Short Film Market

Short Film Market

MFF Clermont-Ferrand

Short Film Market

MFF Clermont-Ferrand

a

Mezinárodní filmový festival krátkých filmů v Clermont-Ferrand a s ním spojený filmový trh je největší odbornou akcí věnovanou krátkému filmu. Festival každoročně uvede přes 350 filmů ve třech hlavních soutěžích a celé řadě doplňujících programových sekcí. Filmový trh každoročně přivítá kolem 3 500 akreditovaných profesionálů, 37 vystavovatelských zemí, 300 filmových a mediálních organizací, 530 producentů, 48 TV nákupčích, 95 distributorů a téměř 500 festivalových kurátorů.

CFC na filmovém trhu vystavuje pravidelně od roku 2010. Stánek slouží k představení aktuální české krátkometrážní produkce, k navázání nových a udržování existujících kontaktů v oblasti krátkého filmu, představení nových filmů, tvůrců, filmových festivalů a škol v ČR, ale i možností financování a výroby v ČR. V Clermont-Ferrand je každoročně prostřednictvím CFC představována aktuální kolekce krátkých filmů Czech Short Films.

V rámci filmového trhu se už 4 roky koná koprodukční trh zaměřený na financování krátkých filmů EuroConnection. CFC je od roku 2015 partnerem koprodukčního trhu, což znamená že na tento prestižní program nominuje jeden český projekt, který vybere odborná porota.

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás