Dokumentární film

Dokumentární film

Dokumentární film

d

V Czech Film Center pracujeme s dokumentárními filmy na několika úrovních. V první řadě spolupracujeme s mezinárodními festivaly soustřeďujícími se ryze na dokumentární tvorbu a také s festivaly, jejichž součástí jsou sekce dokumentárních filmů. Každý rok vydáváme unikátní katalog Czech Documentaries, v němž nabízíme přehled českých dokončených dokumentárních filmů a také projektů ve všech fázích rozpracovanosti. Pořádáme rovněž prezentaci dokončovaných českých dokumentů Czech Joy in the Spotlight na MFDF Ji.hlava.

Propagace na festivalech

Stejně jako je tomu u hraných filmů, také českou dokumentární tvorbu konzultujeme se zahraničními festivaly dávno před jejich začátkem. Doporučujeme filmy k možnému zařazení do programu festivalu nebo trhu, poskytujeme ukázky či celé dokumentární filmy a propojujeme festivaly s domácími filmovými profesionály pro usnadnění komunikace. Během konání festivalů pak pomáháme s prezentací české dokumentární tvorby zahraničním filmovým profesionálům.

Každoročně propagujeme českou dokumentární tvorbu na festivalech Berlinale, Visions du Réel, MFF Cannes, MFDF Ji.hlava, DOK.Leipzig, IDFA a další. Kromě schůzek se zahraničními profesionály a distribuce propagačních materiálů pořádáme také doplňující akce za účelem zviditelnění české dokumentární kinematografie. Mezi takové akce patří např. networkingové akce na festivalech IDFA, Visions du Réel či DOK.Leipzig. Do našeho portfolia spadá rovněž spolupráce na tematicky či regionálně zaměřených sekcích, jako byla např. retrospektiva Věry Chytilové na Doclisboa 2017, retrospektiva Heleny Třeštíkové na IDFA 2018, či připravovaný fokus na region Visegrádu na festivalu FIPADOC 2021.

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás