MFF Toronto

MFF Toronto

MFF Toronto

t

Na filmovém trhu v Torontu je CFC aktivně zastoupeno od roku 2016, kdy vystavuje ve společném evropském stánku pod hlavičkou European Film Promotion. 

Cílem je prezentovat český film na tomto významném mezinárodním filmovém trhu, také  napojit na účast na MFF v Torontu další aktivity, jako je například setkání se zástupci dalších filmových festivalů, představení přítomných českých tvůrců, pomoc českým producentům a tvůrcům s přípravou účasti v Torontu, a další aktivity, které viditelnost českého filmu posílí. CFC společně s EFP v Torontu také pořádá prezentaci evropského filmu – neformální setkání evropských a neevropských profesionálů, kam jsou zváni zástupci festivalů, distributoři, sales agenti, filmové instituce, kinaři a další.

MFF Toronto je významným festivalem, bránou na severoamerický kontinent a nabízí možnost většího propojení s americkým prostředím. Každoročně se ho účastní více než 5000 filmových profesionálů, z toho přibližně 1200 nákupčích, 700 distributorů, 800 producentů, 500 zástupců festivalů a 350 sales agentů (mezinárodních prodejců). 

CFC podobně jako v případě Berlinale či Cannes s festivalem již celou řadu let celoročně komunikuje a nabízí jeho selektorům české filmy, které splňují podmínky výběru festivalu.

Během trhu poskytuje CFC informace o aktuální české produkci, předává kontakty na filmové společnosti a tvůrce z českého filmového průmyslu (produkce, festivaly, asociace atd.), zodpovídá dotazy ohledně financování a podmínek mezinárodních koprodukcí s ČR, jedná s představiteli významných světových festivalů a filmových či koprodukčních trhů, vzdělávacích programů, filmových fondů, institucí a dalších stávajících i potenciálních partnerů.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás