M:brane

M:brane Forum

16. března 2021 - 18. března 2021

Malmö, Švédsko

M:brane Forum

16. března 2021 - 18. března 2021

Malmö, Švédsko

Třídenní finanční fórum pořádané každý březen v Malmö a určené pro filmy, televizní projekty, hry, aplikace a cross+trans media projekty pro děti a mládež do 15 let.

Uzávěrky

The Financing Forum for Kids Content je finanční fórum primárně zaměřené na celovečerní hrané filmy a televizní seriály pro děti a mládež, které jsou vhodné pro uvedení v kinech či na více platformách a mají zajištěno 10% financování. Projekty by měly být vhodné pro mezinárodní koprodukci v rámci Evropy a realizované etablovanou produkční společností. Fórum akceptuje všechny dílčí žánry.

Požadované materiály
- synopse (500 znaků)
- popis stylu (240 znaků)
- treatment (max. 2 stránky)
- režijní/producentská explikace
- bio- a filmografie režiséra
- filmografie producenta
- profil produkční společnosti
- cílová skupina
- cross-media strategie
- rozpočet
- finanční plán
- letter of intent/ letter of commitment
- cíle na finančním fóru
- kontaktní údaje

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás