Kontakt

Czech Film Center

Adresa naší kanceláře

Státní fond kinematografie
Czech Film Center
Veletržní 530/27
170 00, Praha 7 - Holešovice
Česká republika

info@filmcenter.cz

Fakturační a poštovní adresa

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
170 00 Praha 7
Česká republika
IČO: 01454455
DIČ: CZ01454455

http://fondkinematografie.cz/

Od 1. února 2017 se stalo Czech Film Center součástí Státního fondu kinematografie.

NÁŠ TÝM

Markéta Šantrochová
Markéta Šantrochová

Head of Czech Film Center

marketa[@]filmcenter.cz   /   
+420 724 329 948

Markéta vystudovala francouzštinu na Západočeské univerzitě a studovala překladatelství a tlumočnictví (francouzština) a český jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově. Než nastoupila do CFC v roce 2004, více než osm let spolupracovala s programovým oddělením MFF Karlovy Vary. Od roku 2013 CFC vede a v květnu 2019 se stala také prezidentkou European Film Promotion, mezinárodní organizace sdružující evropské filmové instituce. Markétina agenda zahrnuje spolupráci s nejvýznamnějšími zahraničními festivaly včetně tzv. Velké trojky (Berlinale, Cannes, Benátky), zahraničními sales agenty nebo zástupci koprodukčních trhů, ale zabývá se také konzultacemi festivalových a vývojových strategií připravovaných filmů a vede Czech Film Springboard na Finále Plzeň nebo magazín CZECH FILM.

Barbora Lochmanová
Barbora Lochmanová

Festival Relations - Feature Films

barbora[@]filmcenter.cz   /   
+420 778 487 863

Barbora nastoupila do Czech Film Center v roce 2015 po dokončení bakalářských studií na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně – obory Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury a Anglický jazyk a literatura. Během studií pracovala pro několik filmových festivalů včetně Letní filmové školy nebo festivalu Mezipatra v Brně. V CFC má na starosti komunikaci se zahraničními filmovými festivaly se zaměřením na celovečerní hraný film a dětský film, připravuje návrhy festivalových strategií pro nové hrané filmy, spravuje interní databázi připravovaných českých filmů, webovou databázi dokončených filmů a průvodce zahraničními festivaly určený českým filmovým profesionálům. Stará se také o produkční zajištění účasti CFC na filmových trzích v Berlíně a v Cannes.

Vítězslav Chovanec
Vítězslav Chovanec

Festival Relations - Documentary & Short Films

vitezslav[@]filmcenter.cz   /   
+420 778 487 864

Vítězslav je absolventem magisterského studia oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v Czech Film Center začal pracovat v roce 2017. Během studií pracoval v České televizi na pozici asistenta dramaturgie a spolupracoval s MFF Karlovy Vary nebo s MFDF Jihlava. Rád o filmu také píše – aktuálně pro časopis Cinepur a podílí se na výběru filmů pro festival Jeden svět. V CFC má na starosti komunikaci se zahraničními filmovými festivaly zaměřenými na dokumentární a krátký film a konzultuje festivalové strategie pro nové dokumentární a krátké filmy. Mimo to každoročně zajišťuje vydání kolekce Czech Short Films a připravuje českou prezentaci na filmovém trhu krátkých filmů v Clermont-Ferrand.

Luděk Čertík
Luděk Čertík

Editor and Communication

ludek[@]filmcenter.cz   /   
+420 601 326 883

Luděk vystudoval obory Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Několik let pracoval jako programový dramaturg pro Festival krátkých filmů Praha (Pragueshorts) a jako posudkář celovečerních dokumentárních filmů spolupracoval s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Příležitostně uváděl filmové projekce v pražském kině Ponrepo a o filmu také čas od času píše – dříve do časopisu Film a doba a v současnosti do společensko-ekologického magazínu Sedmá generace. V CFC, kde pracuje od roku 2024, má na starosti obsahovou správu webu, sociální sítě a komunikaci s novináři.

Magdalena Makovská
Magdalena Makovská

Administration, production

magda[@]filmcenter.cz   /   
+420 774 316 427

Magdalena vystudovala Kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a v minulosti pracovala mimo jiné v produkčním oddělení Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest, ale také jako šéfeditorka databáze Filmového přehledu v Národním filmovém archivu nebo jako koordinátor vývoje nové databáze a webu pro mezinárodní organizaci dok.incubator. V Czech Film Center je od března 2019 a stará se o veškerou administrativu a produkční zajištění našich akcí.

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás