Berlinale

Berlinale

Berlinale

b

MFF Berlinale a filmový trh European Film Market (EFM) je jedna ze dvou nejdůležitějších evropských filmových akcí. Tvoří ji několik propojených aktivit, kromě samotného filmového festivalu především filmový trh European Film Market, koprodukční trh Berlinale Co-Production Market a další.
 

Festival Berlinale každoročně uvádí kolem 400 filmů všech žánrů, délek i formátů, většinou v mezinárodní či evropské premiéře. Jeho oučástí je filmový trh European Film Market, který je tvořený národními expozicemi a projekcemi filmů nabízených k prodeji. V rámci festivalu funguje také koprodukční trh Berlinale Co-Production Market, kam producenti přihlašují své projekty a hledají koprodukční partnery. Další součástí festivalu je výukový program pro budoucí filmové profesionály Berlinale Talents. 

70. ročník festivalu proběhne od 20. února do 1. března 2020.
European Film Market, Berlinale Co-Production Market proběhnou od 20. do 27. února 2020, Berlinale Talents od 22. do 27. února 2020.

Festival

Jeden z nejprestižnějších svetových festivalů, zařazený do kategorie A, byl založen v roce 1951. Na festivalu je každoročně prezentováno až 400 filmů v různých sekcích. S více než 250 000 prodanými vstupenkami ročně je Berlinale nejnavštěvovanějším filmovým festivalem světa. Festivalu se ročně účastní až 20 000 osob z filmové branže, více než 4 000 novinářů píše reportáže do více než 100 zemí světa.

Soutěžní sekce:
Hlavní soutěž (Wettbewerb/ Competition) - představuje kolem 25 mezinárodních premiér celovečerních hraných nebo dokumentárních filmů z celého světa. Výsledný výběr filmů provádí ředitel festivalu Dieter Kosslick.
Ceny:
Zlatý medvěd pro nejlepší film (Golden Bear for Best Film 
Stříbrný medvěd - velká cena poroty (Silver Bear Grand Jury Prize
Stříbrný medvěd cena Alfreda Bauera pro film otevírající nové perpektivy (Silver Bear Alfred Bauer Prize for a feature film that opens new perspectives)
Stříbrný medvěd za režii (Silver Bear for Best Director)
Stříbrný medvěd pro nejlepší herečku (Silver Bear for Best Actress)
Stříbrný medvěd pro nejlepšího herce (Silver Bear for Best Actor)
Stříbrný medvěd za nejlepší scénář (Silver Bear for Best Screenplay)
Stříbrný medvěd pro mimořádný umělecký přístup v kategorii kamera, střih, hudba, kostýmy nebo výpravu (Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution in the categories camera, editing, music score, costume or set design)

Soutěž krátkých filmů (Berlinale Shorts) - sekce vznikla v roce 2006, je určena krátkometrážním filmům. Ty jsou uváděny i v rámci jiných sekcí (Fórum, Generace, Perspektiva německého filmu). Zlatý a Stříbrný medvěd jsou nejlepším krátkometrážním filmům udělovány již od roku 1955, od roku 2003 má tento úkol na starost k tomu určená mezinárodní porota.
Ceny:
Zlatý medvěd pro nejlepší krátký film (Golden Bear for Best Short Film)
Stříbrný medvěd - cena poroty pro krátký film (Silver Bear Jury Prize; Short Film)
Cena Audi (Audi Short Film Award) - cena dotovaná 20,000 eury, uděluje  Audi

Panorama - sekce určená především autorským filmům, má tři podsekce: Panorama hlavní program (cca 18 hraných filmů), Panorama Dokumente (cca 14 dokumentárních filmů) a Panorama Special (cca 14 nezávislých amerických filmů)
Ceny: 
GWFF Best First Feature Award - pro nejlepší první film 
Glashütte Original Documentary Award - pro nejlepší dokument
Panorama Audience Award - cena diváků
Teddy Award - cena pro nejlepší queer film, nemusí být udělena jen v rámci sekce panorama, ale kterémukoliv filmu ze všech sekcí Berlinale Heiner Carow Prize, sponsorována nadací DEFA
Prize of the Churches of the Ecumenical Jury- cena ekumenické poroty
Prize of the FIPRESCI Jury 
CICAE Art Cinema Award
Amnesty International Film Prize
Peace Film Prize
Label Europa Cinemas

Forum - sekce existuje od roku 1971 a zaměřuje se především na nezávislé filmy
Ceny: v rámci sekce se neudělují ofociální ceny, ale ceny nezávislých porot

Generation (rozdělená na Generation Kplus a Generation 14plus) - sekce existující od roku 1978 je určena filmům pro děti a mládež. Představuje aktuální výběr dlouhometrážních i krátkometrážních hraných i animovaných filmů z této oblasti. 
Ceny: dětská porota uděluje v obou čátech sekce ceny "Křišťálový medvěd" (zvlášť pro krátkometrážní a pro dlouhometrážní film); mezinárodní porota uděluje ještě ceny Grand Prix pro nejlepší film a nejlepší krátký film, opět v obou částech soutěže

Další sekce:
Perspektiva německého filmu (Perspektive Deutsches Kino) - Sekce určená aktuální německé produkci

Berlinale Special - sekce vzniklá v roce 2004 se zaměřuje na populární (a aktuální) témata. Představuje například aktuální práce velkých filmových tvůrců či znovuuvádí klasická díla filmové historie

Retrospektiva (Retrospektive) - sekce existuje od vzniku festivalu v roce 1951. Jedná se o tematicky zaměřenou sekci, v rámci které jsou promítány starší filmy na určité téma. Může jít například o filmy významného režiséra (2008: Luis Buñuel, 2011: Ingmar Bergman), filmy s významným hercem/herečkou (1977 a 1978: Marlene Dietrichová), či filmy dokumentující významnou událost v reálném či filmovém světě (1991: Studená válka, 2005: Ženské filmové hvězdy 50. let, 2008: 70 mm – větší než život). V rámci sekce je od roku 1977 udělován Zlatý medvěd za celoživotní dílo vybrané osobnosti, která je následně čestným hostem festivalu.

 

Zavřít
Filmový trh European Film Market

Filmového trhu European Film Market se Czech Film Center účastní již od roku 2003. Každý rok zde vystavuje přibližně 400 subjektů a trhu se pravidelně účastní přes 8 000 filmových profesionálů ze 100 zemí celého světa z řad producentů, distributorů, zástupců televizí, filmových institucí, prodejců, zástupců filmových festivalů atd.
Za Českou republiku se festivalu a trhu pravidelně účastní kolem 100 - 150 filmových profesionálů a zástupců médií.
CFC zajišťuje prezentaci české kinematografie a průmyslu formou stánku od roku 2003, od roku 2006 ve společném stánku několika zemí pod názvem Central European Cinema se Slovenskem a Slovinskem (až do roku 2010 též s Polskem a Maďarskem). CFC je na trhu zdrojem informací o současných novinkách v oblasti českého filmu, infrastruktuře českého filmového průmyslu a možnostech v oblasti mezinárodních koprodukcí. Stánek každoročně navštíví 300-400 návštěvníků.

Aktivity CFC na filmovém trhu zahrnuje tyto činnosti:
Projekce českých filmů na trhu
V rámci EFM je možné zaplatit si projekci, tzv. market screening, kde jsou filmy nabídnuty k prodeji či uvedení na festivalech. CFC pomáhá českým producentům s organizací projekce (radí zda, jak, kdy a za jakých podmínek je možné projekci uskutečnit). Poplatek za projekcí pak hradí producent sám. CFC také pomáhá se zvaním zahraničních nákupčích, festivalů a prodejců na projekce.
Filmy prezentované formou projekce na trhu navíc CFC propaguje na filmovém trhu i mimo něj – vizuály na stěnách stánku CFC, v tištěných i elektronických publikacích, v informačních oběžnících a v rámci dalšího PR.

Fungování CFC během konání trhu
- poskytování informací o aktuální české produkci
- poskytování kontaktů na filmové společnosti a tvůrce z českého filmového průmyslu (produkce, festivaly, asociace atd.)
- zodpovídání dotazů ohledně financování a podmínek mezinárodních koprodukcí s ČR
- jednání s představiteli významných světových festivalů a filmových či koprodukčních trhů, vzdělávacích programů a dalších stávajících i potenciálních partnerů CFC, které slouží k zajištění všech činností, které CFC vykonává
- komunikace s českými i zahraničními novináři
- rozšiřování kontaktů s prodejci filmů a sledování jejich profilu (aby CFC následně mohlo českým producentům doporučit vhodného prodejce, a také mohlo do Čech pozvat vhodnémezinárodní prodejce na akce organizované přímo CFC (prezentace filmových projektů Czech Film Springboard, Pitch&Feedback)
- doprovodný program / akce – neformální otevření stánku, tematická setkání, prezentace filmů uváděných v programu trhu i festivalu

Zavřít
Účast na Berlinale

AKREDITACE
Filmoví profesionálové si mohou požádat o akreditaci na festival a/anebo na filmový trh (tzv. market badge). Oba typy akreditací umožňují přístup do výstavních prostor trhu v budově Martin-Gropius-Bau a v hotelu Marriott.

Festivalová akreditace navíc umožňuje přístup na projekce filmů festivalového programu (na většinu projekcí je nutno vyzvednout vstupenku). Pro přístup na projekce konané v rámci filmového trhu je nutné mít market badge, ale není třeba vyzvedávat žádnou vstupenku.
Market badge také opravňuje k prioritnímu využívání dalších služeb EFM jako je například Producers‘ Hub, Industry Debates, Co-production Market nebo roční přístup na platformu Cinando.
Podmínkou získání market badge je prokázání aktivní činnosti v oblasti filmového odvětví.
INFO PRO ROK 2017 (67. ročník)
Do 30. listopadu 2016 byo možné žádat o market badge za ZVÝHODNĚNOU CENU 250 EUR prostřednictvím svého účtu na www.berlinale.de.
Uzávěrka žádostí o oba typy akreditací pak byla 6. 1. 2017. Ceník a všechny další informace naleznete zde. Po tomto datu není získání akreditace zaručeno, přestože existuje i možnost zakoupit akreditaci za vyšší cenu až na místě v době konání festivalu. Navíc existují i několikadenní pasy.

Projekce na European Film Market 
Pokud chcete svůj film prezentovat formou projekce na druhém největším filmovém trhu v Evropě, neváhejte si projekci objednat. Pro objednání musíte mít účet na www.berlinale.de a platný market badge. Uzávěrka objednávek byla 21. 12. 2016.

Kompletní aktuální informace včetně pravidel pro přihlašování filmů přihlašování, popisů promítacích prostor a ceníků naleznete zde.  

Zavřít
Berlinale Talents

Berlinale Talents je kreativni summit a networkingová platforma pro začínající filmové a televizní profesionály konaná při MFF Berlinale. Každý rok zde 300 vybraných účastníků z celého světa rozvíjí své znalosti a schopnosti a konzultuje své zkušenosti. Program zahrnuje jedinečná setkání s renomovanými experty a možnost nahlédnout do fungování filmového průmyslu na nejvyšší úrovni.

Následující ročník Berlinale Talents se koná od 17. do 22. 2. 2018 
PŘIHLÁŠENÍ: žádosti o účast v roce 2018 se otevírají 3. 7. 2017. Více ZDE.

Berlinale Talents nabízí program na míru v různých oblastech:
SUMMIT - Program cca 60 master class, kulatých stolů a panelů na nejrůznější témata. 
STUDIOS - Speciální program pro herce, kameramany, střihače, vedoucí výpravy, skladatele, zvukaře sales agenty, distributory.
PROJECT LABS - Vývoj projektů s pohledem na koncept, strukturu příběhu a kreativní aspekty. Na závěr se koná veřejná prezentace projektů před zástupci film industry.
TALENT PRESS - Program pro mladé filmové kritiky a novináře pořádaný společně s FIPRESCI a Goethe Institutem.

Zavřít

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás