Pro filmové profesionály

Pro filmové profesionály

Pro filmové profesionály

p

Czech Film Center v rámci své činnosti poskytuje odborný servis filmovým profesionálům. Pravidelně a soustavně zpracovává a uceleně shrnuje základní informace o filmových festivalech a koprodukčních trzích z celého světa (Průvodce) a upozorňuje na aktuální uzávěrky a data konání (Kalendář).

Detailně se věnuje dvěma z nejvýznamnějších festivalů a trhů na světě, kterými jsou Berlinale a Cannes, kde CFC dlouhodobě prezentuje českou kinematografii a nabízí komplexní platformu pro prezentaci a různorodé aktivity českých producentů a tvůrců.

Svými aktivitami CFC také dává českým tvůrcům příležitost prezentovat své projekty a získat zpětnou vazbu od zahraničních expertů (Prezentace projektů) – ať už v rámci prezentací, které pořádá či na kterých spolupracuje, ale i celou řadou partnerských projektů s významnými světovými festivaly, trhy či organizacemi (Film Industry).

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás