CFC hledá mladého producenta či producentku na Rotterdam Lab 2019

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem CineMart konaném při MFF Rotterdam a tamním vzdělávacím workshopem pro mladé producenty ROTTERDAM LAB a hledá 1 mladého českého producenta či producentku, kteří se programu zúčastní.

Rotterdam Lab je pětidenní workshop pro mladé producenty z celého světa. Cílem je nabídnout začínajícím filmovým profesionálům možnost navázat zajímavé kontakty a etablovat se ve světě mezinárodního filmového průmyslu. Kromě užitečných kontaktů, přednášek a seminářů nabízí program také průpravu a základní orientaci v oblasti mezinárodního financování, prodeje a distribuce. Každoročně se programu účastní kolem 60 producentů z přibližně 25 zemí. Absolventi programu se do Rotterdamu často vracejí – ať už s projektem na koprodukční trh CineMart anebo přímo do některé programové sekce.PODMÍNKY

Producent či producentka přihlášení do programu musí splňovat následující kritéria:

- věnuje se svébytně autorským filmům
- již realizoval alespoň 2 krátké filmy
- nerealizoval dosud více než 3 celovečerní filmy (v případě, že již realizoval více celovečerních filmů, vstupuje nově do oblasti mezinárodní koprodukce, začíná s novým typem filmů a podobně)
- má zájem o mezinárodní  filmové prostředí a projekty a chce se vzdělávat

Czech Film Center na základě přihlášek a za odborné pomoci vybere 1 kandidáta, který nejlépe splňuje zadané podmínky. Ten bude mít možnost se programu zúčastnit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v pozvání, účastník si musí pouze zajistit cestu do Rotterdamu. Program je pětidenní a koná se v termínu 26. - 30.1.2019.

Pokud máte zájem se přihlásit, prosím zašlete správně a úplně vyplněnou přihlášku (níže) nejpozději do 2.12.2018 23:59 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Výsledky budou oznámeny v termínu 5. - 6.12.2018.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Zavřít
Partnerství s When East Meets West 2019 v Terstu

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem When East Meets West 2019 konaném v rámci festivalu v Terstu v termínu 20.- 22.ledna 2019, a proto Vás chceme vyzvat, abyste se na trh přihlásili.

PRODLOUŽENÁ UZÁVĚRKA do 18.11.2018!

When East Meets West je koprodukční trh určený pro evropské celovečerní hrané či dokumentární filmy ve vývoji s ideálně alespoň 15% zajištěného financování.

Trh každoročně prezentuje dva evropské regiony s cílem posílit vzájemnou spolupráci mezi nimi v oblasti filmové koprodukce. V roce 2019 to bude střední a východní Evropa (Česká republika, Slovensko, Polsko a Ukrajina) a Benelux (Belgie, Lucembursko a Nizozemí).
Třídenního fóra se účastní 20 vybraných celovečerních hraných či dokumentárních filmů ve vývoji, které cílí na koprodukci v rámci Evropy obecně, na Itálii či konkrétně na prezentovaný region. Program zahrnuje veřejnou prezentaci vybraných projektů, osobní schůzky a bohatý doprovodný program.

Naším cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 6 vybraných českých producentů, kteří mají zkušenost v oblasti koprodukce a minoritní koprodukce, aby se fóra zúčastnili a zapojili se do programu s cílem vstoupit do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Pokud máte zájem se programu zúčastnit, prosím vyplňte přiložený dotazník a zašlete jej na adresu marketa@filmcenter.cz nejpozději do 18.11.2018.

Výběr českých účastníků proběhne na základě doručených přihlášek ve spolupráci s vedením fóra When East Meets West.

Pozvání v případě výběru zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci a letenku do Terstu.

Každoročně se zúčastní cca 450 akreditovaných filmových profesionálů z více než 35 zemí, zejména producentů, sales agentů, zástupců filmových fondů, festivalů koprodukčních platforem, vzdělávacích programů. 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Zavřít
Partnerství s Les Arcs Coproduction Village 2018

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo i v letošním roce partnerství s festivalem a koprodukčním trhem v Les Arcs (15.-18. prosince 2018).

Cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 4 vybrané české producenty, kteří mají zkušenost v oblasti minoritní koprodukce, aby se festivalu zúčastnili a zapojili se do programu koprodukčního trhu. A eventuálně vstoupili do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Les Arcs Coproduction Village je koprodukční fórum, které každý rok představí 20 pečlivě vybraných evropských filmových projektů ve vývoji, které hledají koprodukční partnery a další financování.

Fórum každý rok také představí jednu zemi či region, které je věnována speciální pozornost a která je z pohledu koprodukce představena pomocí doprovodného programu – přednášek, případových studií a podobně.  V letošním roce je to Polsko.

Industry program v Les Arcs nabízí také vysoce ceněnou prezentaci Works in Progress, na kterou do Les Arcs pravidelně jezdí celá řada prodejců a zástupců filmových festivalů.

Více o akci ZDE.

Výběr českých účastníků proběhne na základě jednoduchých kritérií:

 • producent má osobní zkušenost v oblasti mezinárodní koprodukce (zvláště cenná je spolupráce i mimo tradiční region, tedy nad rámec dvojstranné koprodukce ČR a Slovenska)
 • koprodukované filmy byly uvedeny v distribuci mimo země výroby
 • koprodukované filmy byly uvedeny na jednom z velkých filmových festivalů
 • producent má zájem se zúčastnit a hledá nové koprodukční příležitosti

Pozvání zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci v apartmánu, odvoz z letiště v Ženevě do Les Arcs a zpět. Letenku do Ženevy si musí každý účastník zajistit sám.

Pokud máte zájem se zúčastnit, ale přihlásili jste do Les Arcs svůj projekt ve vývoji či v postprodukci, zvažte přihlášení i tak. V případě výběru projektu Vás v rámci partnerské účasti nahradí jiný zájemce.

PŘIHLÁŠKA ke stažení

Zavřít
Sběr připravovaných filmů / katalogy Czech Fiction Films, Czech Documenatries, Czech Animation

Přiblížila se doba přípravy každročního katalogu českých filmů, který bude letos nově rozšířen o připravované filmy a rozdělen do tří publikací podle typu filmů nazvaných Czech Fiction Films, Czech Documentaries a Czech Animation, které vyjdou na začátku roku 2019. 

Katalogy budou obsahovat informace jak o připravovaných českých filmech ve všech stádiích vývoje, výroby a postprodukce, tak i o dokončených českých filmech uvedených do kin nebo na festivalech v roce 2018. Všechny tři katalogy vyjdou pouze v angličtině a budou poprvé představeny jako vždy na European Film Market během Berlinale. Následně budou po celý rok šířeny na dalších mezinárodních filmových festivalech a trzích. Katalogy budou také v pdf vyvěšeny na zde na webu v sekci Novinky / Publikace.

Změny v podobě katalogu českých filmů by měly vést k efektivnější propagaci české kinematografie v zahraničí a k většímu zájmu ze strany zahraničních filmových profesionálů.

Obracíme se na Vás tedy s prosbou o poskytnutí či doplnění informací o Vašich připravovaných filmech ve všech fázích realizace, a to včetně minoritních koprodukcí do dotazníku, který naleznete pod odkazem níže. K dokončeným filmům jsme sbírali informace průběžně, proto je do dotazníku nevyplňujte. V případě nejasností ohledně dokončených filmů Vás budeme kontaktovat individuálně.

Pokud jste nám již někdy informace o svých projektech poskytli, měli byste je v dotazníku vidět a stačí je aktualizovat. Případně, pokud nám informace v minulosti vyplňoval do databáze někdo jiný z Vaší společnosti a budete je teď upravovat Vy, dejte nám vědět. My Vám data zobrazíme a nebude tak docházet k duplikacím.

Dotazník:
(pro vstup do dotazníku je třeba vytvořit si profil na webovém rozhraní Visitor Page nebo se přihlásit do již vytvořeného profilu)

https://vp.eventival.eu/cfc/default 

Uzávěrka přihlašování a aktualizací informací o připravovaných filmech je ve čtvrtek 1. listopadu 2018 do 23:59.

KRITÉRIA PRO UVEDENÍ FILMU V KATALOGU A JEHO ŘAZENÍ

Czech Fiction Films = české hrané filmy
Czech Documentaries = české dokumentární filmy
Czech Animation = české animované filmy

Projekty uvedené v katalogu musí splňovat tato kritéria:

 1. Jedná se o české audiovizuální dílo ve smyslu zákona o audiovizi § 2
   
 2. Projekt získal podporu od:
 • od Státního fondu kinematografie
 • od Creative Europe MEDIA
 • od Eurimages

Filmy budou v katalozích řazeny dle

 1. dle fáze realizace
 • Released - dokončené filmy uvedené v roce 2018 v české kinodistribuci ve světové premiéře uvedené ve světové premiéře na jednom z filmových festivalů (viz. seznam festivalů)
 • In Postproduction
 • In Production
 • In Development

2. dle anglického názvu abecedně od A do Z

Pokud informace neobdržíme do data uzávěrky, není možné zaručit, že film do katalogu zařadíme, i když splňuje kritéria výběru.

Data poskytnutá v dotazníku nám zároveň i nadále slouží jako základ strukturované interní databáze připravovaných projektů, která nám umožňuje lepší přehled o vznikajících českých filmech. Uvedené informace slouží pouze CFC jako zdroj pro potenciální zahraniční partnery (festivaly, koprodukční trhy, vzdělávací programy), se kterými pravidelně spolupracujeme a nabízíme jim české filmy a projekty.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@filmcenter.cz.

SEZNAM FESTIVALŮ - ZDE KE STAŽENÍ

Zavřít
CFC hledá mladého producenta či producentku do Rotterdam Lab 2018

Státní fond kinematografie/Czech Film Center uzavřelo partnerství s koprodukčním trhem CineMart konaném při MFF Rotterdam a tamním vzdělávacím workshopem pro mladé producenty ROTTERDAM LAB a hledá mladého českého producenta či producentku, kteří se programu zúčastní.

Rotterdam Lab je pětidenní workshop pro mladé producenty z celého světa. Cílem je nabídnout začínajícím filmovým profesionálům možnost navázat zajímavé kontakty a etablovat se ve světě mezinárodního filmového průmyslu. Kromě užitečných kontaktů, přednášek a seminářů nabízí program také průpravu a základní orientaci v oblasti mezinárodního financování, prodeje a distribuce. Každoročně se programu účastní kolem 60 producentů z přibližně 25 zemí. Absolventi programu se do Rotterdamu často vracejí – ať už s projektem na koprodukční trh CineMart anebo přímo do některé programové sekce.

https://iffr.com/en/iffr-industry/rotterdam-lab

PODMÍNKY:

Producent či producentka přihlášení do programu musí splňovat následující kritéria:

 • věnuje se svébytně autorským filmům
 • již realizoval alespoň 1 či 2 krátké filmy
 • nerealizoval dosud více než 2 celovečerní filmy (v případě, že již realizoval více celovečerních filmů, vstupuje nově do oblasti mezinárodní koprodukce, začíná s novým typem filmů a podobně)

Czech Film Center na základě přihlášek a za odborné pomoci vybere 1 kandidáta, který nejlépe splňuje zadané podmínky. Ten bude mít možnost se programu zúčastnit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v pozvání, účastník si musí pouze zajistit cestu do Rotterdamu. Program je pětidenní a koná se v termínu 27. - 31. ledna 2018.

Pokud máte zájem se přihlásit, prosím zašlete správně a úplně vyplněnou přihlášku (níže) nejpozději do 4. 12. 2017 na adresu jana.k@filmcenter.cz.

Výsledky budou oznámeny v termínu 7.-11.12. 2017.

PŘIHLÁŠKA  ke stažení.

Zavřít
Partnerství Czech Film Center a Les Arcs Coproduction Village 2017

Czech Film Center uzavřelo v letošním roce partnerství s festivalem a koprodukčním trhem v Les Arcs. Cílem je prezentovat Českou republiku jako zajímavého koprodukčního partnera a posílit spolupráci v oblasti evropské koprodukce. Proto zveme 4 vybrané české producenty, kteří mají zkušenost v oblasti minoritní koprodukce, aby se festivalu zúčastnili a zapojili se do programu koprodukčního trhu. A eventuálně vstoupili do prezentovaných projektů jako čeští koproducenti.

Koprodukční trh prezentuje 20 pečlivě vybraných evropských filmových projektů ve vývoji, které hledají koprodukční partnery a další financování a jejichž režisér již natočil celovečerní film či úspěšný krátký film.

Industry program festivalu v Les Arcs nabízí kromě koprodukčního fóra Coproduction Village i vysoce ceněnou prezentaci Works in Progress, na kterou do Les Arcs pravidelně jezdí celá řada prodejců a zástupců filmových festivalů. Hostující zemí letošního programu je Německo a v Les Arcs proběhne i pravidelné setkání French-German Rendez-vous.

Více o akci ZDE.

PODMÍNKY:
Výběr českých účastníků proběhne na základě jednoduchých kritérií:

 • producent má osobní zkušenost v oblasti minoritní koprodukce – úspěšně již realizoval alespoň 2 koprodukční snímky jako hlavní český producent, ne jen jeho společnost, čím více tím lépe
 • koprodukce proběhla i mimo náš region, tedy mimo tradiční dvojstrannou koprodukci ČR a Slovensko
 • koprodukované filmy byly uvedeny v distribuci mimo země výroby
 • koprodukované filmy byly uvedeny na jednom z velkých filmových festivalů
 • producent má zájem se zúčastnit a hledá nové koprodukční příležitosti
 • z každé společnosti se může zúčastnit jen jeden producent

Informace prosím vyplňte i v případě, že se akce zúčastnit nechcete, nebo nemůžete. Připravuji v současné době obsáhlejší článek o minoritních koprodukcích s ČR pro magazín Czech Film a také soubornější materiál o koprodukování s ČR. Obojí by mělo být připraveno v lednu 2018.

Datum konání (účasti):  16.-19. prosince 2017

Pozvání zahrnuje akreditaci a účast v programu, ubytování na 3 noci v apartmánu, odvoz z letiště v Ženevě do Les Arcs a zpět.
Letenku do Ženevy si musí každý účastník zajistit sám.
Czech Film Center dále v Les Arcs pořádá koktejl na počest českého partnerství.

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete do 1.11.2017 na adresu marketa@filmcenter.cz

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

Zavřít
Šance pro producenty - Producers on the Move 2017

Producers on the Move je třídenní prezentace dvaceti mladých evropských producentů během MFF v Cannes. Slouží k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na tomto nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu.

Program proběhne 19. - 23. 5. Českého zástupce nominuje Czech Film Center, přihlašování projektů je možné do 21. 3.  2017.

Czech Film Center nominuje jednoho producenta, který získal nejvíce bodů na základě odevzdané přihlášky (viz. kritéria a formulář níže). Z nominovaných kandidátů ze všech členských zemí pak kancelář European Film Promotion vybere 20 kandidátů s nejvyšším bodovým skóre, kteří se programu v Cannes účastní. Účast v programu je zpoplatněna, poplatek hradí Czech Film Center. Cestovní náklady, ubytování a akreditaci na festival si ale účastník hradí sám. 

Stejně jako u všech projektů European Film Promotion je nominace možná pouze prostřednictvím národní členské organizace, tedy Czech Film Center.

European Film Promotion (EFP) je organizace, jejímž cílem je propagace evropské kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni. Tvoří ji více než 30 členských organizací – institucí zabývajících se propagací národní kinematografie. Za ČR je členem Czech Film Center. 

Producers on the Move (PoM) je třídenní prezentace 20 evropských mladých producentů během MFF Cannes. Slouží především k navázání kontaktů a vzájemné prezentaci aktuálních projektů na nejvýznamnějším evropském festivalu a trhu. 

PODMÍNKY
Kritéria výběru kandidáta na Producers on the Move (jednotlivá kritéria jsou bodována):

 • již produkoval alespoň jednu, ale maximálně 3 mezinárodní koprodukce (ne více jako majoritní producent)
 • alespoň jeden jeho film byl distribuován v zahraničí a/nebo byl uveden ve VoD/SVoD/DVD/TV distribuci (mimo země podílející se na výrobě filmu)
 • jeho film byl uveden v oficiální selekci na jednom z těchto festivalů (Sundance, Rotterdam, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venice, Toronto, San Sebastian)
 • jeho film vyhrál Českého lva za nejlepší film
 • v současné době připravuje další projekt s mezinárodním potenciálem
 • připravovaný projekt má již minimálně 20% financování zajištěno

Kandidát musí dále splňovat tyto požadavky: věk pod 45 let, ovládá samostatně a aktivně angličtinu, má zájem o mezinárodní trh, hledá aktuálně zahraničního koproducenta pro svůj projekt, hradí si cestu, akreditaci a ubytovaní v Cannes.

Program, který POM v Cannes čeká:

 • welcome dinner
 • pitching session – producenti si vzájemně prezentují své projekty
 • „1:1 speed datings“ – osobní setkání s potencionálními partnery
 • case study organizovaná ve spolupráci s Eurimages
 • oběd pro vybrané producenty, ARTE cocktail a další networkingové aktivity
 • Mediální kampaň PoM
 • plakát a brožura s informacemi o všech POM
 • inzerce s profily všech producentů v odborných denících na festivalu (Screen International, Variety, Hollywood Reporter)

Pokud máte zájem se do výběru přihlásit a splňujete výše uvedená kritéria, zašlete své nominace (v angličtině) nejpozději do 21. 3. 2017 na adresu marketa@filmcenter.cz.

Nominace obsahuje: 

 • přihlášku 
 • motivační dopis
 • informace o projektu, který aktuálně připravujete, a režijní explikaci (pokud je přiřazen režisér)

PŘIHLÁŠKA ke stažení 

Zavřít

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás