Pitch & Feedback 2017 - Výzva k přihlašování projektů

12 dubna 2017

Český film (v zahraničí) Film Industry

Pitch & Feedback 2017 - Výzva k přihlašování projektů

p

Pitch & Feedback je prezentace českých a slovenských projektů hraných filmů ve fázi vývoje, které mají potenciál uspět na mezinárodním filmovém trhu a směřují k mezinárodní koprodukci. Už několik let jí v rámci industry programu na MFF Karlovy Vary pořádá Czech Film Center, Slovenský filmový ústav a MFF Karlovy Vary. Vybrané projekty prezentují jejich tvůrci před skupinou zahraničních expertů a přítomným mezinárodním publikem v sále. Součástí programu je i uzavřená konzultace projektu s pozvanými experty.

PITCH&FEDBACK je určen pro projekt, který:

 • je v pokročilém stádiu vývoje
 • je koncipován jako mezinárodní koprodukce
 • svým tématem a zpracováním má potenciál uspět na mezinárodním trhu
 • musí být dostatečně připraven pro veřejnou prezentaci před filmovými profesionály – je přiřazen režisér, hotový scénář (či alespoň pokročilá verze), připravený plán financování, harmonogram realizace, realistické koprodukční plány
 • má zajištěno základní financování (grant na vývoj či výrobu, koprodukční příslib atp.)
 • potřebné podklady k projektu jsou připraveny v angličtině

Dodatečné podmínky:

 • producent a režisér ovládají angličtinu v dostatečné míře pro prezentaci před obsáhlým publikem (60-80 lidí), jsou schopni o projektu diskutovat s experty při uzavřených konzultacích a zvládnou samostatně zodpovědět případné dotazy
 • producent a režisér jsou závazně k dispozici v termínu konání akce 2.- 4. 7. 2017 v Karlových Varech a v termínu školení 28.- 29. 6. 2017 v Praze

Svůj projekt můžete přihlásit nejpozději do pátku 28. dubna 2017.
 

Podklady k přihlášce:

 • vyplněný dotazník v angličtině (ke stažení ZDE)
 • treatment v angličtině (max. 20 stránek)
 • scénář v češtině
 • 10 prvních stránek scénáře/nebo 10 stránek obsahující dialogy v angličtině
 • finanční plán s přesným označením již zajištěného a plánovaného financování
 • link na předchozí film (i krátkometrážní) pokud existuje
 • další vizuální nebo informační materiály – nepovinné

Vyplněný dotazník a další materiály pošlete na e-mail rita@filmcenter.cz
Všechny materiály jsou určeny jako podklad pro mezinárodní experty, musí být v angličtině a jejich podoba by měla být reprezentativní a přehledná.

Neúplné přihlášky nebudou do výběru zařazeny.
Výsledky budou oznámeny nejpozději 31. 5. 2017.
Více o programu a podmínkách výběru ZDE.

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás