Producer on the Move - šance pro producenty

13 března 2018

Film Industry

Producer on the Move - šance pro producenty

p

Producers on the Move je pětidenní prezentace dvaceti mladých evropských producentů během MFF v Cannes. Slouží k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na tomto nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. Program proběhne 10.-14.5. 2018.  Českého zástupce nominuje Czech Film Center, přihlašování je možné do 18.3. 2018.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů na základě odevzdané přihlášky (viz. kritéria a formulář níže). Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. 

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center. 

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. 

Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více, jako majoritní producent), připouští se také mezinárodní dramatický seriál či VR
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, IDFA, HotDocs, Annecy)
 • jeho film byl nominován v kategorie Best film na European Film Awards
 • jeho film vyhrál Českého lva za nejlepší film nebo byl nominován na Oscara
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • připravovaný projekt má již minimálně 20% financování zajištěno

Kandidát musí dále splňovat tyto požadavky:  ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt,. A jak již uvedeno výše, hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Program, který PoM v Cannes čeká, zahrnuje:

 • welcome dinner
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery
 • case study organizovaná ve spolupráci s ARTE
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages
 • oběd pro vybrané producenty, Producers on the Move cocktail

Mediální kampaň PoM

 • plakát a brožura s informacemi o všech PoM
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 18. 3. 2018 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje: 

 • přihlášku 
 • motivační dopis
 • informace o projektu, který aktuálně připravujete, a režijní explikaci (pokud je přiřazen režisér)

 

ke stažení

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás