Festivaly

Festivaly

Festivaly

f

Prezentace českého filmu je jedním z hlavních úkolů Czech Film Center, proto je spolupráce s domácími a zahraničními festivaly naší klíčovou činností. Zahrnuje mnoho různých aktivit – od komunikace s festivalem o možnosti zařazení českých filmů do programu, přes informování českých profesionálů o možnostech účasti na festivalu, až po industry akce na domácích festivalech a publikační činnost zaměřenou na prezentaci a propagaci českého filmu na zahraničních festivalech.

Pravidelně spolupracujeme s dalšími přibližně 200 filmovými festivaly. Informuje je o aktuálních českých titulech, doporučujeme jim filmy do programu, často iniciujeme nebo spoluorganizujeme českou sekci programu a pomáháme festivalům při zvaní českých tvůrců nebo novinářů.

Zahraniční festivaly

Czech Film Center je partnerem mnoha významným festivalům a jim přidruženým trhům po celém světě. Českou kinematografii proto reprezentujeme především v zahraničí, a od vstupu České republiky do Evropské unie jsme se stali oficiálními partnery festivalovým gigantům v Berlíně, Cannes, Benátkách, Sundance, Locarnu, Torontu, Annecy, Clermont-Ferrand nebo Busanu – a stejně tak dalším významným festivalům jako Varšava, Sofia, Cinekid, goEast, Cottbus, Vilnius, Torino, Reykjavik, Götteborg, New York nebo Palm Springs.

Práce s filmovými festivaly zahrnuje celou řadu činností:

 • celoročně úzce spolupracujeme s programovými odděleními festivalů
 • informujeme festivaly o aktuální české produkci a doporučujeme jim české filmy přímo do jednotlivých sekcí nebo industry programů
 • propojujeme festivaly s českými produkčními společnostmi a tvůrci
 • pro zástupce zahraničních filmových festivalů pořádáme promítání právě dokončených filmů nebo ukázek z připravovaných filmů

Před festivalem a během něj informujeme mezinárodní profesionální veřejnost a zahraniční novináře o kompletní české účasti na festivalu a pomáháme úspěchy českých filmařů vyhlásit do světa.

Služba českým filmařům

Czech Film Center slouží především českým filmařům. Pro tyto účely jsme zhotovili neustále aktualizovanou databázi festivalů a trhů z celého světa. V ní shrnujeme:

 • informace o zaměření jednotlivých festivalů, trhů a přehlídek
 • upozorňujeme na uzávěrky pro přihlašování projektů i na blížící se data konání

Celoročně spolupracujeme s producenty a režiséry připravovaných projektů i dokončených filmů všech žánrů a typů:

 • důležité informace zasíláme českým filmovým profesionálům speciálními newslettery  
 • rozesíláme praktické informace o možnosti včasné akreditace na festival, o možnosti ubytování apod.
 • poskytujeme konzultace ohledně vhodné festivalové strategie
 • pokud je film vybrán do oficiálního programu velkého festivalu, zajišťujeme ve spolupráci s producenty delegaci k uvedení filmu a případný doprovodný program
 • tvůrcům pomáháme k lepšímu napojení na filmový průmysl
 • šíříme oficiální propagační materiály mezi naše dlouho a pečlivě sbírané kontakty
 • předáváme odborné i široké veřejnosti co nejširší kontext o konkrétních tvůrcích a jejich dílu

Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

Státní fond kinematografie, jehož je Czech Film Center součástí, poskytuje v rámci výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na filmové ceny podporu při uvádění českých filmů na nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Více podpor pro jedno kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny.

Předpokládaná výše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která obsahuje nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 30 %, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem. V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje individuálně.

Domácí festivaly

V Czech Film Center se také dlouhodobě zaměřujeme na širší napojení českého prostředí na mezinárodní struktury. Pravidelně se snažíme vytvářet či podporovat akce, které nabízejí dialog s mezinárodním prostředím a přinášejí českým profesionálům možnost setkat se zahraničními kolegy a čerpat od nich zkušenosti - to vše v oblasti koprodukce, distribuce, financování či filmových festivalů. Domácí filmové festivaly jsou pro tento typ akcí ideální platformou (Finále Plzeň, MFDF Ji.hlava anebo MFF Praha – Febiofest):

 • pořádáme či spolupořádáme prezentace projektů, odborné semináře a společenské akce
 • konzultujeme možnosti prezentace pro české filmy
 • příležitostně pořádáme tematická setkání či panelové diskuze.
 • s festivaly spolupracujeme i při výběru a zvaní zahraničních hostů z řad filmových profesionálů

 

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás