Filmové trhy

Filmové trhy

Berlin, Cannes, Toronto, Clermont-Ferrand, Annecy

Filmové trhy

Berlin, Cannes, Toronto, Clermont-Ferrand, Annecy

t

Filmové trhy jsou vedle filmových festivalů základním pilířem mezinárodního filmového prostředí, a tedy jedinečnou příležitostí pro filmaře, jak propagovat své dílo. Obvykle se konají při filmovém festivalu a jejich součástí je tradičně mnohočetný odborný program. Czech Film Center dlouhodobě působí na těch největších světových filmových trzích – European Film Market (Berlinale), Marché du Film (Cannes)trh na festivalu v Torontu, Short Film Market (Clermont-Ferrand) a Mifa (Annecy). Během nich pomáháme vznikajícím českým filmům navázat spolupráci s profesionály ze všech filmových odvětví.

Filmové trhy jsou skvělou příležitostí prezentovat aktuální českou filmovou tvorbu a podmínky v českém filmovém průmyslu z hlediska legislativy, financování nebo infrastruktury. Festivalové prostředí umožňuje pravidelně udržovat kontakt s dalšími festivaly, trhy, institucemi, vzdělávacími programy, sales agenty a dalšími profesionály. Rovněž umožňuje jednat o nových možnostech prezentace českého filmu a nových možnostech mezinárodní spolupráce.

Během naší účasti na trzích:

  • poskytujeme informace o aktuální české produkci
  • předáváme kontakty na filmové společnosti a tvůrce z českého filmového průmyslu
  • zodpovídáme dotazy ohledně financování a podmínek mezinárodních koprodukcí s Českou repulibkou
  • jednáme s představiteli významných světových festivalů a filmových či koprodukčních trhů, vzdělávacích programů, filmových fondů, institucí a dalších stávajících i potenciálních partnerů
  • komunikujeme rovněž s českými i zahraničními novináři a snažíme se o rozšiřování kontaktů s prodejci filmů.

Velké filmové trhy bývají přidruženy k velkým filmovým festivalům, a to znamená, že se po dobu jejich konání sejde také velké množství filmových profesionálů. Během doby trvání trhu pořádáme proto vlastní formální i neformální doprovodný program – otevření stánku a zázemí pro české tvůrce, různá tematická setkání, prezentaci filmů uváděných v programu trhu i festivalu a další.

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás