Martin Řezníček

Czech Republic, DOCUfilm Praha

Martin Řezníček

DoP, Director, Producer, Writer

Martin Řezníček profesní životopis
Vystudoval telekomunikační techniku na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (1984, Ing.). Pracoval jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu ČSAV (1984–1988), kde mimo jiné opravoval lasery a věnoval se základnímu materiálovému výzkumu, struktuře hmoty.
Koncem socialismu se zaměstnal ve Studiu audiovizuální techniky při ČVUT, kde se věnoval režii výukových a propagačních filmů (1989–1991).
Po listopadu ‘89 se stal členem Parlamentní komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu (1989-1991).
Pokračoval dále ve studiu na KDT FAMU (1989–1997), v dílně u Pavla Kouteckého a dva roky mimořádně i na katedře kamery.
Roku 1991 založil malou vlastní produkční firmu DOCUfilm Praha. Od té doby se věnuje zejména dokumentárnímu filmu jako autor na volné noze a jako producent filmů vlastních i filmů jiných režisérů.
Rozvinul poměrně rozsáhlou spolupráci s ČT, pracoval pro investigativní pořad Na hraně (1995–1999) a měl v České televizi i vlastní pořad Tykadlo
(1999–2002). Spolupráce s ČT se poslední roky odehrává spíše v oblasti koprodukcí.
Od roku 2002 učí na KDT FAMU, kde vede vlastní tvůrčí dílnu a má zde také seminář – Investigativní metody v dokumentárním filmu, 2014-16 byl proděkanem pro vědu a výzkum na FAMU.
V roce 2020 byl habilitován na docenta.

Filmografie

Life in Feathers

2007, Documentary
Director, Producer, Writer, DoP

Jan Křížek, Sculptures and Bees

2005, Documentary
Director, Producer, Writer, DoP

Farewell, Sun

2002, Documentary
Director, Writer, DoP

Lost Holiday

2007, Documentary
Producer

Kapr Code

2022, Documentary
Producer, DoP

Czech Hump

2009, Documentary
DoP

Sold

2005, Documentary
DoP

Czech Film Center

Email: info@filmcenter.cz

Contact us