Cannes

Cannes

Cannes

a

Filmový festival v Cannes a souběžný filmový trh Marché du Film je každoročně největší filmovou událostí na světě, kterou v posledních letech pravidelně navštěvuje kolem 12 000 účastníků z celého světa z přibližně 5 000 filmových společností. Z toho je cca 3 500 producentů, 2 100 distributorů a 1 300 prodejců a 790 organizátorů festivalů. Z ČR do Cannes pravidelně jezdí kolem 100 filmových profesionálů. 

 

Termín konání aktuálního ročníku MFF Cannes:  17. - 28. 5. 2022
MFF Cannes tvoří několik složek – festival se svými oficiálními i paralelními sekcemi, filmový trh Marché du Film, projekce na trhu, koprodukční program Producer´s Network a další aktivity pro filmové profesionály.

Aktivity CFC v rámci festivalu
Czech Film Center působí na festivalu v Cannes od roku 2004. Spolupráce s festivalem probíhá průběžně behem celého roku, kdy CFC poskytuje organizátorům informace o aktuální české produkci, konzultuje filmy do programu, předává kontakty na držitele práv, informuje o nosičích, projekcích či zasílání vhodných filmů. V domácím prostředí CFC rozesílá pravidelné výzvy českým tvůrcům o uzávěrkách, programových sekcích a dalších aktualitách festivalu. Přímo na festivalu pak CFC mimo jiné sleduje vývoj v ostatních zemích a usiluje o navazování nových možností spolupráce, ať už je to prezentace českého filmu na mezinárodních trzích, nové vzdělávací či koprodukční příležitosti, přehlídky českých filmů či nové industry aktivity.

Festival

Festival v Cannes je v současnosti nejprestižnějším filmovým setkáním na světě. První ročník festivalu se konal v roce 1946. Nejprestižnější filmovou cenou v Cannes je Zlatá palma („Palme d'Or") udělována za nejlepší film. Zlatá palma byla poprvé udělena v roce 1955, v letech 1939 až 1954 byla hlavní cenou Velká cena („Grand Prix du Festival International du Film") stejně jako tak později v letech 1964 až 1974.

Programové sekce
Oficiální program (The Official Selection) – hlavní událost festivalu
Hlavní soutěž (Competition) – cca dvacet filmů soutěžících o Zlatou palmu (Palme d'Or.), promítají se v Théâtre Lumière.
Jistý pohled (Un Certain Regard)  – sekce založená v roce 1978. Každoročně je do přehlídky vybrána dvacítka filmů. Un certain regard finančně oceňuje jeden z těchto filmů jako pomoc při distribuci ve Francii částkou 30 000 eur, kterou od roku 2005 uděluje nadace Fondation Groupama Gan pour le cinéma. Smyslem sekce je představit více „atypickou“ kinematografii než je v hlavní soutěžní sekci a ocenit filmaře, kteří nejsou příliš známí. Promítá se v Salle Debussy.
Mimo soutěž (Out of Competition) – tyto filmy jsou taktéž promítány v Théâtre Lumière, ale nesoutěží o hlavní cenu
Zvláštní uvedení (Special Screenings)
Cinéfondation
 – sekce založená roku 1998 s cílem vyhledávat začínající talenty a podporovat profesní růst mladé filmařské generace. Zahrnuje kolem padesáti krátkých a středně dlouhých filmů z filmových škol z celého světa jsou promítány v Salle Buñuel.
Krátké filmy (Short Films) – přibližně deset krátkometrážních filmů soutěží o Short Film Palme d'Or. Promítají se v sálech Buñuel a Debussy. 

Vedlejší sekce – nesoutěžní programy, které mají za cíl představit další aspekty kinematografie
Cannes Classics – sekce oslavuje filmové dědictví, jejím cílem je zviditelnit díla minulosti, prezentované v nových nebo restaurovaných verzích
Tous les Cinémas du Monde – sekce ukazuje vitalitu a diverzitu filmů celého světa. Každý den jsou  prezentovány celovečerní i krátké filmy jedné země
Caméra d'Or – sekce prvních filmů vybraných napříč třemi sekcemi (Hlavní soutěž, Directors' Fortnight a International Critics' Week)
Cinéma de la Plage – projekce filmů ze sekcí Cannes Classics a Out of Competition promítaných pro veřejnost na pláži Macé.

Další sekce  – sekce produkované externími organizacemi během festivalu v Cannes
Directors' Fortnight (Quinzaine des Réalisateurs) – nezávislá sekce založená v roce 1969 pod vlivem květnových událostí původně jako konkurence festivalu v Cannes pro prezentaci nepříliš známých filmařů. Na festivalu se se svými díly v minulosti objevili např. George Lucas, Ken Loach, bartři Dardenneové, Michael Haneke nebo Spike Lee. Projekce trvají 11 dní a nejsou součástí oficiální přehlídky festivalu.
La Semaine de la Critique – paralelní sekce festivalu, založená v roce 1962. Zaměřuje se na objevování nových talentů a je určená pro první a druhé filmy. Do finálního výběru postupuje 10 krátkých a 10 celovečerních filmů prezentovaných na festivalu. Výběr filmů provádí výbor složený z francouzských kritiků sdružených v organizaci  Syndicat Français de la Critique de Cinéma. Mezinárodní porota pak uděluje tři ceny:  Le Grand Prix Nespresso a Prix Révélation France 4  pro celovečerní filmy, a Prix Découverte Leica Cine pro krátké filmy. 
ACID (Association for Independent Cinema and its Distribution) - ACID je asociace filmových režisérů, která už 23 let podporuje pronikání nezávislých filmů do kin.

PŘIHLÁŠENÍ FILMU NA FESTIVAL
OFICIÁLNÍ PROGRAM – SOUTĚŽ, UN CERTAIN REGARD, MIMO SOUTĚŽ
1. 3.  uzávěrka přihlášení krátkých filmů (do 15 minut)
10. 3. uzávěrka přihlášení celovečerních filmů (nad 60 minut)
Vice na http://sub.festival-cannes.fr/

Quinzaine de Réalisateurs
10. 3. uzávěrka přihlášení krátkých filmů
24. 3.  uzávěrka přihlášení celovečerních filmů
Vice na www.quinzaine-realisateurs.com

Semaine de la Critique (první a druhé filmy)
10. 3. uzávěrka přihlášení krátkých filmů
17. 3. uzávěrka přihlášení celovečerních filmů
Vice na www.semainedelacritique.com

ACID (Association for Independent Cinema and its Distribution)
23. 3.  uzávěrka pro přihlášení celovečerních filmů
Více zde:
http://www.lacid.org/IMG/pdf/rules_and_regulations_acid_cannes_2017.pdf

Činnost CFC před festivalem
Informování
V průběhu roku celého roku CFC informuje festivaly o vznikajících českých filmech a připravovaných projektech, a to jak prostřednictvím obecného mailingu o novinkách v českém filmu, tak prostřednictvím publikací (katalog či magazín Czech Film) i cíleným osobním kontaktem. Důležité je nabídnout festivalovým selektorům konkrétní filmy na míru, ve správný moment, tj. s dostatečným předstihem a zároveň ve vhodné míře dokončenosti díla. Selektorům lze zasílat link s filmem, nebo zorganizovat uzavřenou projekci v Praze či na některém z domácích nebo zahraničních filmových festivalů.
CFC dále zve relevantní filmové profesionály na projekce filmů na zahraničních filmových trzích či festivalech, sleduje aktuální vývoj programového a industry zaměření festivalů a přihlašovacích podmínek pro filmy a účastní se zahraničních festivalů, kde sleduje, jak festival funguje a zástupci CFC se osobně setkávají se selektory festivalů.
Na domácí půdě CFC informuje české producenty o uzávěrkách přihlášení filmů, celoročně spolupracuje s producenty a tvůrci připravovaných projektů i dokončených filmů všech žánrů a sleduje nově vznikající projekty od počáteční fáze. Také konzultuje a koordinuje festivalovou strategii s českými producenty.
U festivalů kategorie A, což jsou kromě Cannes např. Benátky, Berlinale, Locarno, San Sebastian nebo Karlovy Vary) je téměř vždy podmínkou světová či alespoň mezinárodní premiéra filmu, proto je třeba festivalovou strategii velmi dobře naplánovat a paralelně a s předstihem řešit, kterému festivalu a kdy film nabídnout. U menších festivalů většinou stačí regionální premiéra.

Propojování
CFC zve zástupce filmových festivalů na různé další akce, kde se prezentují české filmy, např. Pitch&Feedback  (prezentace projektů ve vývoji spojená s komentářem pozvaných mezinárodních expertů, kterou pořádá na MFF Karlovy Vary) nebo Czech Film Springboard (uzavřená prezentace a konzultace projektů ve vývoji či výrobě, kterou pořádáme na Finále Plzeň)
Dále CFC pořádá na českých festivalech tematická setkání či panelové diskuze se zástupci festivalů (prezentace MFF San Sebastian, MFF Locarno, setkání se zástupci MFF Toronto, Benátky, Cottbus při Finále Plzeň) a tím usnadňuje navazování kontaktů a informovanost českých profesionálů.

Pomoc, pokud je film vybrán na festival
CFC pomáhá s přípravou prezentace filmu a účasti zástupců na festivalu, propojí festival s tvůrcem, radí, jaké materiály přichystat a pomáhá s jejich přípravou, doporučuje, jak maximálně využít i další program festivalu či trhu, který souběžně s festivalem probíhá. Koordinuje komunikaci s novináři kolem účasti projektu  a stará se o komunikaci s filmovými profesionály (producenti, instituce, fondy, prodejci apod.). 

Filmový trh Marché du Film

Termín konání Marché du Film 8. - 19. 5. 2018
Marché du Film je největší filmový trh na světě. V roce 2017 se akreditovalo 12 tisíc filmových profesionálů, z toho 3200 producentů, 1200 sales agentů, 1750 nákupčích a 800 festivalových organizátorů. Za Českou republiku se festivalu a trhu pravidelně účastní téměř stovka filmových profesionálů.
Trhovou akreditaci, projekci na trhu či umístění krátkého filmu do Short Film Corner lze objednávat na http://www.marchedufilm.com/en/


AKCE KONANÉ V RÁMCI MARCHÉ DU FILM
Producer´s Network
Producers Network je exkluzivní networkingový program, který pozve více než 500 producentů z celého světa na sérii setkání a schůzek, navržených speciálně k podpoření mezinárodní koprodukce a získávání kontaktů. Během týdne mají účastníci příležitost setkat se s potenciálními partnery, kteří mohou pomoci posunout jejich projekty dál: s koproducenty, sales agenty, distributory, filmovými fondy…
Více informací zde:
http://www.marchedufilm.com/en/producers-network/home

DOC Corner
V rámci filmového trhu Marché du Film funguje také platforma pro tvůrce dokumentárních filmů – DocCorner. Platforma je zamýšlena jako místo setkávání a navázání kontaktů mezi profesionály z oblasti dokumentárního filmu i jako příležitost pro propagaci projektů. Akreditovaným filmovým profesionálům nabízí také možnost on-line shlédnout i vybrané dokumenty. Selekci filmů za Českou republiku provádí a komunikaci s festivalem zprostředkovává Czech Film Center (v roce 2017 bude na DocCorner k vidění 14 českých a koprodukčních dokumentů).
Více informací zde:
http://www.marchedufilm.com/en/doc-corner/home

Short Film Corner
Short Film Corner je místo pro setkání profesionálů z celého světa, zaměřené na krátkometrážní tvorbu. Od roku 2004 zde producenti a režiséři krátkých filmů mohou prezentovat své filmy a navazovat kontakty. Short Film Corner nabízí filmy z celého světa, z nichž většina je uvedena poprvé, a také filmy, které jsou součástí hlavní soutěže i dalších soutěžních sekcí jako Cinéfondation, The Directors' Fortnight 
(Quinzaine des Réalisateurs) nebo Critic's Week.
Více informací zde:
http://www.cannescourtmetrage.com/en/short-film-corner/quisommesnous/presentation

NEXT Pavilion
NEXT se prezentuje jako je centrum pro kreativní podnikání a vizionářské myšlení. V roce 2017 je tento pavilon zaměřen na virtuální realitu. Několik aktivit NEXTu bude účastníkům umožňovat objevit nové a inovativní technologie, a také poslední filmy z prostředí virtuální reality.
Více informací zde:
http://www.marchedufilm.com/en/next/home

Producer´s Workshop
Program vedený experty z oblasti filmového průmyslu, jehož cílem je pomoci začínajícím producentům dosáhnout jejich cílů na mezinárodním filmovém trhu a získat co nejvíc z jejich účasti na Marché du Film a festivalu v Cannes.
Účastníci si osvojí dovednosti a praktické nástroje nezbytné k úspěchu na mezinárodním filmovém trhu, jako je dobře zvládnutá prezentace nebo podrobnosti mezinárodní koprodukce.
Více informací zde:
http://www.marchedufilm.com/en/producers-workshop/home

Pavilon ČR a SR
Počátky prezentace České republiky prostřednictvím Českého filmového centra na Mezinárodním filmovém festivalu a trhu v Cannes se datují do roku 2004, kdy se tři země (ČR, Slovensko a Polsko), právě vstupující do Evropské unie, rozhodly společně prezentovat na jednom z největších filmových trhů a festivalů na světě. Tak vznikla myšlenka společně prezentace české, polské a slovenské kinematografii a filmového průmyslu. Česko-polsko-slovenský pavilon o rozloze 75m2 a 75m2 terasy fungoval až do roku 2006. Na jeho sklonku se polská strana, nově zastoupená vzniklým Polským filmovým institutem, rozhodla pro samostatnou prezentaci. Od roku 2007 je pavilon česko-slovenský a má rozlohu 50m2 a 50m2 terasy. Organizátory pavilonu jsou České filmové centrum a Slovenský filmový ústav. Projekt v obou zemích podporuje ministerstvo kultury.

Vnitřek pavilonu je tvořen:
- pultíky jednotlivých zemí
- panelem s fotkami pracovníků pavilonu
- stojany a držáky na propagační materiály
- 8 plakátovacími plochami A1
- skříňkami
- křesílky
- plazmovou televizí s DVD přehrávačem
- barovým pultem se stoličkami, ledničkou a kávovarem
- PC koutkem s internetovým připojením pro návštěvníky
- zázemím 

ČFC v rámci pavilonu nabízí akreditovaným návštěvníkům tyto možnosti:
- využití prostor pavilonu jako zázemí na schůzky pro akreditované distributory, producenty, prodejce filmů, zástupce festivalů, novináře atd.
- přístup na internet
- základní občerstvení (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
- možnost uvedení kontaktu CZ pavilonu jakožto kontaktního místa v Cannes (u akreditovaných na trh, kteří jsou uvedeni v tzv. Market - Guide)
- prostory na propagaci českých filmů, festivalů, filmových společnosti atd. formou letáků, brožur, plakátových ploch (Jelikož prostor je omezený, přednost mají vždy filmy v oficiálním programu festivalu (pokud jsou) a filmy promítané na filmovém trhu. Část plakátovacích ploch je také věnována oficiálním partnerům pavilonu.)
- možnost využívat AV techniku na projekce ukázek z filmů z DVD v rámci individuálních schůzek v pavilonu
- předaní DVD filmů (festivalových screenerů) zástupcům festivalů po předchozí domluvě
- přehled o účasti českých akreditovaných zástupců v Cannes
- účast na Welcome Drinku, který se tradičné koná první pátek festivalu. (Podmínkou je nahlášení své přítomnosti v Cannes emailem 2 týdny před festivalem).
Prostřednictvím ČFC lze také získat kontakty na zahraniční filmové instituce a společnosti, napojit se na film commission jiných zemí a tak podobně.

Činnost CFC v rámci trhu
- realizace pavilonu
- zajištění projekcí na filmovém trhu, kde má CFC jako vystavovatel opět lepší ceny a prioritní možnost rezervování nejlépe položených promítacích sálů
- činnost během konání trhu (zodpovídání dotazů, poskytování informací, jednání s představiteli mezinárodního filmového prostředí apod.)
- přihlášení dokumentárních filmů do Doc Corner (videotéky v části trhu věnované dokumentárním filmům a v online databázi Cinando, díky níž jsou filmy nabízeny případným zájemcům z řad nákupčích či filmových festivalů)
- doprovodný program / akce v pavilonu – neformální otevření pavilonu, tematická setkání, prezentace filmů v programu, např. koprodukční setkání, na kterém se potkávají producenti se zájmem o spolupráci v rámci daných regionů
- informování české odborné veřejnosti a poskytování konzultací českým profesionálům ohledně jejich účasti v Cannes – akreditace, ubytování, cesta, prezentační materiály, schůzky, projekce na trhu a jejich zajištění, práce s novináři, pomoc s uspořádáním akce
- propagace české účasti (filmy, akce, lidé) směrem k zahraničním profesionálům a novinářům 

Účast v Cannes

AKREDITACE 
Akreditace na CANNES FILM FESTIVAL (8. - 19. 5. 2018)
Akreditační centrum se nachází v suterénu Palais des Festivals mezi turistickým centrem a hlavním vchodem do paláce. Je otevřené denně od 8:00 do 20:00 (7. - 9. 5.) a od 9:00 do 18:00 (10. - 18. 5.)
Více informací o akreditacích zde:
http://www.festival-cannes.com/en/participer/accredit

Akreditace na filmový trh MARCHE DU FILM (8. - 17. 5. 2018)
- do 12. 4. akreditace na trh tzv. MARKET BADGE, opravňující ke vstupu i na projekce filmů na filmovém trhu, na industry akce (NEXT, Doc Corner, Goes to Cannes) s ročním předplatným na Cinando.com a s uvedením včetně uvedení v Market Guide - 310 EUR.

do 2. 3. Zlevněná cena registrace na trh: 275 EUR
do 2. 3. zlevněná cena registrace na trh: 275 EUR
do 24. 4. běžná registrace na filmový trh: 310 EUR
od 7. 5. na místě na trhu: 375 EUR
+ do 4. 4. registrace včetně uvedení v Market Guide
+ registrace včetně specializovaných programů +64 EUR
(PRODUCER´S NETWORK nebo INDUSTRY WORKSHOPS)
- na místě si lze zakoupit tzv. krátkodobou akreditaci na trh - 50 EUR / den (max. na 3 dny)
- do 1. 4. běžná festivalová akreditace  - zdarma
- do 25. 4. pozdní registrace na festival: 100 EUR

Více na  http://www.marchedufilm.com/en

Program festivalu
www.festival-cannes.com/en.html
Vstupy do kina
Na filmy v hlavní soutěži, promítané ve velkém sále Palais des Festivals jsou potřeba vstupenky, které se rezervují přes Internet (přístupové kódy má každý na své akreditaci). Vstupenky je potřeba vyzvednout osobně v Palais des Festivals. Pokud se projekce, na kterou máte vstupenku, nezúčastníte, organizátor Vám strhne body potřebné k rezervaci a tím zásadně omezí Váš další přístup ke vstupenkám. Pokud se projekce neplánujete zúčastnit, doporučujeme lístek vrátit. Při vstupu je třeba se prokázat i platnou akreditací.
Ostatní festivalové projekce jsou přístupné pouze s akreditací. Na trhové projekce se dostanete pouze s trhovou akreditací.
Na odpolední a večerní představení v hlavním sále je potřeba společenský oděv.
Festivalová a trhová akreditace Vás opravňuje ke vstupu i na projekce nezávislých sekcí mimo oficiální program Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique a ACID.
Vstup na projekce v letním kině na pláži je volný.

CESTA A UBYTOVÁNÍ
Cestu a ubytování si hradí každý účastník sám, tyto služby CFC nezajišťuje ani nezprostředkuje.
Manuál pro účastníky v PDF, 2018
Více info zde:
http://www.festival-cannes.com/en/participer/guide​
Zprostředkování ubytování:
https://www.cannes-festival-apartments.com/

Možnosti partnerství a spolupráce s CFC

Oficiální partner pavilonu
Partnerství je zpoplatněno a zahrnuje přednostní využití výše uvedených možností a dále:
- odvoz materiálů do Cannes a zpět a jejich přednostní umístění v pavilonu
- 1 plakátovací plochu uvnitř pavilonu
- umístění loga na pultíku CFC
- zajištění 1 festivalové akreditace
- možnost uspořádat v pavilonu koktejl, tiskovou prezentaci a tak podobně, pomoc při organizaci takové akce, distribuci pozvánek na akci, informování zahraničních novinářů (Variety, Screen, HR, Cahier de Cinéma atd.), poskytnutí zázemí a kontaktů na cateringové společnosti, poskytnutí kávy a nealko nápojů
- odvoz filmové kopie do Cannes, její předání a vyzvednutí na místě a odvoz zpět do Čech
- odvoz zástupců partnera z letiště v Nice do Cannes a zpět
- službu předávání a shromažďování vzkazů
- pomoc s tiskovou prací (distribuce informací, kontaktování zahraničních novinářů deníků vydávaných v Cannes atd.), pomoc se získáváním kontaktů, akreditacemi a další praktické aspekty účasti v Cannes

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás