Databáze připravovaných projektů Upcoming projects je moderní a funkční nástroj, jak systematicky mapovat a sledovat vývoj českých filmových projektů a zároveň s nimi efektivně a průběžně po dobu celého roku pracovat směrem k zahraničním partnerům a spolupracovníkům Czech Film Center.

Online databáze připravovaných projektů na webu CFC zároveň nahrazuje katalogy českých hraných, dokumentárních a animovaných filmů.

Oproti katalogům přináší online databáze Upcoming projects několik vylepšení:

 • větší rozsah – strukturovaný do veřejné a neveřejné části, která bude přístupná pouze přihlášeným filmovým profesionálům
 • aktuální informace o projektech během celého roku (průběžné aktualizace během roku)
 • lepší přehlednost vznikajících projektů a možnost v nich vyhledávat
 • jednoduchá online distribuce informací cílovým skupinám filmových profesionálů
 • ekologičtější přístup – omezení tisku a fyzické distribuce tiskovin

Databáze Upcoming projects je v angličtině a je dostupná v anglické verzi webu. Informace sbíráme třikrát za rok. V dotazníku i v databázi je uvedeno datum, ze kdy dodané informace jsou, aby uživatelé věděli, jak aktuální dané informace jsou.

Databáze obsahuje v neveřejné části i odborné informace, které v katalogu nebyly a které mohou pomoci projektům k větší vizibilitě:

 • termín natáčení
 • místo natáčení
 • rozpočet
 • získaná podpora
 • stav zafinancování projektu
 • zda je potvrzen sales agent
 • kde už byl projekt prezentován či jakých vzdělávacích programů se zúčastnil

Tyto informace jsou dostupné pouze vybraným filmovým profesionálům po předchozí registraci a schválení, a to konkrétně:

 • zástupcům filmových festivalů
 • zástupcům koprodukčních trhů
 • zástupcům filmových fondů

Kritéria pro zveřejnění projektu v online databázi připravovaných projektů:

 • Jedná se o české audiovizuální dílo ve smyslu zákona o audiovizi § 2
 • Splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  a) projekt získal podporu od některého z nadnárodních, národních nebo regionálních fondů

  b) je potvrzená koprodukce s Českou televizí (Programová rada)

  c) má zajištěné financování jinou třetí stranou (nutno uvést jaké)

  d) nebo má naplánovanou premiéru v českých kinech v roce 2024 (dle Plánu premiér UFD)

Informace o projektech jsou v databázi zveřejňovány na základě souhlasu s jejich zveřejněním, který je součástí Dotazníku připravovaných projektů.

Informace se v databázi připravovaných projektů zobrazují tak, jak jsou vyplněny. Pracovníci Czech Film Center provedou velice zběžnou a formální kontrolu dat, ale není v našich kapacitních možnostech ověřovat veškeré poskytnuté informace.

SFKMG si vyhrazuje právo nezveřejnit projekt, pokud by informace o projektu vyplněné v dotazníku byly opakovaně mylné či zavádějící, případně kdyby texty obsahovaly projevy nenávisti vůči určité skupině apod.

Chystáte filmový nebo televizní projekt? Dejte nám o něm vědět skrze Dotazník připravovaných projektů:

(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již existujícího profilu)

Chcete nám dát vědět o svém dokončeném projektu? Využijte prosím Dotazník dokončených filmů, který je také dostupný na domovské stránce Visitor Page. Informace budou po odeslání dotazníku zveřejněny na webu CFC v online katalogu dokončených českých filmů Films & people.

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás