Naše aktivity

Naše aktivity

Naše aktivity

c

Czech Film Center je součástí Státního fondu kinematografie, centrální národní instituce v oblasti filmu v České republice. CFC reprezentuje českou kinematografii a filmový průmysl v zahraničí, spolupracuje s významnými filmovými trhy a festivaly, poskytuje aktuální informace o českém filmu a pomáhá propojit české filmové tvůrce se zahraničními filmovými profesionály.

Czech Film Center (CFC) vzniklo v roce 2002 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi jako nezávislá národní organizace zastupující českou kinematografii v zahraničí. V letech 2003 až 2012 fungovalo pod záštitou České filmové komory, v letech 2013-2016 jako součást Národního filmového archivu a od roku 2017 je pevnou součástí Státního fondu kinematografie.

V současnosti plní CFC mnoho různých funkcí spojených s jeho hlavním cílem, kterým je systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmysl a umožňovat českým tvůrcům zapojit se do mezinárodních struktur v audiovizuální oblasti. K tomu slouží celá řada projektů a aktivit, které celoročně realizuje (více v kapitole Podpora projektů).

CFC zastupuje národní kinematografii na významných filmových festivalech a trzích, je členem mezinárodních oborových organizací jako je European Film Promotion, partnerem festivalů a koprodukčních trhů, kterým doporučuje do jejich programu filmy různých žánrů a upozorňuje na zajímavé tvůrce, je pořadatelem různých přehlídek českých filmů v zahraničí. Na druhé straně poskytuje českým producentům konzultace, doporučuje jim například vhodnou festivalovou strategii, vzdělávací programy, koprodukční příležitosti nebo sales agenty. Navazuje a udržuje kontakty v oblasti mezinárodního filmového průmyslu a pomáhá zapojovat český film v různých fázích vývoje do nových struktur fungujících v této oblasti. Aktivně vytváří příležitosti pro networking. Zároveň pravidelně informuje domácí filmové profesionály o blížících se uzávěrkách a možnostech prezentace filmových projektů všech typů a ve všech fázích realizace.

CFC vydává unikátní roční katalogy i příležitostné publikace o českém filmu. Zahraničním filmovým profesionálům poskytuje aktuální informace o české kinematografii a filmovém průmyslu, o nové legislativě v této oblasti apod.

CFC věnuje hodně pozornosti filmům ve vývoji. Komunikuje s mezinárodními vzdělávacími programy a koprodukčními trhy a propojuje je s talentovanými českými filmaři. Organizuje prezentační fóra perspektivních filmových projektů (zejména Czech Film Springboard) a tvůrcům poskytuje možnost konzultace s předními odborníky z různých oblastí průmyslu.


 

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás