Czech Film Center

The Land of Cruciform Sun

The Land of Cruciform Sun
The Land of Cruciform Sun

Česká republika, 2021, 12 min
Experimentální

The Land of Cruciform Sun
The Land of Cruciform Sun

Česká republika, 2021, 12 min
Experimentální

Vodní toky se sytí parazitární substancí a stávají se líhní krystalické hmoty, která pomalu obrůstá objekty i celé ekostytémy, pro něž byl již veškerý čas vyčerpán. Zbývá pouze moment nekonečné refrakce, která materializuje a konzervuje projevy svého hostitele do repetitivních sekvencí.

Přehrát celý film


Fotogalerie

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás