Bára Anna Stejskalová

Director, Writer, Animator, Story

Filmografie

Love Is Just a Death Away

2020, Animation
Director, Writer, Story, Animator

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Contact us