European Film Market

European Film Market

MFF Berlinale

European Film Market

MFF Berlinale

b

Mezinárodní filmový festival Berlinale a k němu přidružený trh European Film Market jsou jednou ze dvou nejdůležitějších evropských filmových akcí. Filmového trhu European Film Market se každý rok účastní přibližně 400 vystavujících subjektů, mezi nimiž se objevuje 8 000 filmových profesionálů z řad producentů, distributorů, zástupců televizí, filmových institucí, prodejců a zástupců filmových festivalů ze 100 zemí z celého světa. Czech Film Center se European Film Market účastní pravidelně od roku 2003 a každý rok zde propaguje současnou českou kinematografii.

Prezentaci českého filmového průmyslu zajišťujeme od roku 2003 formou stánku, a od roku 2006 dokonce ve společném stánku několika zemí pod názvem Central European Cinema – spolu se Slovenskem a Slovinskem (až do roku 2010 také s Polskem a Maďarskem).

V měsících před konáním Berlinale asistujeme českým producentům a dalším filmovým profesionálům (distributoři, zástupci festivalů, institucí, filmové školy a studenti).

  • upozorňujeme je na uzávěrky přihlášení filmů a akreditací
  • informujeme je o možnostech odborného programu
  • konzultujeme možnosti prezentace (akce, tištěné materiály, projekce, inzerce atp.)
  • aktivně sdílíme základní i kontextové informace o konkrétních filmech a jejich tvůrcích pomocí našich komunikačních kanálů.

Na trhu jsme následně zdrojem informací o současných novinkách v oblasti českého filmu, infrastruktuře českého filmového průmyslu a možnostech v oblasti mezinárodních koprodukcí:

  • poskytujeme informace o aktuální české produkci
  • předáváme kontakty na filmové společnosti a tvůrce z českého filmového průmyslu
  • zodpovídáme dotazy ohledně financování a podmínek mezinárodních koprodukcí s Českou republikou
  • jednáme s představiteli významných světových festivalů a filmových a koprodukčních trhů, vzdělávacích programů, filmových fondů, institucí a dalších stávajících i potenciálních našich partnerů
  • komunikujeme s českými i zahraničními novináři a snažíme se o rozšiřování kontaktů s prodejci filmů
  • zajišťujeme základní PR filmům na trhu či festivalu v rámci našich komunikačních kanálů

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás