Festivaly

Festivaly

Festivaly

f

Prezentace českého filmu je jedním z hlavních úkolů Czech Film Center, proto je spolupráce s domácími a zahraničními festivaly naší klíčovou činností. Zahrnuje mnoho různých aktivit – od komunikace s festivalem o možnosti zařazení českých filmů do programu, přes informování českých profesionálů o možnostech účasti na festivalu, až po industry akce na domácích festivalech a publikační činnost zaměřenou na prezentaci a propagaci českého filmu na zahraničních festivalech. Pro filmové profesionály jsme vytvořili a neustále aktualizujeme databáze filmových festivalů a koprodukčních trhů z celého světa, včetně kalendáře všech významných filmových akcí.

Pravidelně spolupracujeme s dalšími přibližně 200 filmovými festivaly. Informujeme je o aktuálních českých titulech, doporučujeme jim filmy do programu, často iniciujeme nebo spoluorganizujeme českou sekci programu a pomáháme festivalům při zvaní českých tvůrců nebo novinářů.

Zahraniční festivaly

Czech Film Center je partnerem mnoha významným festivalům a jim přidruženým trhům po celém světě, českou kinematografii proto reprezentujeme především v zahraničí. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsme se stali oficiálními partnery festivalovým gigantům v Berlíně, Cannes, Benátkách, Sundance, Locarnu, Torontu, Annecy nebo Clermont-Ferrand – a stejně tak dalším významným festivalům jako jsou IDFA, Hot Docs, Vision du Réel, Rotterdam, Cinekid, SXSW, Pusan nebo Tokio.

Práce s filmovými festivaly zahrnuje celou řadu činností:

 • celoročně úzce spolupracujeme s programovými odděleními festivalů
 • informujeme festivaly o aktuální české produkci a doporučujeme jim české filmy přímo do jednotlivých sekcí nebo industry programů
 • propojujeme festivaly s českými produkčními společnostmi a tvůrci
 • pro zástupce zahraničních filmových festivalů pořádáme promítání právě dokončených filmů nebo ukázek z připravovaných projektů
 • účastníme se významných filmových trhů, kde reprezentujeme zájmy českých filmů
 • poskytujeme základní PR českým filmům ve festivalovém programu:
 • před festivalem a během něj informujeme mezinárodní profesionální veřejnost a zahraniční novináře o kompletní české účasti na festivalu a pomáháme úspěchy českých filmařů vyhlásit do světa
 • to vše prostřednictvím speciálních newsletterů, zde na webu a pochopitelně také na sociálních sítích (sledujte naše profily na Facebooku, InstagramuThreads)

Služba českým filmařům

Czech Film Center slouží především českým filmařům. Pro tyto účely jsme zhotovili neustále aktualizovanou databázi festivalů a trhů z celého světa. V ní shrnujeme:

 • informace o zaměření jednotlivých festivalů, trhů a přehlídek
 • upozorňujeme na uzávěrky pro přihlašování projektů i na blížící se data konání

Filmovým profesionálům je určen také kalendář probíhajících a blížících se akcí. V něm jsou kromě termínů konání zahraničních i domácích filmových festivalů k nalezení rovněž uzávěrky na přihlašování filmů či termíny konání koprodukčních trhů.

Celoročně spolupracujeme s producenty a režiséry připravovaných projektů i dokončených filmů všech žánrů a typů:

 • důležité informace zasíláme českým filmovým profesionálům speciálními newslettery  
 • rozesíláme praktické informace o možnosti včasné akreditace na festival, o možnosti ubytování apod.
 • poskytujeme konzultace ohledně vhodné festivalové strategie
 • pokud je film vybrán do oficiálního programu velkého festivalu, zajišťujeme ve spolupráci s producenty delegaci k uvedení filmu a případný doprovodný program
 • tvůrcům pomáháme k lepšímu napojení na filmový průmysl
 • šíříme oficiální propagační materiály mezi naše dlouho a pečlivě sbírané kontakty
 • předáváme odborné i široké veřejnosti co nejširší kontext o konkrétních tvůrcích a jejich dílu

Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

Státní fond kinematografie, jehož je Czech Film Center součástí, poskytuje v rámci výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na filmové ceny podporu při uvádění českých filmů na nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Více podpor pro jedno kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny.

Předpokládaná výše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která obsahuje nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 30 %, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem. V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje individuálně.

Domácí festivaly

V Czech Film Center se také dlouhodobě zaměřujeme na širší napojení českého prostředí na mezinárodní struktury. Pravidelně se snažíme vytvářet či podporovat akce, které nabízejí dialog s mezinárodním prostředím a přinášejí českým profesionálům možnost setkat se zahraničními kolegy a čerpat od nich zkušenosti - to vše v oblasti koprodukce, distribuce, financování či filmových festivalů. Domácí filmové festivaly jsou pro tento typ akcí ideální platformou (Finále Plzeň či MFDF Ji.hlava):

 • pořádáme či spolupořádáme prezentace projektů, odborné semináře a společenské akce
 • konzultujeme možnosti prezentace pro české filmy
 • příležitostně pořádáme tematická setkání či panelové diskuze.
 • s festivaly spolupracujeme i při výběru a zvaní zahraničních hostů z řad filmových profesionálů

Podvodné festivaly

V současné době se bohužel množí podvodné filmové festivaly, které za přihlášení filmu do programu vyžadují zaplacení vstupního poplatku, reálně se však žádný z přihlášených filmů nikdy nedočká uvedení. Před přihlášením filmu na neznámý festival doporučujeme pečlivě prostudovat festivalové webové stránky (skladbu programu a členy poroty, obecné informace o festivalu, jeho historii, kontakty), případně se obrátit přímo na nás. Typickou ukázkou podvodného festivalu je například slovenský Košice International Film Festival, u něhož navíc hrozí záměna s regulérním filmovým festivalem Art Film Košice.

 

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás