Czech Film Center na Marché du film 2016

10 května 2016

Film Industry

Czech Film Center na Marché du film 2016

Film Industry

Czech Film Center na Marché du film 2016

m

Na filmovém trhu Marché du Film bude česká kinematografie opět zastoupena v česko-slovenském pavilonu, který České filmové centrum sdílí se Slovenským filmovým ústavem. Pavilon se nachází v prestižní části trhu Village International pod číslem 133 a slouží jako prostor pro prezentaci českého filmu, filmových novinek, možností koprodukce s českými producenty a servisu poskytovaného zahraničním štábům, a zároveň jako zázemí pro české producenty, kteří se v jeho prostorách setkávají se zahraničními profesionály. 

Český a slovenský pavilon každoročně funguje jako centrum českého filmu umístěného na marché du film. Czech Film Center pavilon využívá k prezentaci českého filmu akreditovaným návštěvníkům trhu, především pak zástupcům mezinárodních filmových festivalů. Zájemci o český film se v pavilonu dozví aktuální informace o českém filmovém průmyslu, včetně možností koprodukcí s českými producenty. Pavilon také slouží jako základna pro české producenty, kteří ho mohou využívat pro své pracovní schůzky v rámci trhu.

Industry aktivity

Czech Film Center v pavilonu organizuje četné industry akce a setkání, podílí se na trhovém  industry programu, podporuje české filmy uvedené v oficiálním programu festivalu a pomáhá propojovat české filmaře a profesionály se zahraničními protějšky a novináři.

Na možnosti spolupráce mezi ČR, Polskem a Slovenskem se zaměřuje i uzavřené networkingové setkání polských, českých a slovenských producentů, jehož cílem je podpořit možnosti mezinárodní koprodukce mezi přítomnými zeměmi. Kromě producentů, kteří představí své konkrétní filmové projekty, se setkání zúčastní i zástupci Polského filmového institutu, Film Commission Poland, Czech Film Commission a Slovenského filmového institutu, kteří akci s Českým filmovým centrem spoluorganizují.

„Akce rozšiřuje portfolio našich akcí zaměřených na možnosti spolupráce s Českou republikou, koprodukování i financování u nás. Dlouhodobě se snažíme podpořit spolupráci mezi našimi producenty a jejich zahraničními protějšky, usnadnit jim navázání kontaktů a samozřejmě i v obecnější rovině informovat o situaci u nás. Množství minoritních koprodukcí i jejich úspěchy na mezinárodní úrovni, stejně jako nejnovější pozitivní vývoj v naší legislativě tuto snahu potvrzují,“ říká Markéta Šantrochová, vedoucí Czech Film Center.

 

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás