Berlinale

Berlinale

Berlinale

b

MFF Berlinale a filmový trh European Film Market (EFM) je jedna ze dvou nejdůležitějších evropských filmových akcí. Tvoří ji několik propojených aktivit, kromě samotného filmového festivalu především filmový trh European Film Market, koprodukční trh Berlinale Co-Production Market a další.
 

Festival Berlinale každoročně uvádí kolem 400 filmů všech žánrů, délek i formátů, většinou v mezinárodní či evropské premiéře. Jeho součástí je filmový trh European Film Market, který je tvořený národními expozicemi a projekcemi filmů nabízených k prodeji. V rámci festivalu funguje také koprodukční trh Berlinale Co-Production Market, kam producenti přihlašují své projekty a hledají koprodukční partnery. Další součástí festivalu je výukový program pro budoucí filmové profesionály Berlinale Talents. 

73. ročník festivalu proběhne od 16. do 26. února 2023, European Film Market pak ve dnech 16. - 22. února 2023 a Berlinale Co-production Market od 18. do 22. února 2023.

Festival

Jeden z nejprestižnějších světových festivalů, zařazený do kategorie A, byl založen v roce 1951. Na festivalu je každoročně prezentováno až 400 filmů v různých sekcích. S více než 250 000 prodanými vstupenkami ročně je Berlinale nejnavštěvovanějším filmovým festivalem světa. Festivalu se ročně účastní až 20 000 osob z filmové branže, více než 4 000 novinářů píše reportáže do více než 100 zemí světa.

Od června 2019 festival vede umělecký ředitel Carlo Chatrian a jeho tým.

Více o jednotlivých sekcích, cenách a podmínkách najdete v sekci Průvodce filmovými festivaly.

Filmový trh European Film Market

Filmového trhu European Film Market se Czech Film Center účastní již od roku 2003. Každý rok zde vystavuje přibližně 400 subjektů a trhu se pravidelně účastní přes 8 000 filmových profesionálů ze 100 zemí celého světa z řad producentů, distributorů, zástupců televizí, filmových institucí, prodejců, zástupců filmových festivalů atd.
Za Českou republiku se festivalu a trhu pravidelně účastní kolem 100 - 150 filmových profesionálů a zástupců médií.
CFC zajišťuje prezentaci české kinematografie a průmyslu formou stánku od roku 2003, od roku 2006 ve společném stánku několika zemí pod názvem Central European Cinema se Slovenskem a Slovinskem (až do roku 2010 též s Polskem a Maďarskem). CFC je na trhu zdrojem informací o současných novinkách v oblasti českého filmu, infrastruktuře českého filmového průmyslu a možnostech v oblasti mezinárodních koprodukcí. Stánek každoročně navštíví 300-400 návštěvníků.

Fungování CFC během konání trhu
- poskytování informací o aktuální české produkci
- poskytování kontaktů na filmové společnosti a tvůrce z českého filmového průmyslu a jejich propojování (produkce, festivaly, asociace atd.)
- zodpovídání dotazů ohledně financování a podmínek mezinárodních koprodukcí s ČR
- jednání s představiteli významných světových festivalů a filmových či koprodukčních trhů, vzdělávacích programů a dalších stávajících i potenciálních partnerů CFC, které slouží k zajištění všech činností, které CFC vykonává
- komunikace s českými i zahraničními novináři
- rozšiřování kontaktů s prodejci filmů a sledování jejich profilu (aby CFC následně mohlo českým producentům doporučit vhodného prodejce, a také mohlo do Čech pozvat vhodné mezinárodní prodejce na akce organizované přímo CFC (prezentace filmových projektů Czech Film Springboard)
- doprovodný program / akce – neformální otevření stánku, tematická setkání, prezentace filmů uváděných v programu trhu i festivalu
- propagace filmů v programu a těch, které mají projekci na trhu v rámci vizuálu stánku, pomocí elektronického newsletteru, apod.

Účast na Berlinale

Akreditace

Filmoví profesionálové si mohou požádat o akreditaci na filmový trh (tzv. market badge) a/nebo o festivalovou akreditaci. Trhu je navíc možné se účastnit i online:

  • market badge – opravňuje k neomezenému vstupu na European Film Market a na projekce konané v rámci filmového trhu, k účasti na akcích konaných v rámci EFM Industry Sessions, Berlinale Series Market a Archive Market. Součástí je také přístup do EFM Online Services (industry guide, online projekce filmů, záznamy industry akcí, apod.).
  • festivalová akreditace – umožňuje přístup na projekce filmů festivalového programu (na většinu projekcí je nutno vyzvednout vstupenku) a vstup na trh EFM ve dnech 16.2. a 21. – 22. 2. 2023. Ve dnech 17. – 20. 2. bude vstup do všech výstavních prostor EFM v Gropius Bau a v hotelu Marriott s festivalovou akreditací možný pouze od 17:00.
  • market badge + festivalová akreditace – kombinace výhod obou typů akreditací.
  • market badge online – umožňuje přístup k EFM Online Services (industry guide, online projekce filmů, záznamy industry akcí apod.) a navíc umožňuje vstup na Archive Market (pouze 21.2.) a vstup do všech výstavních prostor trhu EFM ve dnech 21. – 22. 2. 2023.

Na koprodukční trh Berlinale Co-production Market je nutno se akreditovat samostatně v případě, že máte zájem o vybrané projekty, které hledají mezinárodní koproducenty a partnery. Podrobnosti k postupu akreditace naleznete zde.

Do 6. prosince 2022 lze žádat o market badge za ZVÝHODNĚNOU EARLY BEAR CENU 295 EUR prostřednictvím svého účtu na www.berlinale.de nebo na www.efm-berlinale.de.

Uzávěrka žádostí o všechny typy akreditací je pak 10. 1. 2023*. Podmínkou získání akreditace je prokázání aktivní činnosti v oblasti filmového odvětví. Ceník a všechny další informace naleznete zde.

Pokud plánujete účast na Berlinale 2023, doporučujeme zažádat o akreditaci co nejdříve. Cena se totiž odvíjí od data žádosti a platbu je možné provést kdykoliv až do 2. února 2023 online.

*Po tomto datu festival nezaručuje získání akreditace z kapacitních důvodů, přestože existuje i možnost požádat o akreditaci později za vyšší cenu. V tuto chvíli navíc není jasné, zda budou k dispozici jednodenní akreditace pro vstup na trh EFM Day Pass.

Projekce na trhu

Filmový trh opět nabízí možnost uspořádat placenou projekci filmu nebo seriálu na trhu, a to jak fyzicky v Berlíně, tak online. Projekci můžete objednat prostřednictvím svého účtu na www.efm-berlinale.de, pokud film nebo seriál splňuje následující podmínky:

  • má na EFM 2023 premiéru (nebyl uveden na žádném jiném předchozím filmovém trhu)
  • byl vyroben po 1. červenci 2021
  • případně je vybrán do oficiálního programu MFF Berlinale 2023

Filmy uvedené na Marché du Film v Cannes nebo AFM budou automaticky vyřazeny.

Projekci je třeba objednat předem, opět za výrazně odlišné ceny pro vystavovatele (sales agenty) a pro ostatní účastníky trhu. Objednání projekcí doporučujeme co nejdříve, uzávěrka přihlašování je 23. prosince 2022. POZOR, rezervace projekce na místě neznamená automaticky i projekci online, každou je třeba rezervovat zvlášť a mají jiné ceny. Více o projekcích na trhu zde.

Servis pro producenty

Filmový trh EFM přichází s novým nástrojem určeným filmovým producentům Producers & Project Pages, jehož cílem je propojovat producenty s připravovanými projekty s potenciálními koproducenty, finančními partnery nebo distributory jak online pomocí speciálního profilu na webu EFM, který si producent dokáže vytvořit během pár kliknutí, tak fyzicky v Berlíně, kde bude na trhu pro producenty připraven speciální prostor pro práci a schůzky, konzultační servis od ACE Producers, apod.

Pro využívání této služby je nutné se akreditovat na EFM jako producent. Více informací včetně podoby online prezentace naleznete zde.

Berlinale Talents

Berlinale Talents je kreativní summit a networkingová platforma pro začínající filmové a televizní profesionály konaná při MFF Berlinale. Každý rok zde 300 vybraných účastníků z celého světa rozvíjí své znalosti a schopnosti a konzultuje své zkušenosti. Program zahrnuje jedinečná setkání s renomovanými experty a možnost nahlédnout do fungování filmového průmyslu na nejvyšší úrovni.

Následující ročník Berlinale Talents se koná od 18. do 23. 2. 2023. 
PŘIHLÁŠENÍ: žádosti o účast v roce 2018 se otevírají 4. 7. 2022, uzávěrka je pak 1. 9. 2022. Více zde.

Berlinale Talents nabízí program na míru v různých oblastech:
Summit - Program cca 60 master class, kulatých stolů a panelů na nejrůznější témata. 
Studios - Speciální program pro herce, kameramany, střihače, vedoucí výpravy, skladatele, zvukaře sales agenty, distributory.
Project Labs - Vývoj projektů s pohledem na koncept, strukturu příběhu a kreativní aspekty. Na závěr se koná veřejná prezentace projektů před zástupci film industry.
Talent Press - Program pro mladé filmové kritiky a novináře pořádaný společně s FIPRESCI a Goethe Institutem.

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás