreditovaným návštěvníkům trhu, především pak zástupcům mezinárodních filmových festivalů. Zájemci o český film se v pavilonu dozví aktuální informace o českém filmovém průmyslu, včetně možností koprodukcí s českými producenty. Pavilon také slouží jako základna pro české producenty, kteří ho mohou využívat pro své pracovní schůzky v rámci trhu.

Industry aktivity

Czech Film Center v pavilonu organizuje četné industry akce a setkání, podílí se na trhovém  industry programu, podporuje české filmy uvedené v oficiálním programu festivalu a pomáhá propojovat české filmaře a profesionály se zahraničními protějšky a novináři.

Na možnosti spolupráce mezi ČR, Polskem a Slovenskem se zaměřuje i uzavřené networkingové setkání polských, českých a slovenských producentů, jehož cílem je podpořit možnosti mezinárodní koprodukce mezi přítomnými zeměmi. Kromě producentů, kteří představí své konkrétní filmové projekty, se setkání zúčastní i zástupci Polského filmového institutu, Film Commission Poland, Czech Film Commission a Slovenského filmového institutu, kteří akci s Českým filmovým centrem spoluorganizují.

„Akce rozšiřuje portfolio našich akcí zaměřených na možnosti spolupráce s Českou republikou, koprodukování i financování u nás. Dlouhodobě se snažíme podpořit spolupráci mezi našimi producenty a jejich zahraničními protějšky, usnadnit jim navázání kontaktů a samozřejmě i v obecnější rovině informovat o situaci u nás. Množství minoritních koprodukcí i jejich úspěchy na mezinárodní úrovni, stejně jako nejnovější pozitivní vývoj v naší legislativě tuto snahu potvrzují,“ říká Markéta Šantrochová, vedoucí Czech Film Center.

 

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás