Marché du Film

Marché du Film

MFF Cannes

Marché du Film

MFF Cannes

c

Filmový festival v Cannes a souběžný filmový trh Marché du Film je každoročně největší filmovou událostí na světě. Pravidelně ho navštíví kolem 12 000 účastníků z celého světa z přibližně 5 000 filmových společností. Z toho je cca 3 500 producentů, 2 100 distributorů a 1 300 prodejců a 790 organizátorů festivalů. Z ČR do Cannes pravidelně jezdí kolem 100 filmových profesionálů. MFF Cannes funguje obdobně, jako trh v Berlíně a tvoří jej opět několik složek – festival se svými oficiálními i paralelními sekcemi, filmový trh Marché du Film, projekce na trhu, koprodukční program Producer´s Network a další aktivity pro filmové profesionály.

ČFC na filmovém trhu funguje od roku 2004, kdy šlo o první významnou prezentaci české kinematografie v zahraničí po vstupu České republiky do Evropské unie. Společně se tehdy poprvé prezentovaly 3 země ze srdce Evropy, které vstoupily do EU – Česká republika, Polsko a Slovensko. CFC sdílí pavilon se Slovenským filmovým ústavem (od roku 2007 již bez Polska). Pavilon poskytuje funkční prostředí pro schůzky, přehrání filmů či možnost uspořádat tiskovou konferenci, prezentaci či networkingové setkání. CFC zde pravidelně v průběhu festivalu pořádá různé akce, většinu ve spolupráci s dalšími českými či zahraničními subjekty a poskytuje zázemí všem českým a slovenským návštěvníkům.

Příprava a realizace účasti na Marché du Film v Cannes zahrnuje obdobné činnosti jako realizace účasti v Berlíně. Je to tedy především realizace pavilonu, zajištění projekcí na filmovém trhu, kde má CFC jako vystavovatel opět lepší ceny a prioritní možnost rezervování nejlépe položených promítacích sálů, dále činnost během konání trhu (zodpovídání dotazů, poskytování informací, jednání s představiteli mezinárodního filmového prostředí apod.)

CFC pořádá doprovodný program a akce v pavilonu, informuje českou odbornou  veřejnost a poskytuje konzultací českým profesionálům ohledně jejich účasti v Cannes (akreditace, ubytování, cesta, prezentační materiály, schůzky, projekce na trhu a jejich zajištění, práce s novináři, pomoc s uspořádáním akce). A v neposlední řadě CFC propaguje celkovou českou účast na festivalu (filmy, akce, lidé) směrem k zahraničním profesionálům a novinářům.

V rámci Cannes se také koná projekt European Film Promotion Producer on the Move, jehož se CFC pravidelně účastní.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás