Producers on the Move 2021 - výzva pro talentované producenty

08 března 2021

Film Industry

Producers on the Move 2021 - výzva pro talentované producenty

Film Industry

Producers on the Move 2021 - výzva pro talentované producenty

p

Státní fond kinematografie/Czech Film Center připravuje nominaci českého zástupce v programu Producers on the Move 2021 pro začínající evropské producenty pořádaného European Film Promotion na MFF v Cannes 2021.

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete níže uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 12. 3. 2021 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje:

 • přihlášku – Prosím nevyplňujte bodové ohodnocení
 • motivační dopis
 • informace o projektu (nebo balíku projektů), který aktuálně připravujete a chcete v rámci programu prezentovat – včetně synopse a režijní explikace
 • finanční plán projektu, který chcete prezentovat

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů. Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu Producers on the Move zúčastní.

Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie. Případné cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám.

Program je s ohledem na stávající pandemickou situaci plánován ve dvou termínech

 • 17.-21. května 2021 v online podobě
 • 8.-12. července 2021 v Cannes v případě, že filmový trh a festival proběhnou v nyní plánovaných termínech a nadpoloviční většina vybraných producentů se bude moci fyzicky zúčastnit

Nicméně v současné situaci je pravděpodobnější, že celý program proběhne online v květnu.

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace.

Více o programu Producers on the Move:

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center/Státní fond kinematografie.

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských producentů na začátku kariéry konaná obvykle na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu v Cannes. Slouží především k navázání kontaktů s potenciálními koprodukčními partnery, vzájemné prezentaci aktuálních projektů, posílení kontaktů v oblasti filmového průmyslu a vytvoření stabilní platformy nastupující generace evropských producentů.

Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována)

 • Producent/producentka má zkušenost v oblasti mezinárodní koprodukce – již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (přednost má producent, který byl majoritním producentem)
 • Producent, který realizoval více než 3 mezinárodní koprodukce jako majoritní producent, je pro program bohužel již příliš zkušený.
 • Alespoň jeden jeho/její film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • Jeho/její film byl uveden v mezinárodní soutěžní sekci na jednom z hlavních festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, Tallinn Black Nights, IDFA, HotDocs and Annecy)
 • Jeho/její celovečerní film vyhrál Českého lva v kategorii Nejlepší celovečerní film, Nejlepší dokumentární film anebo nově Nejlepší animovaný film
 • producent absolvoval roční vzdělávací program ACE, EAVE či EURODOC
 • v současné době připravuje nový projekt vhodný pro mezinárodní koprodukci

Kandidát by měl dále splňovat tyto požadavky:

 • ovládá samostatně a aktivně angličtinu
 • má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt
 • hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes

Plánovaný program:

 • kick off meeting (po 17.5.2021 dopoledne)
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty (út 18.5.2021 odpoledne)
 • „1:1 speed datings“ – setkání s potencionálními partnery (st 19.5.2021 dopoledne)
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages (čt 20.5.2021 dopoledne)
 • meet up – setkání se zástupci programů pro producenty jako EAVE, ACE a dalšími experty, setkání s předchozími PoM (pá 21.5.2021 půlden)

Mediální kampaň PoM:

 • brožura s informacemi o všech PoM (tištěná i online)
 • profily vybraných producentů na webu www.efp-online.com
 • digitální marketingová kampaň – kampaň na Facebooku představující každého PoM, pravidelné posty na Twitteru a Instagramu
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)
 • mediální partnerství prezentující 20 vybraných producentů mezinárodní odborné filmové veřejnosti
 • partnerství s FestivalScope

ke stažení

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás