Dokumentární film

Dokumentární film

Dokumentární film

d

České dokumentární filmy, ať už jde o Návštěvníky Veroniky Liškové nebo Ještě nejsem, kým chci být Kláry Tasovské, se pravidelně objevují v programech prestižních filmových festivalů po celém světě a do značné míry formují povědomí o českém filmu v zahraničí. V Českém filmovém centru se dokumentárnímu filmu věnujeme na několika rovinách. V první řadě spolupracujeme s mezinárodními festivaly zaměřenými ryze na dokumentární filmy a také s festivaly, jejichž součástí jsou sekce dokumentárních filmů. Na MFDF Ji.hlava pořádáme prezentaci dokončovaných českých dokumentárních filmů Czech Joy in the Spotlight. V databázi Upcoming projects, která roku 2023 nahradila výroční katalog Czech Documentaries, nabízíme ucelený přehled všech českých dokumentárních filmů v různých fázích rozpracovanosti. Třikrát do roka vydáváme časopis CZECH FILM, v němž, mimo jiné, najdete i řadu zajímavých článků o českých dokumentárních filmech.

 

Naše aktivity

 • Shromažďujeme a zpracováváme informace o českých dokumentárních filmech, včetně dat jejich zahraničních a tuzemských premiér, získaných ocenění apod.
 • Připravujeme databázi připravovaných a dokončených českých (dokumentárních) filmů.
 • Pro české filmové profesionály pravidelně aktualizujeme Kalendář všech významných filmových festivalů a koprodukčních trhů.
 • Celoročně úzce spolupracujeme s programovými odděleními zahraničních i českých filmových festivalů, které informujeme o aktuální české produkci a doporučujeme české dokumenty do festivalového programu.
 • Poskytujeme ukázky nebo i celé filmy a pro usnadnění komunikace propojujeme festivaly s domácími filmovými profesionály.
 • Během festivalů pomáháme prezentovat českou dokumentární tvorbu zahraničním filmovým profesionálům.
 • Pomáháme českým filmařům a producentům vymýšlet optimální festivalové strategie.
 • Každoročně propagujeme českou dokumentární tvorbu na Berlinale, Visions du Réel, MFF Cannes, MFDF Ji.hlava, DOK.Leipzig, IDFA a dalších filmových festivalech.
 • Pořádáme také další akce ke zviditelnění českého dokumentárního filmu, jako například networkingové akce na festivalech IDFA, Visions du Réel nebo DOK.Leipzig.
 • Do našeho portfolia patří také spolupráce na tematicky či regionálně zaměřených sekcích, jako byla retrospektiva Věry Chytilové na Doclisboa 2017, retrospektiva Heleny Třeštíkové na IDFA 2018 nebo focusová sekce zameřená na visegrádský region na FIPADOC 2021.
 • Poskytujeme základní PR služby, včetně monitoringu účasti českých dokumentárních filmů nebo talentů v zahraničí a informování tisku a široké veřejnosti o jejich významných úspěších prostřednictvím newsletterů a sociálních médií (Facebook, Instagram, Threads).
 • Pomáháme s tvorbou produkčních a rozvojových strategií pro vznikající dokumentární filmy.
 • Radíme filmařům a producentům, jak najít koprodukční partnery.
 • Spolupracujeme se zahraničními sales agenturami, upozorňujeme je na připravované filmy, promýšlíme s nimi prodejní strategie.
 • Organizujeme prezentaci českých připravovaných dokumentů Czech Joy in the Spotlight na MFDF Ji.hlava.
 • Jako členové organizace European Film Promotion se podílíme na několika probíhajících programech, konkrétně na programu The Changing Face of Europe: New European Documentaries na fesrivalu Hot Docs v Torontu, Producers on the Move na MFF v Cannes a Europe! Voices of Women in Film na festivalu v Sydney.
 • Spolupracujeme s think-tankem Dok.inkubator při Institutu dokumentárního filmu (IDF).
 • Třikrát ročně vydáváme časopis CZECH FILM, který obsahuje mnoho zajímavých článků o českém filmu, včetně dokumentární tvorby.

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás