Filmy

The Land of Cruciform Sun

The Land of Cruciform Sun
The Land of Cruciform Sun

Czech Republic, 2021, 12 min
Experimental

The Land of Cruciform Sun
The Land of Cruciform Sun

Czech Republic, 2021, 12 min
Experimental

Vodní toky se sytí parazitární substancí a stávají se líhní krystalické hmoty, která pomalu obrůstá objekty i celé ekostytémy, pro něž byl již veškerý čas vyčerpán. Zbývá pouze moment nekonečné refrakce, která materializuje a konzervuje projevy svého hostitele do repetitivních sekvencí.

Přehrát celý film

Fotogalerie

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás