Animovanou produkci střední a východní podpoří nový workshop

29 listopadu 2017

Film Industry

Animovanou produkci střední a východní podpoří nový workshop

a

Z iniciativy Evropské komise vznikl letos tzv. Animation Plan, jehož cílem je povzbudit animovaný průmysl v celé EU. Iniciativa CEE Animation Workshop má přivést dohromady nezávislé producenty animovaných filmů z celkem osmnácti zemí a ukázat producentům nejnovější trendy v mezinárodním animačním průmyslu. Workshop proběhne  2. – 6. 12. v Lublani v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů Animateka .

Hlavním cílem akce je vybudování průmyslu a vhodných podmínek pro úspěšné koprodukce, které obstojí v konkurenci na mezinárodní scéně. CEE Animation by se mohla stát výraznou obchodní značkou a současně fungovat jako skvělý exportní artikl zúčastněných států.  Nápad uspořádat jednorázovou akci, která by přivítala producenty z více než poloviny evropských zemí a nastavila pevné základy pro jejich budoucí spolupráci, přesvědčil zástupce Kanceláří Kreativní Evropy (Creative Europe Desk – CED). Program Kreativní Evropa - MEDIA posiluje evropský audiovizuální trh jako celek a snaží se, aby byl - jako celek - mezinárodně konkurenceschopný. Vedoucí české CED Pavlína Kalandrová upozorňuje, že spolupráce mezi jednotlivými evropskými zeměmi je naprosto klíčová: „CEE Animation Workshop by měl přispět k tomu, aby byl náš trh správně propojen a nakloněný spolupráci uvnitř našeho regionu, ale také byl rovnocenným partnerem pro západní Evropu - ať už ve fázi výroby animovaného díla, formou koprodukcí, či následně distribucí.“

Velkým přínosem je zapojení celkem devatenácti národních Kanceláří Kreativní Evropy – MEDIA (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).  „Věříme, že skrze lepší využití potenciálu spolupráce mezi producenty našeho regionu budou naši žadatelé v evropských programech Creative Europe MEDIA úspěšnější. To je také důvod, proč se na projektu podílí tolik Kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA,“ říká ředitelka slovinské CED Sabina Briški Karlić.

Vedoucí workshopu je Linda Beath, která se dlouhodobě poskytuje filmové poradenství a zaměřuje se na školení filmových producentů po celé Evropě. Mezi lektory, kteří se budou účastníkům během pěti dnů intenzivně věnovat, je pět světově uznávaných filmových odborníků. Zkušená irská producentka Siun Ni Raghallaigh, která je generální ředitelkou Ardmore Studios a jednou ze zakladatelek Troy Studios, Moe Honan, generální ředitelka společnosti Moetion Films Ltd.,  odborník na filmový marketing Mathias Noschis, ředitel mezinárodních akvizic a koprodukcí v DHX Media Richard Rowe a zástupce ředitele oddělení prodeje a akvizic polské veřejnoprávní televize TVP Maciej Chmiel.

Do pilotního ročníku bylo vybráno dvacet šest producentů z celkem osmnácti zemí: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Gruzie, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Hlavními tématy workshopu budou mezinárodní koprodukce, financování, právní aspekty, marketing, sales, práce s televizními dramaturgy či digitální distribuce.

Z České republiky se workshopu účastní Libor Nemeškal (Kouzelná Production Inc.) a Martin Vandas (MAUR film Ltd), jako externí experti přijali pozvání Anna Vášová a Michal Podhradský.

Důležitou součástí lublaňského workshopu bude i panelová debata o koprodukčních podmínkách v regionu střední a východní Evropy. Setkání se zúčastní přes třicet filmových profesionálů, kteří se pokusí zformulovat společný požadavek kinematografickým fondům a zástupcům televizních dramaturgů o větší podporu animovaného průmyslu. Dokument pod názvem Ljubljana Accord bude obsahovat popis specifických podmínek výroby animovaných díl v regionu CEE a návrh strategií k jeho zlepšení s cílem vybudovat konkurenceschopný průmysl animovaného filmu – a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.

CEE Animation Workshop se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů Animateka, konající se ve dnech od 4. – 10. prosince 2017 v Lublani.  

Organizátoři CEE Animation Workshop jsou:
Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA z 19 zemí
Visegrad Animation Forum 
Slovinská asociace animovaného filmu (Slovenian Animated Film Association)
Motovila Institute
Animateka International Animated Film Festival

 

Lidé

Martin Vandas

Producent, Scénář

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás