Brussels Film Festival

Gap Financing Sessions

07. září 2021 - 08. září 2021

Brussels, Belgie
briff.be/en/

Gap Financing Sessions

07. září 2021 - 08. září 2021

Brussels, Belgie
briff.be/en/

Dvoudenní koprodukční trh, konaný v rámci Brussels International Film Festival, který se specializuje na celovečerní filmy a je určen pro evropské producenty, kteří hledají belgického koprodukčního nebo finančního partnera.

Uzávěrky

Program Gap Financing Sessions je určen pro 10 celovečerních projektů, které připravují producenti z členských zemí programu Kreativní Evropa a vybraných dalších (Evropská unie + Albánie, Bosna a Hercegovina, Island, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Tunisko) a které hledají belgického koproducenta či finančního partnera.

Účast v programu zahrnuje prezentaci projektu (pitching session) významným belgickým producentům, individuální schůzky a networkingové akce.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu proti-pandemických opatření může být BRIFF v letošním roce posunut, přesunut do on-line prostředí anebo zrušen.

Kritéria výběru

- jedná se o celovečerní projekt – hraný, dokumentární či animovaný
- plánovaná stopáž je minimálně 70 minut
- projekt je produkován producentem z výše uvedených zemí
- projekt je vhodný pro koprodukci s Belgií
- projekt má zajištěno alespoň 25% financování včetně jedné podpory v zemi výroby (literární příprava, vývoj, výroba)

NEBO projekt předkládá producent, který již produkoval alespoň dva celovečerní filmy distribuované v kinech
- projekt počítá s výdaji v Belgii minimálně ve výši 350 000 EUR
- projekt je plánován pro uvedení v kinech

Požadované materiály

- vyplněná přihláška (veškeré materiály musí být součástí přihlášky a v angličtině)
- scénář anebo pokud scénář ještě nebyl dokončen treatment v maximální dílce 15 stran
- bio- a filmografie a portrétní foto režiséra
- režijní explikace (dobrovolné, max. 1 stránka)
- CV a portrétní foto producenta
- producentská explikace (motivace, strategie, koprodukční požadavky, max. 2 stránky)
- logo a filmografie produkční společnosti
- detailní rozpočet projektu (v EUR) s označením, zda je dan financování již potvrzeno či zatím v jednání (příloha č.1)
- potvrzení zajištěného financování třetí stranou (dopis, potvrzení a podobně)
- předchozí dílo režiséra (link)

Přihláška a veškeré podklady musí být zaslány jako 1 soubor pdf. Neúplné přihlášky budou vyřazeny.

Pozvání zahrnuje cestovní grant (350 EUR), hotelové ubytování na tři noci, stravu a bezplatnou akreditaci na MFF Brusel.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás