Apulia Film Forum

Apulia Film Forum

07. října 2021 - 09. října 2021

Monopoli, Itálie
en.apuliafilmcommission.it/projects/euro-mediterranean-coproduction-forum

Apulia Film Forum

07. října 2021 - 09. října 2021

Monopoli, Itálie
en.apuliafilmcommission.it/projects/euro-mediterranean-coproduction-forum

Třídenní koprodukční fórum určené pro hrané či dokumentární projekty ve fázi pokročilého vývoje, u nichž je plánována koprodukce s Itálií, natáčení částečně či zcela proběhne v regionu Puglia a které mají alespoň ze 30% zajištěné financování.

Uzávěrky

Apulia Film Forum pořádá Apulia Film Commission Foundation s cílem podpořit koprodukční potenciál a zlákat k natáčení a realizaci v regionu Puglia.
Fórum se dělí na dvě sekce – italskou pro domácí filmové projekty s mezinárodním koprodukčním potenciálem a zahraniční sekci pro jakýkoliv zahraniční projekt, který hledá italského koproducenta nebo výkonného producenta.
Prezentuje se 20 projektů.

Projekty by měly splňovat následující kritéria
- celovečerní hrané či dokumentární projekty ve fázi vývoje (filmy, jejichž natáčení již započalo, nejsou přípustné)
- natáčení částečně či zcela proběhne v regionu Puglia (aniž by se příběh nutně přímo v Puglii odehrával)
- s minimálně 30% zajištěného financování
- je přiřazen hlavní producent, který se fóra zúčastní

Požadované materiály (k přihlášce)
- vyplněná přihláška
- synopse
- treatment vyznačující scény, které by se měly natáčet v regionu Puglia
- bio- a filmografie režiséra
- bio- a filmografie producenta
- rámcový rozpočet
- finanční plán s vyznačeným již zajištěným financováním
- ověřenou kopii dokumentů potvrzujících zajištěné financování (letter of intent není přípustný)

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás