Soukromé století - Mávnutí motýlích křídel

Soukromé století - Mávnutí motýlích křídel
Private Century - A Stroke of Butterfly Wings

Česká republika, 2005, 52 min
Dokumentární

Soukromé století - Mávnutí motýlích křídel
Private Century - A Stroke of Butterfly Wings

Česká republika, 2005, 52 min
Dokumentární

Život každého z nás může být jedinečný, jestliže se ho rozhodneme jedinečně prožít. Svědectvím o neopakovatelné intenzitě každého životního okamžiku jsou soukromé a rodinné filmy. V nich jsou zachyceny osobní příběhy z našich společných dějin. Filmový cyklus Soukromé století představuje dějiny jako intimní lidské příběhy. Přináší unikátní svědectví spontánního, soukromého života v průběhu 20. století. Cyklus Soukromé století se skládá z 8 filmů.
Mávnutí motýlích křídel je od 30. do 80. let pohledem do rodinného zázemí hudebního skladatele Václava Felixe. Vypráví o sledu souvislostí, ve kterých se vytváří Václavův politicky angažovaný prokomunistický postoj. Citový vztah Václava k otci i matce byl neobyčejně silný. Otec mu byl velkým vzorem, ke kterému se chtěl přiblížit, matka ochranitelkou, u které hledal pochopení. Od roku 1948 se však osobní život Václava začal utvářet ve spojení s politickým vývojem v Československu. Václav se plně ztotožnil s ideologií komunistické strany. Jeho sympatie k straně určovaly i jeho důvěrná osobní rozhodnutí. Těmi byla např. volba jeho životní partnerky, nebo ochladnutí vztahu s otcem, kterého komunisté zavřeli do kriminálu. Politická ideologie ovlivnila i hudební tvorbu, kterou si Václav vybral za svoji profesi. Útěchu nacházel ve svém koníčku, kterým bylo sbírání motýlů. Životní peripetie dávají možnost sledovat, z jakých kořenů vycházel Václavův životní světonázor a důvody, proč na svém přesvědčení setrval.

Scénář / Jan Šikl    Střih / Jan Daňhel    Zvuk / Daniel Němec

Fotogalerie

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás