Hraný film

Hraný film

Hraný film

h

Již řadu let systematicky a intenzivně věnujeme propagaci české hrané tvorby, zejména na významných zahraničních i domácích filmových festivalech a trzích. V databázi Upcoming projects, která roku 2023 nahradila výroční Katalog českého filmu, nabízíme ucelený přehled všech českých dokumentárních filmů v různých fázích rozpracovanosti. Třikrát do roka vydáváme časopis CZECH FILM, v němž, mimo jiné, najdete i řadu zajímavých článků o českých hraných filmech.

Naše práce

 • Naším cílem je upozornit především zahraniční filmové profesionály na zajímavé filmařské osobnosti a pomoci českým animovaným filmům nalézt cestu na mezinárodní filmový trh.
 • Stejně jako je tomu u animovaných a dokumentárních filmů, také českou hranou tvorbu konzultujeme se zahraničními festivaly dávno před jejich začátkem.
 • Doporučujeme filmy k možnému zařazení do programu festivalu nebo trhu, poskytujeme ukázky či celé animované filmy a propojujeme festivaly s domácími filmovými profesionály pro usnadnění komunikace.
 • Během konání festivalů pomáháme s prezentací české animované tvorby zahraničním filmovým profesionálům.
 • Pomáháme českým filmařům a producentům vymýšlet optimální festivalové strategie.
 • Poskytujeme základní PR služby, včetně monitoringu účasti českých filmů či talentů v zahraničí a informování tisku a široké veřejnosti o výrazných úspěších českých filmových tvůrců prostřednictvím newsletterů a sociálních sítí.
 • Pomáháme dostat filmové tvůrce a tvůrkyně na festivaly (Cinekid, Young Horizons, Meet the Future)
 • Pořádáme projekce pro festivalové selektory
 • Čas od času spolupracujeme na pořádání přehlídkách filmů, retrospektiv vybraných filmařů
 • Shromažďujeme a zpracováváme informace týkající se českých hraných filmů, včetně termínů jejich zahraničních a tuzemských premiér.
 • Průběžně aktualizujeme databázi Upcoming Projects, která je komplexním zdrojem informací o připravovaných českých filmech.

Springboard

(na obsahu pracujeme)

European Film Promotion

(na obsahu pracujeme)

 

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás