Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

Státní fond kinematografie, jehož je Czech Film Center součástí, poskytuje v rámci výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na filmové ceny podporu při uvádění českých filmů na nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Více podpor pro jedno kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny.

Předpokládaná výše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která obsahuje nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 30 %, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem. V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje individuálně.

Předpokládaná výše dotace

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás