Film Industry

Film Industry

Film Industry

Dotazník připravovaných projektů je opět otevřen - aktualizujte informace o svých projektech do 5. ledna

S blížícím se koncem roku bychom Vás již tak trochu tradičně rádi požádali o aktualizaci informací o připravovaných projektech v databázi Upcoming projects, spuštěné na webu Czech Film Center na začátku letošního roku. Uzávěrka sběru informací je naplánovaná na 5. ledna 2024.

Data o připravovaných projektech ve všech stádiích rozpracovanosti poskytnutá v tomto dotazníku slouží jako základ online databáze Upcoming projects na webu Czech Film Center, určené primárně zahraničním filmovým profesionálům. Cílem je systematicky a efektivně sledovat vznikající českou tvorbu během celého roku. Online databáze připravovaných projektů Upcoming projects na webu CFC zároveň nahrazuje katalogy českých hraných, dokumentárních a animovaných filmů.

Chystáte filmový nebo televizní projekt? Pro poskytnutí nebo aktualizaci v minulosti vyplněných informací využijte Dotazník připravovaných projektů:

(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již existujícího profilu)

Aktuální uzávěrka sběru informací je 5. ledna 2024.

Na Visitor Page jsme zase doplnili všechny projekty, které obdržely podporu od SFKMG, a přiřadili je hlavnímu producentovi, či osobě, která za společnost obvykle projekty vyplňuje. Všechny takové projekty byste tedy ve svém profilu měli automaticky vidět. Prosíme Vás o vyplnění informací pokud možno ke všem z nich. A pokud některý projekt nevidíte nebo by měl informace o něm vyplnit někdo jiný, ozvěte se nám.

Informace sbíráme třikrát za rok. V dotazníku i v databázi na webu je uvedeno datum, ze kdy dodané informace jsou, aby uživatelé věděli, jak aktuální dané informace jsou. 

V případě, že do data uzávěrky sběru informací neobdržíme aktualizované údaje o vašem projektu a souhlas s jeho zveřejněním v online databázi Upcoming projects (součást dotazníku), projekt zatím nebude v databázi zveřejněn. Podrobnosti o fungování databáze včetně podmínek pro zveřejnění projektu v databázi, struktuře informací (veřejná a neveřejná část) a kdo bude mít přístup k neveřejné části, naleznete zde.

Chcete nám dát vědět o svém dokončeném projektu? Využijte prosím Dotazník dokončených filmů, který je také dostupný na domovské stránce Visitor Page. Informace budou po odeslání dotazníku zveřejněny na webu CFC v online katalogu dokončených českých filmů Films & People.

Spouštíme nové kolo sběru údajů o připravovaných projektech / Dotazník opět otevřen

Po úspěšném spuštění databáze Upcoming projects na začátku února 2023 a jejím představení na European Film Market v Berlíně bychom rádi dali producentům ještě před Cannes možnost informace o připravovaných projektech aktualizovat nebo doplnit nové projekty. Proto spouštíme nové kolo sběru informací o připravovaných projektech ve všech stádiích vývoje, výroby a postprodukce, včetně minoritních koprodukcí.

Data poskytnutá v tomto dotazníku a každém dalším budou sloužit jako základ online databáze připravovaných projektů Upcoming Projects na webu Czech Film Center, určené primárně zahraničním filmovým profesionálům. Cílem je systematicky a efektivně sledovat vznikající českou tvorbu během celého roku.

Online databáze připravovaných projektů na webu CFC zároveň nahrazuje tištěné a elektronické pdf katalogy českých hraných, dokumentárních a animovaných filmů.

Databáze Upcoming projects je v angličtině a přináší oproti tištěným katalogům několik výhod:

 • větší rozsah informací rozdělený na veřejnou a zaheslovanou část, jež je dostupná pouze vybraným registrovaným uživatelům z řad zahraničních filmových profesionálů (zástupci festivalů, koprodukčních trhů, filmových fondů)
 • možnost aktualizovat informace kdykoli během roku, lepší přehlednost
 • možnost vyhledávat projekty v databázi na webu, využívat informace pro vlastní propagaci projektu
 • jedná se také o ekologické a finančně šetrnější řešení bez nutnosti tisku a transportu materiálů na filmové festivaly a trhy.

Chystáte filmový nebo televizní projekt? Pro poskytnutí nebo aktualizaci v minulosti vyplněných informací využijte Dotazník připravovaných projektů:

(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již existujícího profilu)

Uzávěrka sběru informací je 19. dubna 2023.

Do databáze jsme doplnili všechny projekty, které již obdržely podporu od SFKMG, a přiřadili je hlavnímu producentovi, či osobě, která za společnost obvykle projekty vyplňuje.

Informace se v databázi připravovaných projektů budou zobrazovat tak, jak nám je vyplníte. Pracovníci Czech Film Center provedou velice zběžnou a formální kontrolu dat, ale není v našich kapacitních možnostech ověřovat veškeré informace v databázi uvedené.

Informace sbíráme třikrát za rok. V databázi je uvedeno datum, ze kdy dodané informace jsou, aby uživatelé věděli, jak aktuální dané informace jsou.

Chcete nám dát vědět o svém dokončeném projektu? Využijte prosím Dotazník dokončených filmů, který je také dostupný na domovské stránce Visitor Page po přihlášení. Informace budou po odeslání dotazníku zveřejněny na webu CFC v online katalogu dokončených českých filmů Films & people.

Podrobnosti o fungování databáze včetně podmínek pro zveřejnění projektu v databázi, struktuře informací (veřejná a neveřejná část) a kdo bude mít přístup k neveřejné části naleznete zde.

Výzva pro mladé producenty - Producers on the Move 2023

Státní fond kinematografie/Czech Film Center připravuje nominaci českého zástupce v programu Producers on the Move 2023 pro začínající evropské producenty pořádaného European Film Promotion na MFF v Cannes 2023.

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete níže uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 3. 3. 2023 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace musí obsahovat:

 • přihlášku (dotazník v příloze níže) – Prosím nevyplňujte bodové ohodnocení, děkuji.
 • motivační dopis
 • informace o projektu (nebo balíku projektů), který aktuálně připravujete a chcete v rámci programu prezentovat – včetně synopse a režijní explikace, v případě balíku projektů může jít např. o jeden projekt v postprodukci  další jeden či více ve výrobě či vývoji
 • finanční plán projektu, který chcete prezentovat nebo jednoho z projektů v balíku

Program PRODUCERS ON THE MOVE pořádaný EFP, jehož je Czech Film Center členem,  je určen pro producenty, kteří:

 • mají zkušenost s mezinárodní koprodukcí, tedy už produkovali minimálně jeden, ale ne více než tři mezinárodní koprodukce (celovečerní hraný, dokumentární či animovaný film NEBO vysoce kvalitní mezinárodní televizní sérii či VR dílo);
 • Pokud producent již realizoval jako majoritní producent více než 3 mezinárodní koprodukce, jeho zkušenosti přesahují kritéria programu Producers on the Move.
 • absolvovali vzdělávací program ACE, EAVE či EURODOC (jiné programy nejsou uznatelné);
 • jimi produkovaná díla byla uvedena v distribuci (kino nebo VoD/TV) mimo země výroby daných filmů, festivalová distribuce – putovní program pořádaný festivalem není uznatelná;
 • jimi produkovaná díla
  • byla uvedena v mezinárodních sekcích na vybraných festivalech (pouze některý z těchto – Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, IDFA, HotDocs, Annecy a Tallinn Black Nights),
  • byla nominována v kategorii Best Film na Evropské filmové ceny,
  • získala hlavní národní filmovou cenu (nejlepší hraný, dokumentární nebo animovaný film),
  • byla nominována (top 5) za celovečerní film na Academy Awards (Oscary)

Program probíhá v angličtině a cílem je podpořit mezinárodní spolupráci a koprodukci, kandidát by tedy měl

 • ovládat samostatně a aktivně anglický jazyk
 • mít zájem o mezinárodní trh a aktuálně hledat koprodukční partnery pro své projekty

Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si každý účastník hradí sám.
Program je plánován ve dvou termínech – v hybridní podobě – online a fyzicky v Cannes.
Přihláškou stvrzujete, že jste

 • v termínu 2.-4.5. k dispozici pro online část a
 • v termínu 18.-22.5. k dispozici fyzicky v Cannes.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získá nejvíce bodů. Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu Producers on the Move zúčastní.
Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie.

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace, tedy prostřednictvím Czech Film Center.

Plánovaný program
online (před festivalem)

úterý, 2. května / půlden dopoledne: kick off meeting
středa, 3. května / půlden dopoledne: pitching session
čtvrtek, 4. května / půlden dopoledne: 1:1 speed meetings

on-site v Cannes

čtvrtek, 18. května / uvítací setkání & večeře
pátek, 19. května / dopoledne: Round-Table Meeting "Off the Records..."
                            / odpoledne: 25-minutové předem zorganizované schůzky navazující na online prezentaci projektů 
sobota, 20. května / dopoledne: case study ve spolupráci s ARTE (tbc)
neděle, 21. května  / case study ve spolupráci s Eurimages
pondělí, 22. května / uzavřený oběd (pouze pro vybrané producenty)
                               / večer (18:00-20:00): PRODUCERS ON THE MOVE cocktail pro všechny současné i minulé účastníky (tbc)

Producers on the Move (PoM)

 • představuje a propaguje 20 producentů na začátku kariéry z různých zemí Evropy mezinárodní filmové obci a tisku na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu v Cannes
 • propojuje 20 producentů mezi sebou (s clem navázat možná koprodukční partnerství, vzájemně si prezentovat své projekty atd.)
 • nabízí vybraným producentům možnost navázat či upevnit kontakty s klíčovými hráči – zástupci fondů, finančníky, mezinárodními prodejci, distributory a představiteli televizních stanic
 • každému z producentů zajistí setkání s 5 mezinárodními prodejci
 • vybaví producenty hlubšími znalostmi z oblasti mezinárodní koprodukce, financování filmu v mezinárodním prostředí, mezinárodního prodeje a distribuce, nových technologií, nových business modelů a současných trendů
 • nabízí možnost sdílení znalostí a zkušeností
 • vytváří stabilní platformu nastupující generace evropských producentů a možnost dlouhodobé výměny zkušeností v rámci Alumni Network
 • nabízí možnost streamování předchozích děl účastníků jejich kolegům a dalším expertům v rámci spolupráce s Festival Scope

European Film Promotion (EFP)

EFP je mezinárodní organizace sdružující profesní filmové organizace a instituce, které jsou experty v oblasti propagace a marketingu své národní kinematografie. Celkem 38 členských organizací ze 37 evropských států spojuje síly za účelem co nejlepší propagace rozmanitosti evropského filmu a talentů na klíčových mezinárodních festivalech a trzích, zejména mimo Evropu.

Za ČR je členem Czech Film Center/Státní fond kinematografie.

Mediální kampaň PoM 

 • detailní informace o všech PoM na webu www.efp-online.com (včetně fotky, profilu, vybraných filmů a kontaktu)
 • digitální marketingová kampaň
 • jednostránkový vizuál
 • kampaň na sociálních sítích Instagram, Twitter a Facebook představující každého PoM
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících
 • online banner
 • mediální partnerství prezentující 20 vybraných producentů mezinárodní odborné filmové veřejnosti
 • prezentace ve FestivalScope Pro newsletteru
Výzva pro mladé producenty - Producers on the Move 2022

Státní fond kinematografie/Czech Film Center připravuje nominaci českého zástupce v programu Producers on the Move 2022 pro začínající evropské producenty pořádaného European Film Promotion na MFF v Cannes 2022.

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete níže uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 27. 2. 2022 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace musí obsahovat:

 • přihlášku (dotazník ZDE) – Prosím nevyplňujte bodové ohodnocení, děkuji.
 • motivační dopis
 • informace o projektu (nebo balíku projektů), který aktuálně připravujete a chcete v rámci programu prezentovat – včetně synopse a režijní explikace, v případě balíku projektů by pak informace měly obsahovat i informace o aktuálním stavu projektů (výroba, postprodukce, vývoj)
 • finanční plán projektu, který chcete prezentovat nebo jednoho z projektů v balíku

Program je určen pro producenty, kteří:

 • mají zkušenost s mezinárodní koprodukcí (už produkovali minimálně jeden, ale ne více než tři mezinárodní koprodukce),
 • absolvovali jeden z vybraných vzdělávacích programů (ACE, EAVE či EURODOC),
 • jejich díla byla uvedena v soutěžních sekcích na vybraných mezinárodních festivalech,
 • jejich díla byla uvedena v distribuci mimo země výroby daných filmů,
 • jejich díla byla nominována na Oscary (top 5)
 • jejich díla získala hlavní národní filmovou cenu (kategorie hraný, dokumentární i animovaný film)
 • ovládají samostatně a aktivně anglický jazyk
 • mají zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně koprodukční partnery pro své projekty

Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si každý účastník hradí sám. Program je plánován ve dvou termínech v hybridní podobě – online a on-site v Cannes.
Přihláškou stvrzujete, že jste v termínu 3.-5.5. k dispozici pro online část a v termínu 19.-23.5. k dispozici fyzicky v Cannes.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získá nejvíce bodů. Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu Producers on the Move zúčastní.
Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie.

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace, tedy prostřednictvím Czech Film Center.

Plánovaný program

online (před festivalem)

úterý, 3. května | půlden dopoledne: kick off meeting
středa, 4. května | půlden dopoledne: pitching session
čtvrtek, 5. května | půlden dopoledne: 1:1 speed meetings

on-site v Cannes

čtvrtek, 19. května | uvítací setkání & večeře
pátek, 20. května | dopoledne: Round-Table Meeting "Off the Records...", odpoledne: 25 minutové předem zorganizované schůzky navazující na online prezentaci projektů (pitching) 4. května

sobota, 21. května | dopoledne: case study ve spolupráci s ARTE
neděle, 22. května | case study ve spolupráci s Eurimages, case study na téma Green Producing

pondělí, 23. května | uzavřený oběd (pouze pro vybrané producenty), večer (18:00-20:00): PRODUCERS ON THE MOVE cocktail pro všechny současné i minulé účastníky projektu (tbc)

Producers on the Move (PoM)

 • představuje a propaguje 20 producentů na začátku kariéry z různých zemí Evropy mezinárodní filmové obci a tisku na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu v Cannes
 • propojuje 20 producentů mezi sebou (s clem navázat možná koprodukční partnerství, vzájemně si prezentovat své projekty atd.)
 • nabízí vybraným producentům možnost navázat či upevnit kontakty s klíčovými hráči – zástupci fondů, finančníky, mezinárodními prodejci, distributory a představiteli televizních stanic
 • každému z producentů zajistí setkání s 5 mezinárodními prodejci
 • vybaví producenty hlubšími znalostmi z oblasti mezinárodní koprodukce, financování filmu v mezinárodním prostředí, mezinárodního prodeje a distribuce, nových technologií, nových business modelů a současných trendů
 • nabízí možnost sdílení znalostí a zkušeností
 • vytváří stabilní platformu nastupující generace evropských producentů a možnost dlouhodobé výměny zkušeností v rámci Alumni Network
 • nabízí možnost streamování předchozích děl účastníků jejich kolegům a dalším expertům v rámci spolupráce s Festival Scope

European Film Promotion (EFP)

EFP je mezinárodní organizace sdružující profesní filmové organizace a instituce, které jsou experty v oblasti propagace a marketingu své národní kinematografie. Celkem 38 členských organizací ze 37 evropských států spojuje síly za účelem co nejlepší propagace rozmanitosti evropského filmu a talentů na klíčových mezinárodních festivalech a trzích, zejména mimo Evropu.

Za ČR je členem Czech Film Center/Státní fond kinematografie.

Mediální kampaň PoM 

 • detailní informace o všech PoM na webu www.efp-online.com (včetně fotky, profilu, vybraných filmů a kontaktu)
 • digitální marketingová kampaň
  - jednostránkový vizuál
  - kampaň na sociálních sítích Instagram, Twitter a Facebook představující každého PoM
  - inzerce s profily všech producentů v odborných denících (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)
  - online banner
 • mediální partnerství prezentující 20 vybraných producentů mezinárodní odborné filmové veřejnosti
 • prezentace ve FestivalScope Pro newsletteru
Katalogy Czech Fiction Films, Czech Documentaries, Czech Animation 2021-2022 - Sběr informací o připravovaných projektech

Czech Film Center spouští přípravu nových katalogů Czech Fiction Films, Czech Documentaries a Czech Animation pro období 2021-2022. Do katalogů budeme i letos zařazovat připravované projekty ve všech fázích realizace, a to včetně minoritních koprodukcí, krátkých filmů a seriálů.

Pokud máte zájem informace o svém připravovaném projektu v jednom z katalogů zveřejnit, dejte nám o svém projektu vědět přes dotazník níže. Podmínky zařazení projektu do jednoho z katalogů naleznete také níže.

Sběr dat k filmům dokončeným v roce 2021 probíhá průběžně v  Dotazníku dokončených filmů 2021, proto je do tohoto dotazníku nevyplňujte. V případě nejasností ohledně dokončených filmů Vás budeme kontaktovat individuálně.

Pokud jste nám již někdy informace o svých projektech poskytli, měli byste je po přihlášení do Visitor Page v dotazníku vidět a stačí je aktualizovat. Případně, pokud nám informace v minulosti vyplňoval do databáze někdo jiný z Vaší společnosti a budete je teď upravovat Vy, dejte nám vědět. My Vám data zobrazíme a nebude tak docházet k duplikacím.

Dotazník připravovaných projektů:
(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již vytvořeného profilu)

https://vp.eventival.com/cfc/default/film-form/katalogy_2022

Uzávěrka přihlašování a aktualizace informací o připravovaných projektech je v úterý 10. listopadu 2021 ve 23:59.

Katalogy Czech Fiction Films, Czech Documentaries a Czech Animation slouží k propagaci české kinematografie zejména na zahraničních filmových festivalech a trzích. Z tohoto důvodu vychází pouze v angličtině. Poprvé budou představeny jako vždy na European Film Market během Berlinale. Katalogy budou také v pdf vyvěšeny zde na webu v sekci Novinky / Publikace.

__________________________________________________________

KRITÉRIA PRO UVEDENÍ PROJEKTU V KATALOGU A JEHO ŘAZENÍ

Czech Fiction Films = české hrané filmy a seriály
Czech Documentaries = české dokumentární filmy a seriály
Czech Animation = české animované filmy a seriály

Projekty uvedené v katalogu musí splňovat tato kritéria:

1) Jedná se o české audiovizuální dílo ve smyslu zákona o audiovizi § 2 a zároveň

      a) projekt zároveň získal podporu od

 • Státního fondu kinematografie
 • Creative Europe - MEDIA
 • Eurimages

      b) nebo je potvrzená koprodukce s Českou televizí (Programová rada)
      c) nebo má naplánovanou premiéru v českých kinech v roce 2022 (viz. Plán premiér UFD)

Projekty budou v katalozích řazeny dle

1) dle délky

 • Feature Films
 • Short Films
 • Series

2) dle fáze realizace

 • Released – dokončené filmy s rokem výroby 2021 uvedené
       - v české kinodistribuci (viz. Plán premiér UFD)
       - ve světové premiéře na jednom z filmových festivalů (viz. seznam festivalů níže)
 • Postproduction
 • Production
 • Development

3) dle anglického názvu abecedně od A do Z

Pokud do data uzávěrky neobdržíme informace a souhlas s jejich uvedením v katalogu, není možné zaručit, že projekt do katalogu zařadíme, i když splňuje výše uvedená kritéria.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@filmcenter.cz.

SEZNAM FESTIVALŮ - KE STAŽENÍ ZDE

Přihlašte svůj krátký film na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film a do kolekce Czech Short Films za rok 2021

 

Státní fond kinematografie prostřednictvím Czech Film Center letos opět vyhlašuje výzvu k přihlašování krátkometrážních filmů na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film za rok 2021 a do kolekce Czech Short Films.Vaše filmy můžete přihlašovat online do 31. října 2021. 

Cena Magnesia za nejlepší studentský film se vyhlašuje na slavnostním předávání cen Český lev a je určena pouze studentským filmům. Výběrová kolekce krátkých filmů Czech Short Films se týká všech krátkých filmů, které vznikly v roce 2021, a slouží ke zviditelnění současné české krátkometrážní tvorby a k prezentaci české kinematografie na zahraničních filmových festivalech a trzích. Přihlašovací formulář je společný pro obě akce a naleznete jej ZDE

Všechny přihlášené filmy splňující podmínky budou následně postoupeny do výběru a předány ke zhlédnutí čtyřčlenné odborné komisi. Tato komise, složená z respektovaných osobností českého filmového průmyslu, vybere nejméně 10 filmů do kolekce Czech Short Films a zároveň nominuje 20 studentských filmů na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Podmínky pro přihlášení do soutěže o nejlepší studentský film naleznete ve Statutu Ceny Magnesia za nejlepší studentský film ZDE

 

Podmínky a pravidla k přihlášení do kolekce Czech Short Films:

 • jakýkoliv typ filmu (hraný, animovaný, dokumentární nebo experimentální)
 • maximální délka do 40 minut (včetně počátečních a závěrečných titulků)
 • rok výroby 2021 a majoritní země výroby Česká republika
 • film musí mít vyřešena všechna autorská práva (včetně archivních záběrů) a práva na hudbu užitou ve filmu nejpozději do konce roku 2021.

POSTUP přihlášení:

 • Vyplňte online „Dotazník pro sběr krátkých filmů za rok 2021“: ZDE
 • Odkaz na filmy v náhledové kvalitě vložte přímo do formuláře. Preferujeme online úložiště pro stream videa (např. Vimeo). Platnost poslaného online linku musí trvat nejméně do 31. 12. 2021, heslo nesmí být během platnosti linku změněno.
 • Filmy bez podepsaného čestného prohlášení (ke stažení níže) a zaslaného linku na film (vše rovněž nejpozději do 31. října 2021) nebudou postoupeny výběrové komisi k posouzení.
 • Uzávěrka pro přihlašování a doručení všech potřebných materiálů je 31. října 2021. Níže si můžete stáhnout "Čestné prohlášení" o autorských právech, které je potřeba vložit vyplněné do přihlášky. 

Online přihlašovací formulář

POZOR! Svůj krátký film můžete přihlásit o ceny 29. Český lev rovněž do kategorií krátký film a animovaný film, pro které je potřeba vyplnit samostatný formulář na odkazu zde.

 

Euro Connection – přihlašujte krátké filmy ve vývoji do koprodukčního fóra

Státní fond kinematografie prostřednictvím oddělení Czech Film Center vyhlašuje výzvu k přihlašování krátkometrážních projektů ve vývoji do koprodukčního fóra Euro Connection, pořádaného ve dnech 1. – 2. února 2022 v rámci Mezinárodního filmového festivalu krátkých filmů v Clermont-Ferrand.

Festival je největší evropskou akcí zaměřenou na krátké filmy a koprodukční setkání Euro Connection každoročně vybírá 14 projektů, kterým nabízí možnost představit se před mezinárodními filmovými delegáty, koproducenty a zahraničními partnery.

Přihlásit můžete krátkometrážní projekt, který splňuje následující podmínky:

krátký film (hraný, animovaný, kreativní dokument nebo VR projekt)
délka do 30 minut
projekt je částečně financován třetí stranou (národní nebo regionální fond, grant na vývoj scénáře, investice od TV stanice, výhra v nadaci apod.), za třetí stranu se nepovažuje vklad (ko)producenta
producent je otevřen mezinárodní koprodukci
natáčení nezačne dříve než v červnu 2022
v případě selekce producent přijede projekt osobně prezentovat (náklady hradí organizátor akce)

Svůj projekt můžete přihlásit prostřednictvím Czech Film Center, které je partnerem koprodukčního fóra a má proto právo jeden projekt za ČR nominovat. Vítězného kandidáta, který splní podmínky pro účast na projektu a který zašle přihlášku v řádném termínu, vybere odborná porota složená ze zástupců českého filmového průmyslu.

Czech Film Center bude jako každý rok i v roce 2022 reprezentovat českou krátkometrážní tvorbu na filmovém trhu v Clermont-Ferrand, kde rovněž představí a bude propagovat novou kolekci Czech Short Films.

Kontakt: Vítězslav Chovanec, vitezslav@filmcenter.cz, +420 778 487 864

Uzávěrka přihlášek: 20. října 2021

Způsob přihlášení:

vyplňte přiložený formulář v českém nebo anglickém jazyce (autoři vítězného projektu budou muset dodatečně doložit přihlášku v angličtině)
zašlete spolu s přílohami (níže) na adresu vitezslav@filmcenter.cz

Povinné přílohy:

kompletní scénář
explikace režiséra (motivace, umělecký záměr)
životopis a foto režiséra
potvrzení o financování třetí stranou
explikace producenta (motivace, strategie)
životopis a foto producenta
filmografie a logo produkční společnosti
video linky předchozích filmů režiséra (pokud jsou), případně další podpůrné materiály (např. storyboard)

Přihlášení je zdarma. Podrobné informace naleznete v příloze nebo nás v případě dotazů neváhejte kontaktovat.

 

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KRÁTKÝCH FILMŮ CLERMONT-FERRAND

28. 1. – 5. 2. 2022

Uzávěrka přihlašování filmů: 4. října 2021

Přihlášení filmu je zdarma. Více informací o festivalu naleznete zde. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit na kontaktech níže:

Vítězslav Chovanec
Czech Film Center – Short Films
Veletržní 530/27, 170 00 Praha 7
t: +420 778 487 864
e: vitezslav@filmcenter.cz

Výzva pro mladé producenty - Producers on the Move 2021

Státní fond kinematografie/Czech Film Center připravuje nominaci českého zástupce v programu Producers on the Move 2021 pro začínající evropské producenty pořádaného European Film Promotion na MFF v Cannes 2021.

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete níže uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 12. 3. 2021 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje:

 • přihlášku – Prosím nevyplňujte bodové ohodnocení
 • motivační dopis
 • informace o projektu (nebo balíku projektů), který aktuálně připravujete a chcete v rámci programu prezentovat – včetně synopse a režijní explikace
 • finanční plán projektu, který chcete prezentovat

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů. Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu Producers on the Move zúčastní.

Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie. Případné cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám.

Program je s ohledem na stávající pandemickou situaci plánován ve dvou termínech

 • 17.-21. května 2021 v online podobě
 • 8.-12. července 2021 v Cannes v případě, že filmový trh a festival proběhnou v nyní plánovaných termínech a nadpoloviční většina vybraných producentů se bude moci fyzicky zúčastnit

Nicméně v současné situaci je pravděpodobnější, že celý program proběhne online v květnu.

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace.

Více o programu Producers on the Move:

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center/Státní fond kinematografie.

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských producentů na začátku kariéry konaná obvykle na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu v Cannes. Slouží především k navázání kontaktů s potenciálními koprodukčními partnery, vzájemné prezentaci aktuálních projektů, posílení kontaktů v oblasti filmového průmyslu a vytvoření stabilní platformy nastupující generace evropských producentů.

Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována)

 • Producent/producentka má zkušenost v oblasti mezinárodní koprodukce – již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (přednost má producent, který byl majoritním producentem)
 • Producent, který realizoval více než 3 mezinárodní koprodukce jako majoritní producent, je pro program bohužel již příliš zkušený.
 • Alespoň jeden jeho/její film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • Jeho/její film byl uveden v mezinárodní soutěžní sekci na jednom z hlavních festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, Tallinn Black Nights, IDFA, HotDocs and Annecy)
 • Jeho/její celovečerní film vyhrál Českého lva v kategorii Nejlepší celovečerní film, Nejlepší dokumentární film anebo nově Nejlepší animovaný film
 • producent absolvoval roční vzdělávací program ACE, EAVE či EURODOC
 • v současné době připravuje nový projekt vhodný pro mezinárodní koprodukci

Kandidát by měl dále splňovat tyto požadavky:

 • ovládá samostatně a aktivně angličtinu
 • má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt
 • hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes

Plánovaný program:

 • kick off meeting (po 17.5.2021 dopoledne)
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty (út 18.5.2021 odpoledne)
 • „1:1 speed datings“ – setkání s potencionálními partnery (st 19.5.2021 dopoledne)
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages (čt 20.5.2021 dopoledne)
 • meet up – setkání se zástupci programů pro producenty jako EAVE, ACE a dalšími experty, setkání s předchozími PoM (pá 21.5.2021 půlden)

Mediální kampaň PoM:

 • brožura s informacemi o všech PoM (tištěná i online)
 • profily vybraných producentů na webu www.efp-online.com
 • digitální marketingová kampaň – kampaň na Facebooku představující každého PoM, pravidelné posty na Twitteru a Instagramu
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)
 • mediální partnerství prezentující 20 vybraných producentů mezinárodní odborné filmové veřejnosti
 • partnerství s FestivalScope

PŘIHLÁŠKA

Výzva pro mladé producenty - Producers on the Move 2020

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. Pořádá ji evropská organizace European Film Promotion. Kandidáta za Českou republiku nominuje Czech Film Center. Přihlásit se do projektu je možné nejpozději 10. 3. 2020.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů. Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. Program proběhne 14. - 18. května 2020.

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center.

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu.

Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • producent má zkušenost v oblasti mezinárodní koprodukce – již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více jako majoritní producent)
 • producent absolvoval roční vzdělávací program EAVE či ACE
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, IDFA, HotDocs and Annecy), nebo vyhrál Českého lva za nejlepší film
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • kandidát musí dále splňovat tyto požadavky: ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt. Kandidát si dále hradí cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Nominace musí obsahovat:

 • přihlášku (v příloze níže) – Prosím nevyplňujte bodové ohodnocení.
 • motivační dopis
 • informace o projektu (nebo balíku projektů), který aktuálně připravujete a chcete v Cannes prezentovat – včetně synopse a režijní explikaci
 • finanční plán projektu

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 10. 3. 2020 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Souhrn programu Producers on the Move na MFF v Cannes 2020:

 • welcome dinner (čt 14.5.2020)
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty (pá 15.5.2020)
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery (pá 15.5.2020)
 • case study organizovaná ve spolupráci s ARTE (so 16.5.2020)
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages (ne 17.5.2020)
 • oběd pro vybrané producenty, Producers on the Move cocktail (po 18.5.2020)

Mediální kampaň Producers on the Move 2020:

 • brožura s informacemi o všech PoM (tištěná i online)
 • profily vybraných producentů na webu www.efp-online.com
 • digitální marketingová kampaň – kampaň na Facebooku představující každého PoM, pravidelné posty na Twitteru a Instagramu
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)
 • tištěné plakáty s PoM
 • mediální partnerství prezentující 20 vybraných producentů mezinárodní odborné filmové veřejnosti
 • partnerství s FestivalScope

Přihláška

Sběr připravovaných filmů / katalogy Czech Fiction Films, Czech Documenatries, Czech Animation 2019 - 2020

Czech Film Center spouští přípravu nových katalogů Czech Feature Films, Czech Documenataries a Czech Animation pro období 2019 - 2020.

Pokud máte zájem informace o svém připravovaném filmu v jednom z katalogů zveřejnit, dejte nám o svém projektu vědět přes dotazník níže. Podmínky zařazení projektu do jednoho z katalogů naleznete také níže.

Do katalogů budeme i letos zařazovat připravované filmy ve všech fázích realizace, a to včetně minoritních koprodukcí a krátkých filmů. Do katalogu Czech Animation nově prosíme také o doplnění informací o připravovaných animovaných seriálech.

K dokončeným filmům jsme sbírali informace průběžně do Dotazníku dokončených filmů 2019, proto je do tohoto dotazníku nevyplňujte. V případě nejasností ohledně dokončených filmů Vás budeme kontaktovat individuálně.

Pokud jste nám již někdy informace o svých projektech poskytli, měli byste je v dotazníku vidět a stačí je aktualizovat. Případně, pokud nám informace v minulosti vyplňoval do databáze někdo jiný z Vaší společnosti a budete je teď upravovat Vy, dejte nám vědět. My Vám data zobrazíme a nebude tak docházet k duplikacím.

Dotazník:
(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již vytvořeného profilu)

https://vp.eventival.eu/cfc/default

Uzávěrka přihlašování a aktualizací informací o připravovaných filmech je ve čtvrtek 15. listopadu 2019 ve 23:59.

Katalogy budou zase obsahovat informace jak o připravovaných českých filmech ve všech stádiích vývoje, výroby a postprodukce, tak i o dokončených českých filmech uvedených do kin nebo na festivalech v roce 2019. Všechny tři katalogy vyjdou pouze v angličtině a budou poprvé představeny jako vždy na European Film Market během Berlinale. Následně budou po celý rok šířeny na dalších mezinárodních filmových festivalech a trzích. Katalogy budou také v pdf vyvěšeny na www.filmcenter.cz v sekci Novinky / Publikace.

__________________________________________________________

KRITÉRIA PRO UVEDENÍ FILMU V KATALOGU A JEHO ŘAZENÍ

Czech Fiction Films = české hrané filmy
Czech Documentaries = české dokumentární filmy
Czech Animation = české animované filmy

Projekty uvedené v katalogu musí splňovat tato kritéria

1. Jedná se o české audiovizuální dílo ve smyslu zákona o audiovizi § 2
2. Projekt získal podporu od

 • od Státního fondu kinematografie
 • od Creative Europe MEDIA
 • od Eurimages

3. spolupráci na projektu přislíbila Česká televize (můžete doložit Letter of Intent)

Filmy budou v katalozích řazeny dle

1. dle délky filmu

 • Feature Films
 • Short Films

2. dle fáze realizace

 • Released – dokončené filmy uvedené v roce 2019

              - v české kinodistribuci (viz. Plán premiér UFD)
              - uvedené ve světové premiéře na jednom z filmových festivalů (viz. seznam festivalů)

 • In Postproduction
 • In Production
 • In Development

3. dle anglického názvu abecedně od A do Z

Pokud informace neobdržíme do data uzávěrky, není možné zaručit, že film do katalogu zařadíme, i když splňuje kritéria výběru.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@filmcenter.cz.

SEZNAM FESTIVALŮ - KE STAŽENÍ ZDE

Partnerství s Les Arcs Coproduction Village 2019

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo i v letošním roce partnerství s festivalem a koprodukčním trhem v Les Arcs (14. – 17. prosince 2019).

Cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 4 vybrané české producenty, kteří mají zkušenost v oblasti minoritní koprodukce, aby se festivalu zúčastnili a zapojili se do programu koprodukčního trhu. A eventuálně vstoupili do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Les Arcs Coproduction Village je koprodukční fórum, které každý rok představí 20 pečlivě vybraných evropských filmových projektů ve vývoji, které hledají koprodukční partnery a další financování.

Fórum každý rok také představí jednu zemi či region, které je věnována speciální pozornost a která je z pohledu koprodukce představena pomocí doprovodného programu – přednášek, případových studií a podobně.  V letošním roce je to Finsko a Baltské země (Litva, Lotyšsko, Estonsko).

Industry program v Les Arcs nabízí také vysoce ceněnou prezentaci Works in Progress, na kterou do Les Arcs pravidelně jezdí celá řada prodejců a zástupců filmových festivalů.

Více o akci ZDE.

Výběr českých účastníků proběhne na základě jednoduchých kritérií:

 • producent má osobní zkušenost v oblasti mezinárodní koprodukce (zvláště cenná je spolupráce i mimo tradiční region, tedy nad rámec dvojstranné koprodukce ČR a Slovenska)

 • koprodukované filmy byly uvedeny v distribuci mimo země výroby

 • koprodukované filmy byly uvedeny na jednom z velkých filmových festivalů

 • producent má zájem se zúčastnit a hledá nové koprodukční příležitosti

Pozvání zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci v apartmánu, odvoz z letiště v Ženevě do Les Arcs a zpět. Letenku do Ženevy si musí každý účastník zajistit sám.

Pokud máte zájem se zúčastnit, ale přihlásili jste do Les Arcs svůj projekt ve vývoji či v postprodukci, zvažte přihlášení i tak. V případě výběru projektu Vás v rámci partnerské účasti nahradí jiný zájemce.

Výsledky výběru projektů poskytneme do 15. 11. 2019

PŘIHLÁŠKA ke stažení

CFC hledá producenty pro koprodukční fórum festivalu Cinekid 2019

Státní fond kinematografie / Czech Film Center uzavřel v letošním roce opět partnerství s koprodukčním trhem Junior Co-production Market pořádaném v rámci festivalu dětských filmů Cinekid a konaném v termínu 21.-23.10. 2019.

Festival Cinekid, založený v roce 1986, se v průběhu let rozrostl v největší festival filmů, televizní tvorby a nových médií pro děti a mládež na světě. Součástí festivalu je také industry akce Cinekid for Professionals, na kterou se každoročně sjíždějí zástupci filmového průmyslu z více než 40 zemí světa. Třídenní program má několik částí včetně prestižního koprodukčního trhu pro projekty zaměřené na děti a mládež Junior Co-Production Market.

Koprodukční fórum představuje až 30 filmových a televizních projektů pro děti a mládež, které hledají koprodukční partnery a mají již alespoň z 10% zajištěné financování.

Program zahrnuje veřejnou prezentaci vybraných projektů, osobní schůzky a bohatý doprovodný program.

Naším cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera v oblasti dětské tvorby a posílit spolupráci na poli evropské koprodukce.

Proto zveme 2 vybrané české producenty či producentky, kteří mají zkušenost v oblasti dětské tvorby, koprodukce a minoritní koprodukce, aby se fóra zúčastnili a zapojili se do programu s cílem vstoupit do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Pokud máte zájem se programu zúčastnit, prosím vyplňte přiložený dotazník a zašlete jej na adresu marketa@filmcenter.cz nejpozději do 15.8. 2019.

Výběr českých účastníků proběhne na základě doručených přihlášek Pozvání v případě výběru zahrnuje účast v programu, akreditaci a ubytování.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Výzva pro mladé producenty - Producers on the Move 2019

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. Pořádá ji evropská organizace European Film Promotion. Kandidáta za Českou republiku nominuje Czech Film Center. Přihlásit se do projektu je možné nejpozději 18. 3. 2019.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů. Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. Program proběhne 16. - 20. května 2019.

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center.

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. 

Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více jako majoritní producent)
 • producent absolvoval roční vzdělávací program EAVE či ACE
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, IDFA, HotDocs and Annecy), nebo vyhrál Českého lva za nejlepší film
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • připravovaný projekt má již minimálně 20% financování zajištěno
 • Kandidát musí dále splňovat tyto požadavky: ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt. Kandidát si dále hradí cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Nominace musí obsahovat:

 • přihlášku (v příloze) – Prosím nevyplňujte bodové ohodnocení.
 • motivační dopis
 • informace o projektu (nebo balíku projektů), který aktuálně připravujete a chcete v Cannes prezentovat – včetně synopse a režijní explikaci
 • finanční plán projektu

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 18. 3. 2019 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Souhrn programu Producers on the Move na MFF v Cannes 2019:

 • welcome dinner (čt 16.5.2019)
 • celodenní pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty (pá 17.5.2019)
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery (pá 17.5.2019)
 • case study organizovaná ve spolupráci s ARTE (so 18.5.2019)
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages (ne 19.5.2019)
 • oběd pro vybrané producenty, Producers on the Move cocktail (po 20.5.2019)

Mediální kampaň Producers on the Move 2019:

 • brožura s informacemi o všech PoM (tištěná i online)
 • profily vybraných producentů na webu www.efp-online.com
 • digitální marketingová kampaň – kampaň na Facebooku představující každého PoM, pravidelné posty na Twitteru a Instagramu
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)
 • tištěné plakáty s PoM
 • partnerství s FestivalScope

Přihláška

CFC hledá mladého producenta či producentku na Rotterdam Lab 2019

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem CineMart konaném při MFF Rotterdam a tamním vzdělávacím workshopem pro mladé producenty ROTTERDAM LAB a hledá 1 mladého českého producenta či producentku, kteří se programu zúčastní.

Rotterdam Lab je pětidenní workshop pro mladé producenty z celého světa. Cílem je nabídnout začínajícím filmovým profesionálům možnost navázat zajímavé kontakty a etablovat se ve světě mezinárodního filmového průmyslu. Kromě užitečných kontaktů, přednášek a seminářů nabízí program také průpravu a základní orientaci v oblasti mezinárodního financování, prodeje a distribuce. Každoročně se programu účastní kolem 60 producentů z přibližně 25 zemí. Absolventi programu se do Rotterdamu často vracejí – ať už s projektem na koprodukční trh CineMart anebo přímo do některé programové sekce.PODMÍNKY

Producent či producentka přihlášení do programu musí splňovat následující kritéria:

- věnuje se svébytně autorským filmům
- již realizoval alespoň 2 krátké filmy
- nerealizoval dosud více než 3 celovečerní filmy (v případě, že již realizoval více celovečerních filmů, vstupuje nově do oblasti mezinárodní koprodukce, začíná s novým typem filmů a podobně)
- má zájem o mezinárodní  filmové prostředí a projekty a chce se vzdělávat

Czech Film Center na základě přihlášek a za odborné pomoci vybere 1 kandidáta, který nejlépe splňuje zadané podmínky. Ten bude mít možnost se programu zúčastnit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v pozvání, účastník si musí pouze zajistit cestu do Rotterdamu. Program je pětidenní a koná se v termínu 26. - 30.1.2019.

Pokud máte zájem se přihlásit, prosím zašlete správně a úplně vyplněnou přihlášku (níže) nejpozději do 2.12.2018 23:59 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Výsledky budou oznámeny v termínu 5. - 6.12.2018.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Partnerství s When East Meets West 2019 v Terstu

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem When East Meets West 2019 konaném v rámci festivalu v Terstu v termínu 20.- 22.ledna 2019, a proto Vás chceme vyzvat, abyste se na trh přihlásili.

PRODLOUŽENÁ UZÁVĚRKA do 18.11.2018!

When East Meets West je koprodukční trh určený pro evropské celovečerní hrané či dokumentární filmy ve vývoji s ideálně alespoň 15% zajištěného financování.

Trh každoročně prezentuje dva evropské regiony s cílem posílit vzájemnou spolupráci mezi nimi v oblasti filmové koprodukce. V roce 2019 to bude střední a východní Evropa (Česká republika, Slovensko, Polsko a Ukrajina) a Benelux (Belgie, Lucembursko a Nizozemí).
Třídenního fóra se účastní 20 vybraných celovečerních hraných či dokumentárních filmů ve vývoji, které cílí na koprodukci v rámci Evropy obecně, na Itálii či konkrétně na prezentovaný region. Program zahrnuje veřejnou prezentaci vybraných projektů, osobní schůzky a bohatý doprovodný program.

Naším cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 6 vybraných českých producentů, kteří mají zkušenost v oblasti koprodukce a minoritní koprodukce, aby se fóra zúčastnili a zapojili se do programu s cílem vstoupit do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Pokud máte zájem se programu zúčastnit, prosím vyplňte přiložený dotazník a zašlete jej na adresu marketa@filmcenter.cz nejpozději do 18.11.2018.

Výběr českých účastníků proběhne na základě doručených přihlášek ve spolupráci s vedením fóra When East Meets West.

Pozvání v případě výběru zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci a letenku do Terstu.

Každoročně se zúčastní cca 450 akreditovaných filmových profesionálů z více než 35 zemí, zejména producentů, sales agentů, zástupců filmových fondů, festivalů koprodukčních platforem, vzdělávacích programů. 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Partnerství s Les Arcs Coproduction Village 2018

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo i v letošním roce partnerství s festivalem a koprodukčním trhem v Les Arcs (15.-18. prosince 2018).

Cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 4 vybrané české producenty, kteří mají zkušenost v oblasti minoritní koprodukce, aby se festivalu zúčastnili a zapojili se do programu koprodukčního trhu. A eventuálně vstoupili do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Les Arcs Coproduction Village je koprodukční fórum, které každý rok představí 20 pečlivě vybraných evropských filmových projektů ve vývoji, které hledají koprodukční partnery a další financování.

Fórum každý rok také představí jednu zemi či region, které je věnována speciální pozornost a která je z pohledu koprodukce představena pomocí doprovodného programu – přednášek, případových studií a podobně.  V letošním roce je to Polsko.

Industry program v Les Arcs nabízí také vysoce ceněnou prezentaci Works in Progress, na kterou do Les Arcs pravidelně jezdí celá řada prodejců a zástupců filmových festivalů.

Více o akci ZDE.

Výběr českých účastníků proběhne na základě jednoduchých kritérií:

 • producent má osobní zkušenost v oblasti mezinárodní koprodukce (zvláště cenná je spolupráce i mimo tradiční region, tedy nad rámec dvojstranné koprodukce ČR a Slovenska)
 • koprodukované filmy byly uvedeny v distribuci mimo země výroby
 • koprodukované filmy byly uvedeny na jednom z velkých filmových festivalů
 • producent má zájem se zúčastnit a hledá nové koprodukční příležitosti

Pozvání zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci v apartmánu, odvoz z letiště v Ženevě do Les Arcs a zpět. Letenku do Ženevy si musí každý účastník zajistit sám.

Pokud máte zájem se zúčastnit, ale přihlásili jste do Les Arcs svůj projekt ve vývoji či v postprodukci, zvažte přihlášení i tak. V případě výběru projektu Vás v rámci partnerské účasti nahradí jiný zájemce.

PŘIHLÁŠKA ke stažení

Sběr připravovaných filmů / katalogy Czech Fiction Films, Czech Documenatries, Czech Animation

Přiblížila se doba přípravy každročního katalogu českých filmů, který bude letos nově rozšířen o připravované filmy a rozdělen do tří publikací podle typu filmů nazvaných Czech Fiction Films, Czech Documentaries a Czech Animation, které vyjdou na začátku roku 2019. 

Katalogy budou obsahovat informace jak o připravovaných českých filmech ve všech stádiích vývoje, výroby a postprodukce, tak i o dokončených českých filmech uvedených do kin nebo na festivalech v roce 2018. Všechny tři katalogy vyjdou pouze v angličtině a budou poprvé představeny jako vždy na European Film Market během Berlinale. Následně budou po celý rok šířeny na dalších mezinárodních filmových festivalech a trzích. Katalogy budou také v pdf vyvěšeny na zde na webu v sekci Novinky / Publikace.

Změny v podobě katalogu českých filmů by měly vést k efektivnější propagaci české kinematografie v zahraničí a k většímu zájmu ze strany zahraničních filmových profesionálů.

Obracíme se na Vás tedy s prosbou o poskytnutí či doplnění informací o Vašich připravovaných filmech ve všech fázích realizace, a to včetně minoritních koprodukcí do dotazníku, který naleznete pod odkazem níže. K dokončeným filmům jsme sbírali informace průběžně, proto je do dotazníku nevyplňujte. V případě nejasností ohledně dokončených filmů Vás budeme kontaktovat individuálně.

Pokud jste nám již někdy informace o svých projektech poskytli, měli byste je v dotazníku vidět a stačí je aktualizovat. Případně, pokud nám informace v minulosti vyplňoval do databáze někdo jiný z Vaší společnosti a budete je teď upravovat Vy, dejte nám vědět. My Vám data zobrazíme a nebude tak docházet k duplikacím.

Dotazník:
(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již vytvořeného profilu)

https://vp.eventival.eu/cfc/default 

Uzávěrka přihlašování a aktualizací informací o připravovaných filmech je ve čtvrtek 1. listopadu 2018 do 23:59.

KRITÉRIA PRO UVEDENÍ FILMU V KATALOGU A JEHO ŘAZENÍ

Czech Fiction Films = české hrané filmy
Czech Documentaries = české dokumentární filmy
Czech Animation = české animované filmy

Projekty uvedené v katalogu musí splňovat tato kritéria:

 1. Jedná se o české audiovizuální dílo ve smyslu zákona o audiovizi § 2
   
 2. Projekt získal podporu od:
 • od Státního fondu kinematografie
 • od Creative Europe MEDIA
 • od Eurimages

Filmy budou v katalozích řazeny dle

 1. dle fáze realizace
 • Released - dokončené filmy uvedené v roce 2018 v české kinodistribuci ve světové premiéře uvedené ve světové premiéře na jednom z filmových festivalů (viz. seznam festivalů)
 • In Postproduction
 • In Production
 • In Development

2. dle anglického názvu abecedně od A do Z

Pokud informace neobdržíme do data uzávěrky, není možné zaručit, že film do katalogu zařadíme, i když splňuje kritéria výběru.

Data poskytnutá v dotazníku nám zároveň i nadále slouží jako základ strukturované interní databáze připravovaných projektů, která nám umožňuje lepší přehled o vznikajících českých filmech. Uvedené informace slouží pouze CFC jako zdroj pro potenciální zahraniční partnery (festivaly, koprodukční trhy, vzdělávací programy), se kterými pravidelně spolupracujeme a nabízíme jim české filmy a projekty.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@filmcenter.cz.

SEZNAM FESTIVALŮ - ZDE KE STAŽENÍ

Šance pro mladé producenty - Producers on the Move 2018

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů na základě odevzdané přihlášky (viz. kritéria a formulář níže). Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center, tedy Státní fond kinematografie. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. 

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center. 

Producers on the Move (PoM) je pětidenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. 

Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více, jako majoritní producent), připouští se také mezinárodní dramatický seriál či VR
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian, IDFA, HotDocs, Annecy)
 • jeho film byl nominován v kategorie Best film na European Film Awards
 • jeho film vyhrál Českého lva za nejlepší film nebo byl nominován na Oscara
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • připravovaný projekt má již minimálně 20% financování zajištěno

Kandidát musí dále splňovat tyto požadavky: ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt,. A jak již uvedeno výše, hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Program, který PoM v Cannes čeká, zahrnuje:

 • welcome dinner
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery
 • case study organizovaná ve spolupráci s ARTE
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages
 • oběd pro vybrané producenty, Producers on the Move cocktail

Mediální kampaň PoM

 • plakát a brožura s informacemi o všech PoM
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 18. 3. 2018 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje: 

 • přihlášku 
 • motivační dopis
 • informace o projektu, který aktuálně připravujete, a režijní explikaci (pokud je přiřazen režisér)

PŘIHLÁŠKA

CFC hledá mladého producenta či producentku do Rotterdam Lab 2018

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem CineMart konaném při MFF Rotterdam a tamním vzdělávacím workshopem pro mladé producenty ROTTERDAM LAB a hledá mladého českého producenta či producentku, kteří se programu zúčastní.

Rotterdam Lab je pětidenní workshop pro mladé producenty z celého světa. Cílem je nabídnout začínajícím filmovým profesionálům možnost navázat zajímavé kontakty a etablovat se ve světě mezinárodního filmového průmyslu. Kromě užitečných kontaktů, přednášek a seminářů nabízí program také průpravu a základní orientaci v oblasti mezinárodního financování, prodeje a distribuce. Každoročně se programu účastní kolem 60 producentů z přibližně 25 zemí. Absolventi programu se do Rotterdamu často vracejí – ať už s projektem na koprodukční trh CineMart anebo přímo do některé programové sekce.

https://iffr.com/en/iffr-industry/rotterdam-lab

PODMÍNKY:

Producent či producentka přihlášení do programu musí splňovat následující kritéria:

 • věnuje se svébytně autorským filmům
 • již realizoval alespoň 1 či 2 krátké filmy
 • nerealizoval dosud více než 2 celovečerní filmy (v případě, že již realizoval více celovečerních filmů, vstupuje nově do oblasti mezinárodní koprodukce, začíná s novým typem filmů a podobně)

Czech Film Center na základě přihlášek a za odborné pomoci vybere 1 kandidáta, který nejlépe splňuje zadané podmínky. Ten bude mít možnost se programu zúčastnit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v pozvání, účastník si musí pouze zajistit cestu do Rotterdamu. Program je pětidenní a koná se v termínu 27. - 31. ledna 2018.

Pokud máte zájem se přihlásit, prosím zašlete správně a úplně vyplněnou přihlášku (níže) nejpozději do 4. 12. 2017 na adresu jana.k@filmcenter.cz.

Výsledky budou oznámeny v termínu 7.-11.12. 2017.

PŘIHLÁŠKA  ke stažení.

Partnerství Czech Film Center a Les Arcs Coproduction Village 2017

Czech Film Center uzavřelo v letošním roce partnerství s festivalem a koprodukčním trhem v Les Arcs. Cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 4 vybrané české producenty, kteří mají zkušenost v oblasti minoritní koprodukce, aby se festivalu zúčastnili a zapojili se do programu koprodukčního trhu. A eventuálně vstoupili do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Koprodukční trh prezentuje 20 pečlivě vybraných evropských filmových projektů ve vývoji, které hledají koprodukční partnery a další financování a jejichž režisér již natočil celovečerní film či úspěšný krátký film.

Industry program festivalu v Les Arcs nabízí kromě koprodukčního fóra Coproduction Village i vysoce ceněnou prezentaci Works in Progress, na kterou do Les Arcs pravidelně jezdí celá řada prodejců a zástupců filmových festivalů. Hostující zemí letošního programu je Německo a v Les Arcs proběhne i pravidelné setkání French-German Rendez-vous.

Více o akci ZDE.

PODMÍNKY:
Výběr českých účastníků proběhne na základě jednoduchých kritérií:

 • producent má osobní zkušenost v oblasti minoritní koprodukce – úspěšně již realizoval alespoň 2 koprodukční snímky jako hlavní český producent, ne jen jeho společnost, čím více tím lépe
 • koprodukce proběhla i mimo náš region, tedy mimo tradiční dvojstrannou koprodukci ČR a Slovensko
 • koprodukované filmy byly uvedeny v distribuci mimo země výroby
 • koprodukované filmy byly uvedeny na jednom z velkých filmových festivalů
 • producent má zájem se zúčastnit a hledá nové koprodukční příležitosti
 • z každé společnosti se může zúčastnit jen jeden producent

Informace prosím vyplňte i v případě, že se akce zúčastnit nechcete, nebo nemůžete. Připravuji v současné době obsáhlejší článek o minoritních koprodukcích s ČR pro magazín Czech Film a také soubornější materiál o koprodukování s ČR. Obojí by mělo být připraveno v lednu 2018.

Datum konání (účasti):  16.-19. prosince 2017

Pozvání zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci v apartmánu, odvoz z letiště v Ženevě do Les Arcs a zpět.
Letenku do Ženevy si musí každý účastník zajistit sám.
Czech Film Center dále v Les Arcs pořádá koktejl na počest českého partnerství.

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete do 1.11.2017 na adresu marketa@filmcenter.cz

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

Šance pro producenty - Producers on the Move 2017

Producers on the Move je třídenní prezentace dvaceti mladých evropských producentů během MFF v Cannes. Slouží k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na tomto nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu.

Program proběhne 19. - 23. 5. Českého zástupce nominuje Czech Film Center, přihlašování projektů je možné do 21. 3.  2017.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů na základě odevzdané přihlášky (viz. kritéria a formulář níže). Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. 

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace, tedy Czech Film Center.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center. 

Producers on the Move (PoM) je třídenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. 

PODMÍNKY
Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více jako majoritní producent)
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian)
 • jeho film vyhrál Českého lva za nejlepší film
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • připravovaný projekt má již minimálně 20% financování zajištěno

Kandidát musí dále splňovat tyto požadavky: věk pod 45 let, ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt, hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Program, který POM v Cannes čeká:

 • welcome dinner
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages
 • oběd pro vybrané producenty, ARTE cocktail a další networkingové aktivity
 • Mediální kampaň PoM
 • plakát a brožura s informacemi o všech POM
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 21. 3. 2017 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje: 

 • přihlášku 
 • motivační dopis
 • informace o projektu, který aktuálně připravujete, a režijní explikaci (pokud je přiřazen režisér)

PŘIHLÁŠKA ke stažení 

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás