Filmové trhy

Filmové trhy

Berlin, Cannes, Toronto, Clermont-Ferrand

Filmové trhy

Berlin, Cannes, Toronto, Clermont-Ferrand

a

Filmové trhy jsou vedle filmových festivalů základním pilířem mezinárodního filmového prostředí a tedy neodmyslitelnou součástí propagace filmu pro profesionály. Obvykle se konají při filmovém festivalu a jejich součástí tradičně je širší odborný program. CFC dlouhodobě působí na největších filmových trzích (BerlínCannes, Toronto, Clermont-Ferrand) a nově vstupuje i na trhy další (Annecy). 

Filmové trhy jsou skvělou příležitostí prezentovat aktuální českou filmovou tvorbu a situaci v ČR z hlediska legislativy, financování, infrastruktury. Festivalové prostředí umožňuje pravidelně udržovat kontakt s dalšími festivaly, trhy, institucemi, vzdělávacími programy, sales agenty a dalšími profesionály, a také jednat o nových možnostech prezentace českého filmu a nových možnostech spolupráce. Na festivalech se CFC snaží sledovat aktuální situaci a trendy ve filmovém sektoru v ostatních zemích, monitorovat aktivity ostatních institucí a organizací (publikace, statistiky, komunikaci) a v neposlední řadě  navazovat nové kontakty. 

Práce s festivaly probíhá na několika úrovních:
Za prvé je to poskytování informací uměleckým ředitelům a selektorům festivalů, a to jak obecně (o vznikajících filmech a o připravovaných projektech), tak cíleně - o těch vznikajících filmech, které by se mohly hodit do profilu daného festivalu a sekce a které je pro selektory dobré sledovat. K tomu slouží obecné mailingy o novinkách v českém filmu, publikace (katalog či magazín Czech Film), ale i pravidelná osobní, emailová či telefonická komunikace. CFC také sleduje personální změny na festivalech a navazuje nové kontakty s novými festivaly či selektory.

CFC také zve zástupce filmových festivalů na různé další akce, kde se prezentují české filmy, např. Czech Film Springboard, který pořádáme na Finále Plzeň). 

CFC dále pořádá na českých festivalech tematická setkání či panelové diskuze se zástupci festivalů (prezentace MFF San Sebastian, MFF Locarno), každoroční setkání se zástupci filmových festivalů v rámci Czech Film Springboard na Finále Plzeň, a tím usnadňuje navazování kontaktů a informovanost českých profesionálů. Se zástupci festivalů pořádá moderované diskuze a setkání s českými filmovými profesionály, s českými festivaly pak spolupracuje i při výběru a zvaní hostů do ČR např. do poroty soutěžní sekce festivalu, na různé diskuze a doprovodný program pro filmové profesionály či veřejnost.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás