Festivaly

Festivaly

Festivaly

f

Prezentace českého filmu je jedním z hlavních úkolů CFC, proto je spolupráce s domácími a zahraničními festivaly naší klíčovou činností. Zahrnuje mnoho různých aktivit – od komunikace s festivalem o možných českých filmech do programu, přes informování českých profesionálů o možnostech účasti na festivalu a trhu, až po industry akce na domácích festivalech a publikační činnost zaměřenou na prezentaci českého filmu na zahraničních festivalech.

CFC pravidelně spolupracuje s dalšími přibližně 60 filmovými festivaly – informuje je o aktuálních českých titulech, doporučuje jim filmy do programu, často iniciuje nebo spoluorganizuje českou sekci programu a pomáhá při zvaní českých tvůrců.  

Zahraniční festivaly

Od vstupu České republiky do Evropské unie se CFC stal partnerem mnoha významných festivalů a trhů a oficiálním zástupcem české kinematografie jako celku. Jedná se o Berlín, Cannes, Clermont-Ferrand, Locarno, Benátky, Toronto, Busan a mnoho dalších, jako např. Varšava, Sofia, Cinekid, goEast, Filmfestival Cottbus, Vilnius, Torino, Reykjavik, Götteborg, New York, Palm Springs… Účasti na nich předchází celoroční úzká spolupráce CFC s programovými odděleními festivalů, které informujeme o aktuální české produkci a doporučujeme jim české filmy přímo do jednotlivých sekcí. V případě zájmu je propojujeme s produkčními společnostmi a tvůrci. CFC pořádá pro zástupce zahraničních filmových festivalů promítání právě dokončených filmů nebo ukázek připravovaných filmů. Před festivalem a během něj pak informujeme mezinárodní profesionální veřejnost o české účasti a pomáháme propojit české profesionály s mezinárodním prostředím.

 

Služba českým filmařům

Na druhé straně, jako službu českému filmovému prostředí, CFC vytvořilo a neustále aktualizuje databázi festivalů po celém světě, poskytuje informace o žánrovém zaměření jednotlivých festivalů a přehlídek a speciálními mailingy upozorňuje producenty na uzávěrky pro přihlašování filmů. Českým filmovým profesionálům rozesíláme také praktické informace o možnosti včasné akreditace na festivalu, ubytování, apod. Celoročně spolupracujeme s producenty a tvůrci připravovaných projektů i dokončených filmů všech žánrů a poskytujeme jim konzultace ohledně vhodné festivalové strategie. Pokud je film vybrán do oficiálního programu důležitého festivalu – ve spolupráci s producentem zajišťujeme delegaci k uvedení filmu, doprovodný program, napojení na filmový průmysl a propagační materiály k filmu a podobně.

České festivaly

CFC se dlouhodobě zaměřuje na širší napojení českého prostředí na mezinárodní struktury. Pravidelně se snažíme vytvářet či podporovat akce, které konfrontaci s mezinárodním prostředím nabízejí a přinášejí českým profesionálům možnost setkání se zahraničními kolegy a získání zkušeností a informací, ať už v oblasti koprodukce, distribuce, financování či filmových festivalů. Domácí filmové festivaly jsou pro tento typ akcí ideální platformou. Na některých festivalech, jako je třeba Finále Plzeň anebo MFF Karlovy Vary, pořádáme prezentace projektů, odborné semináře a společenské akce. S jinými festivaly konzultujeme možnosti prezentace pro české filmy anebo příležitostně pořádáme tematická setkání či panelové diskuze. S festivaly spolupracujeme i při výběru a zvaní profesionálních zahraničních hostů. 

Přehlídky českých filmů

Vzhledem k tomu, že jen velmi málo českých filmů se každý rok dostane do běžné zahraniční distribuce, snaží se CFC pomocí přehlídek udržet povědomí o českých filmech a tím dlouhodobě podpořit běžnou distribuci a šíření českých filmů v zahraničí. Putovní přehlídky dávají šanci publiku v menších městech a regionech seznámit se s českou filmovou tvorbou. Často je taková přehlídka jedinou možností pro zahraniční publikum jak zhlédnout české filmy vyjma hlavních měst a mezinárodních festivalů.   

Příklady úspěšných putovních přehlídek jsou Made in Prague ve Velké Británii v letech 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, Czech on Tour v Německu v letech 2006, 2007 a 2012, přehlídka českých filmů v Hamburku 2004 a 2010, přehlídka animovaného filmu v Drážďanech 2009 či týden českého filmu v Drážďanech 2011. Další například  Rakousko/ Czech on Tour 2007,

USA/ Rare Bohemians 2007, 2009 a New Czech Films US_Tour_2012; Francie/ Czech–In v Paříži 2009, Argentina/ Semana del cine checo 2008, Řecko /Athény 2010, Dánsko/Faerské ostrovy 2010, , Slovinsko/Ljubljana 2013 či Belgie/přehlídka filmů zemí visegrádské čtyřky Best of Visegrad v Bruselu 2011.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás