Les Arcs Film Festival

Les Arcs Work in Progress

16. prosince 2018 - 16. prosince 2018

Les Arcs, Francie
www.lesarcs-filmfest.com

Jednodenní prezentace 14 celovečerních evropských projektů v postprodukci konaná v rámci Les Arcs Film Festival.

Uzávěrky

Les Arcs Work in Progress představuje 14 celovečerních projektů v postprodukci. Každý projekt je prezentován 8miminutovou ukázkou a následnou diskuzí s přítomnými prodejci, producenty, distributory, národními či regionálními fondy a zástupci filmových festivalů.

Kritéria výběru
- hlavní producent je z Evropy
- celovečerní hraný, animovaný či dokumentární film v postprodukci (délka min. 75 min)
- bez zajištěného mezinárodního prodejce
- projekt dosud nebyl prezentován na jiné prezentaci works in progress

Požadované materiály
- úplná přihláška
- synopse
- treatment nebo scénář
- přibližný rozpočet
- ukázka z filmu v rozsahu několika scén, přibližně 10 min

Projekty vybrané do prezentace se mohou ucházet také o cenu Eurimages Project Lab ve výši 50 000 EUR, pokud splňují tato kritéria
- obsahově a formálně inovativní
- koprodukce či spolupráce alespoň 2 zemí
- projekt dosud nedisponuje podporou od Eurimages
- hlavní producent musí být z členské země Eurimages
- primárně určená pro velké plátno, ale mohou být i na pomezí uměleckých forem
- projekty režisérů či vizuálních umělců

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás