Festivaly

Festivaly

Festivaly

f

Prezentace českého filmu je jedním z hlavních úkolů Czech Film Center, proto je spolupráce s domácími a zahraničními festivaly naší klíčovou činností. Zahrnuje mnoho různých aktivit – od komunikace s festivalem o možnosti zařazení českých filmů do programu, přes informování českých profesionálů o možnostech účasti na festivalu, až po industry akce na domácích festivalech a publikační činnost zaměřenou na prezentaci a propagaci českého filmu na zahraničních festivalech.

Pravidelně spolupracujeme s dalšími přibližně 200 filmovými festivaly. Informuje je o aktuálních českých titulech, doporučujeme jim filmy do programu, často iniciujeme nebo spoluorganizujeme českou sekci programu a pomáháme festivalům při zvaní českých tvůrců nebo novinářů.

Zahraniční festivaly

Czech Film Center je partnerem mnoha významným festivalům a jim přidruženým trhům po celém světě. Českou kinematografii proto reprezentujeme především v zahraničí, a od vstupu České republiky do Evropské unie jsme se stali oficiálními partnery festivalovým gigantům v Berlíně, Cannes, Benátkách, Sundance, Locarnu, Torontu, Annecy, Clermont-Ferrand nebo Busanu – a stejně tak dalším významným festivalům jako Varšava, Sofia, Cinekid, goEast, Cottbus, Vilnius, Torino, Reykjavik, Götteborg, New York nebo Palm Springs.

Práce s filmovými festivaly zahrnuje celou řadu činností:

 • celoročně úzce spolupracujeme s programovými odděleními festivalů
 • informujeme festivaly o aktuální české produkci a doporučujeme jim české filmy přímo do jednotlivých sekcí nebo industry programů
 • propojujeme festivaly s českými produkčními společnostmi a tvůrci
 • pro zástupce zahraničních filmových festivalů pořádáme promítání právě dokončených filmů nebo ukázek z připravovaných filmů

Před festivalem a během něj informujeme mezinárodní profesionální veřejnost a zahraniční novináře o kompletní české účasti na festivalu a pomáháme úspěchy českých filmařů vyhlásit do světa.

Služba českým filmařům

Czech Film Center slouží především českým filmařům. Pro tyto účely jsme zhotovili neustále aktualizovanou databázi festivalů a trhů z celého světa. V ní shrnujeme:

 • informace o zaměření jednotlivých festivalů, trhů a přehlídek
 • upozorňujeme na uzávěrky pro přihlašování projektů i na blížící se data konání

Celoročně spolupracujeme s producenty a režiséry připravovaných projektů i dokončených filmů všech žánrů a typů:

 • důležité informace zasíláme českým filmovým profesionálům speciálními newslettery.  
 • rozesíláme praktické informace o možnosti včasné akreditace na festival, o možnosti ubytování apod.
 • poskytujeme konzultace ohledně vhodné festivalové strategie
 • pokud je film vybrán do oficiálního programu velkého festivalu, zajišťujeme ve spolupráci s producenty delegaci k uvedení filmu a případný doprovodný program
 • tvůrcům pomáháme k lepšímu napojení na filmový průmysl
 • šíříme oficiální propagační materiály mezi naše dlouho a pečlivě sbírané kontakty
 • předáváme odborné i široké veřejnosti co nejširší kontext o konkrétních tvůrcích a jejich dílu

Domácí festivaly

V Czech Film Center se také dlouhodobě zaměřujeme na širší napojení českého prostředí na mezinárodní struktury. Pravidelně se snažíme vytvářet či podporovat akce, které nabízejí dialog s mezinárodním prostředím a přinášejí českým profesionálům možnost setkat se zahraničními kolegy a čerpat od nich zkušenosti - to vše v oblasti koprodukce, distribuce, financování či filmových festivalů. Domácí filmové festivaly jsou pro tento typ akcí ideální platformou (Finále Plzeň, MFDF Ji.hlava anebo MFF Praha – Febiofest):

 • pořádáme či spolupořádáme prezentace projektů, odborné semináře a společenské akce
 • konzultujeme možnosti prezentace pro české filmy
 • příležitostně pořádáme tematická setkání či panelové diskuze.
 • s festivaly spolupracujeme i při výběru a zvaní zahraničních hostů z řad filmových profesionálů

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás