Panel Czech Docs

Panel Czech Docs

Panel Czech Docs

d

Panel Czech Docs probíhá každý rok v březnu v rámci  East Doc Platform - série odborných programů a setkání pro dokumentaristy ze střední a východní Evropy Evropy organizované Institutem dokumentárního filmu. Na panelu se prezentuje 5 vybraných českých dokumentárních projektů zahraničním filmovým profesionálům, především z řad festivalových zástupců, distributorů a sales agentů. Cílem panelu je umožnit českým producentům prezentovat své připravované filmy, které mají potenciál pro mezinárodní distribuci nebo zahraniční festivalové uvedení. 

Jak probíhá?

Každý projekt během 15 minut v krátkosti uvede tvůrčí tým, následuje ukázka z filmu a v případě dotazů pozvaných expertů krátká diskuze. V rámci prezentace by producent a režisér měli projekt představit podle klasického členění - téma, metoda, tým, financování a harmonogram realizace. Hlavním bodem prezentace by měla být připravená ukázka, kterou se rozumí ucelený vizuální materiál v délce 5 - 10 minut, který pomůže poodhalit formu dokumentu, jeho výrazové prostředky a obrazové ztvárnění. Po veřejné prezentaci následují volitelné a předem domluvené „Speed meetings“ s pozvanými zahraničními hosty.

Odborná příprava

Součástí celé akce je i odborná příprava s lektory East Doc Platform, kteří prezentujícím poskytnou užitečné rady, na co se při prezentaci u svého projektu zaměřit. Tato příprava probíhá formou individuálních schůzek s lektorem. Před samotným panelem proběhne navíc společná zkouška prezentací s moderátorem a lektorem, kteří každému projektu nabídnou zpětnou vazbu.

Doprovodné aktivity

Panel Czech Docs je součástí East Doc Platform (EDP), během níž se mohou čeští tvůrci setkat s dokumentaristy ze střední a východní Evropy nebo navštívit odborný program. Pro účely panelu je vydána brožura v angličtině s informacemi o prezentovaných projektech a tvůrcích, kterou přizvaní experti obdrží před samotným konáním EDP, aby se mohli seznámit s prezentujícími projekty. Projekty a informace o panelu budou rovněž součástí Project Catalogue EDP a tvůrci budou zařazeni do Industry Guide EDP. 

Panel Czech Docs probíhá každý rok v březnu v Praze. Akce je pořádána Institutem dokumentárního filmu ve spolupráci s Czech Film Center.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás