Czech Joy in the Spotlight 2021

20 října 2021

Film Industry

Czech Joy in the Spotlight 2021

Film Industry

Czech Joy in the Spotlight 2021

j

Prostřednictvím propagačního oddělení Czech Film Center a ve spolupráci s MFDF Ji.hlava a Českými centry pořádá Státní fond kinematografie šestý ročník programu Czech Joy in the Spotlight. Prezentace a krátké ukázky z 10 zbrusu nových českých dokumentárních filmů bude hostit Industry Hub v Jihlavě 27. října 2021 od 17:00.

Hlasy pro prezidenta aneb Pokus o kontrarevoluci

Česká republika 2021 / 105 min
režie: Martin Mareček
produkce: Jakub Vágner - GPO Platform (CZ)

Martin Kohout se ve své provokativní mozaice názorů z různých stran politického spektra zamýšlí nad tím, kam se vytratily ideály listopadu 1989 a někdejší pocit pospolitosti. Postupující fragmentizaci české společnosti se snaží pochopit skrze dvě nedávné události. Jak parlamentní volby v roce 2017, tak následná přímá volba prezidenta zviditelnily, že v tuzemsku dnes chybí shoda i na těch nejzákladnějších pojmech, jako jsou „svoboda“ nebo „demokracie“. Různí se zdroje obav, představy o budoucím směřování země i národní mýty, o něž se osobnosti kulturního a politického života i nespokojení voliči opírají.

Jak jsem se stala partyzánkou

Česká republika, Slovenská republika 2021 / 90 min
režie: Vera Lacková
produkce: Vera Lacková - Media Voice, Adam Bognár

Romský partyzán. Spojení vytěsněné na okraj historické paměti je výchozí souřadnicí autorčiny emancipační mise. Z putování po vzpomínkách na režisérčina praděda Jána Lacka vystupuje předivo témat a motivů. Oživlé příběhy romských partyzánů slovenského odboje jsou extrahovány do pojednání o romské identitě, kořenech evropského rasismu a mizejících stopách kulturní historické paměti. Partyzánský boj Very Lackové narovnává kolektivní vědomí v rodné obci i na oslavách 75. výročí Slovenského národního povstání. Empatické momenty ve „filmovém odboji proti zapomnění“ střídají nečekané chvíle etnické grotesky i morální tragédie.

Let viny

Česká republika 2021 / 82 min
režie: Tereza Tara
produkce: Tereza Tara (CZ), Jan Bognár a Jan Hubáček - GNOMON Production (CZ)

Režisérka Tereza Tara v pětadvaceti onemocněla. Svou desetiletou cestu k uzdravení, která ji zavedla hluboko do minulosti i na okraj propasti, zachytila formou osobního a poetického videodeníku. S oslabenými ledvinami navštívila lékaře, odborníky na psychosomatiku i alternativního léčitele, který ji nabádá, aby se odevzdala do rukou božích. Stav párového orgánu začala postupně vnímat jako odraz nevybalancovaného vztahu k matce, partnerovi a vlastnímu tělu. Pochopila, že pokud chce najít lék na nemocné ledviny a začít žít lepší život, musí především lépe porozumět sobě samé.

Lidi krve

Česká republika 2021 / 85 min
režie: Miroslav Bambušek
produkce: Saša Dlouhý - freeSaM (CZ)

Sudety. Současnost. Vnuk zavražděného majitele továrny je najat jako mystický průvodce movitého starce po jeho vlastním osudu. Úsečně načrtnuté rysy přeludného putování pustou krajinou do minulosti odhalují kořeny lidské brutality. Motivy osobní morálky, historické viny za kolaboraci s nacisty a vykoupení skrze pomstu se rozpíjí ve fantasmagorické, halucinační férii, ukrutném reji odlidštěných figur, které žene k naplnění pomsta, chamtivost a chabá vidina vykoupení. Historická alegorie Lidi krve podle skutečné události se pohybuje na hraně dokumentární věcnosti a expresivní, surreálné dramatizace.

Nebe

Česká republika 2021 / 71 min
režie: Tomáš Etzler, Adéla Špaljová
producent: Jan Macola - Mimesis Film (CZ)

Sedm let pracoval Tomáš Etzler jako zahraniční zpravodaj v Číně. Poznal zemi, která se obdivuhodně rychlým tempem rozvíjí, nechal se strhnout její energií a na chvíli uvěřil, že by modernita mohla přinést i politické změny. Zanedlouho mu došlo, že řada lidí bude dál tvrdě postihována a režim bude stále udržovat většinu národa v nesvobodě a nevědomí. Aniž by tuto tvář dnešní Číny opomíjel, rozhodl se Etzler ve svém osobně laděném dokumentu vyprávět příběh naděje. Na příkladu sirotčince pro handicapované děti ukazuje, že odpovědí na kolektivistickou brutalitu a bezohlednost může být vzájemná pomoc, tolerance a empatie.

Očista

Slovenská republika, Česká republika 2021 / 75 min
režie: Zuzana Piussi
produkce: Vít Janeček - VIRUSfilm (SK), D1film (CZ)

Během poslední dekády lidé na Slovensku přestali důvěřovat soudům. Díky přístupu k uložené komunikaci podnikatele Mariana Kočnera, jenž byl vyšetřován v souvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, se v aplikaci Threema podařilo odhalit širokou síť korupčních vazeb ve státní správě i justici. Rozplést klubko nelítostné mašinérie, do níž jsou zataženi zkorumpovaní soudci, bohatí a vlivní podnikatelé, mafiáni, politici i nevinní občané, však není vůbec jednoduché. Investigativní dokument Zuzany Piussi si v souvislosti s dlouhodobou justiční krizí v zemi klade podstatnou otázku, zda je očista soudního systému, který mnohokrát selhal, vůbec proveditelná.

Očitý svědek

Česká republika 2021 / 93 min
režie: Jiří Havelka
produkce: Národní divadlo (CZ)

„Dokumentární anatomie masové vraždy pro jeden monitor a 34 mluvících hlav.“ Těmito slovy charakterizují autoři v titulcích svůj projekt tematizující popravu více než 260 karpatských Němců, Maďarů a Slováků, kterou v červnu 1945 u Přerova provedli vojáci československé armády. Takzvaný masakr na Švédských šancích je zpřítomňován minimalistickou dramatizací záznamů z výslechů přímých účastníků, očitých svědků i dalších osob. Jako kdyby postavy antického divadla vstupovaly na scénu komunikační platformy Zoom a přes propast času nám předávaly tragickou zprávu o strachu, nenávisti a nezájmu.

Opouštět počátky

Česká republika 2021 / 97 min
režie: Linda Kallistová Jablonská
produkce: Jana Brožková, Zdeněk Holý, Dušan Mulíček - Vernes (CZ)

Linda Kallistová Jablonská ve svém nejnovějším snímku sleduje, jak se za posledních deset let proměnily osudy tří dívek, které vyrůstaly ve výchovném ústavu v Počátkách, jejich sny o svobodě i realitu, které musejí čelit, ale i to, jak si samy představují vlastní budoucí rodinu. Pokračování časosběrného dokumentu o Adéle, Denise a Pavle zachycuje trnitou cestu k samostatnosti po odchodu z ústavu – vyrovnávání se s minulými křivdami, hledání práce, navazování nových vztahů, malé radosti i velká zklamání. Linda Kallistová Jablonská buduje nejen citlivý portrét trojice dívek odkázaných samých na sebe, ale zkoumá i vliv veřejných institucí na formování životních postojů mladých lidí.

Přípravy k filmu T.

Česká republika 2021 / 93 min
režie: Milan Klepikov
produkce: Martin Vandas, Antonie Dědečková - MAUR film (CZ)

Milan Klepikov se ve filmu na pomezí experimentu a poetického dokumentu zabývá koncem světa, alespoň tedy tak, jak ho definoval básník Petr Král. Podle něj se totiž děti rodí do světa, který má svůj konec už za sebou. S cílem pochopit, jak se na tento koncept dívá samotná mladá generace, a zároveň zaznamenat konec kinematografie, jak jsme ji znali dodnes, vytváří Klepikov neuspořádaným lovem vizuálních i auditivních podkladů filmový skicář, jemuž vévodí útržky životů mladých aktérů, kteří mají konec světa již zdánlivě za sebou, ale i dlouhá léta budoucnosti před sebou.

Síla

Česká republika 2021 / 91 min
režie: Martin Mareček
produkce: Jana Brožková, Zdeněk Holý - Vernes (CZ)

Touha dosáhnout co největší fyzické síly i chvíle naprostého nedostatku sil duševních vymezují život filmového kritika Kamila Fily v době natáčení netypického časosběrného dokumentu. Nezbytný moment observace je v delším časovém období lomen snahami protagonisty uvést svůj život do souladu s nejbližšími lidmi, které ale pravidelně doprovází selhání. Výsledkem je portrét intelektuála na konci s rozumem, člověka, který naráží na meze racionalizace. Právě otevřenost, s níž Fila nechává nahlédnout do tenat svého soukromí, má terapeutický vliv nejen pro něj, ale i na diváka.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás