Czech Film Springboard

Czech Film Springboard

Czech Film Springboard

s

Czech Film Springboard („odrazový můstek pro české filmy“) je industry program, který Státní fond kinematografie/Czech Film Center pořádá na Finále Plzeň ve spolupráci s festivalem od roku 2016. Cílem je upozornit zahraniční filmové profesionály na zajímavé české projekty v rané fázi vývoje a poskytnout jejich tvůrcům profesionální pohled zvenčí.

Program Czech Film Springboard se uskuteční 24.-26. září 2021.

Program Czech Film Springboard tvoří několik částí:
A: uzavřený program pouze pro prezentující a pozvané mezinárodní experty

 • Přípravné školení a konzultace projektů (v Praze)
 • Pitching & Round Tables – uzavřená prezentace a konzultace projektů ve vývoji

B: doprovodný program otevřený kromě prezentujících i široké odborné veřejnosti

 • Who Is Who – neformální  představení přítomných expertů
 • Funding News – moderovaná  diskuze o možnostech financování filmových projektů a koprodukce ve vybraných evropských zemích

Czech Film Center na akci zve přibližně 25-30 zahraničních expertů (zástupců koprodukčních trhů, filmových fondů, festivalů a vzdělávacích programů, sales agentů a vybraných producentů).

Pitching & Round Tables
Pitching & Round Tables je uzavřená prezentace a konzultace celovečerních hraných projektů ve vývoji, přístupná pouze prezentujícím projektům a pozvaným expertům.

Cílem je upozornit zahraniční filmové profesionály na zajímavé české projekty a poskytnout jejich tvůrcům profesionální pohled zvenčí.

Přibližně 6 českých filmových projektů ve vývoji, které vybírá odborná komise jmenovaná CFC, prezentují jejich tvůrci mezinárodním expertům.

Přizvaní experti z různých oblastí filmového průmyslu s producenty a tvůrci následně konzultují celkovou koncepci projektu, jeho mezinárodní potenciál, plánovanou realizační i festivalovou a distribuční strategii, námět, obsazení a další aspekty.

POZOR - Nejedná se o koprodukční trh a cílem tedy primárně není najít zahraničního koproducenta, ale spíše prozkoumat možnosti, jak projekt realizovat.

Pro jaké projekty je akce určena:

 • celovečerní hrané projekty ve fázi vývoje
 • je k dispozici základní verze scénáře či alespoň propracovanější treatment
 • projekty mají mezinárodní potenciál (festivalový či distribuční)
 • je přiřazen režisér
 • výhodou je, pokud tvůrce a producent již realizovali nějaký mezinárodně úspěšný film 

Kritéria výběru:

 • kvalita projektu a jeho mezinárodní potenciál (téma, zpracování, obsazení)
 • předchozí festivalový úspěch režiséra, kredit producenta (úspěšně zrealizované filmy, koprodukce, festivalové úspěchy)
 • míra zajištěného financování

Podklady k přihlášce (v angličtině)

 • základní informace (název, žánr, stopáž, režie, námět, scénář
 • aktuální stav projektu
 • plánovaný rozpočet a finanční plán s označením zajištěného financování
 • logline / introduction (max. 300 znaků)
 • synopse (2000-2500 znaků)
 • director's statement (max. 1500 znaků)
 • director's profile (max. 500 znaků)
 • company's profile (max. 500 znaků)

Veškeré informace prosím vyplňte v angličtině do DOTAZNÍKU.

Závaznou podmínkou je, že

 • se celého programu účastní tým producent a režisér filmu
 • producent i režisér ovládají angličtinu na dostatečné úrovni
 • prezentující tým je k dispozici po celou dobu konání akce, tedy
  • 17.-19. srpna 2021 v Praze pro přípravné školení 
  • 24.-26.září 2021 v Plzni pro samotné konání akce

Uzávěrka přihlašování projektů je 23. května 2021 ve 23:59.

Celá prezentace i konzultace probíhají v angličtině a jsou přístupné pouze vybraným prezentujícím a přizvaným expertům.
Výběr projektů zajišťuje přibližné čtyřčlená porota složená z mezinárodních odborníků.

Průběh akce
K akci je vydán pracovní sešit obsahující informace o všech prezentovaných projektech a profily expertů. Informace o projektech jsou expertům zaslány v dostatečném předstihu (cca 2-3 týdny před akcí). Tištěná verze pracovního sešitu je k dispozici na místě v den konání akce.
Prezentace probíhá v angličtině a je moderovaná.
Projekt prezentuje vždy producent a režisér, případně doplněni scenáristou.
V den konání prezentace tvůrci projekty nejprve prezentují („pitching“). Každý projekt má k dispozici obvyklých 7 minut. Po společném obědě následují konzultace formou kulatých stolů s vybranými zahraničními experty. Každý projekt bude konzultovat se 2 různými skupinami expertů, každá konzultace trvá 45 minut.

Czech Film Center na akci zve přibližně 25-30 zahraničních expertů (zástupců koprodukčních trhů, filmových fondů, festivalů a vzdělávacích programů, sales agentů a vybraných producentů).

Mezi experty, kteří se účastnili minulých ročníků CZECH FILM SPRINGBOARD, jsou mimo jiné:

Martina Bleis / Berlinale Co-Production Market, Marrit van den Elshout / CineMart, Marjorie Bendeck / Connecting Cottbus, Alessandro Gropplero / When East Meets West, Marge Liiske / Industry@Tallinn & Baltic Event, Markus Duffner / Locarno Film Festival, Alessandra Pastore / Meeting Point Vilnius, Evgeny Gusyatinskiy / Rotterdam IFF, Andrei Tanasescu / Toronto IFF, Renata Santoro - Giornate degli Autori, Anna Hoffman / Berlinale IFF, Alejandro Diaz Castano / Gijón IFF, Sonora Broka / Riga IFF, Edith Sepp / Estonian Film Institute, Laufey Guðjónsdóttir / Icelandic Film Centre, Robert Balinski - Polish Film Institute, Rolandas Kvietkaus / Lithuanian Film Center, Boban Jevtic / Film Center Serbia, Brigitta Manthey / Medienboard Berlin-Brandenburg, Francesco Giai Via / Torino Film Lab, Satu Elo / EAVE - European Audiovisual Enterpreneurs, Eve Gabereau / Modern FIlms, Marcin Luczaj / New Europe Film Sales, Laurent Danielou / LOCO Films, Karina Korenblum / Cercamon, Stine Bomholt / Level K, Sinisa Juricic / Nukleus Film, Artem Vasiliev / Metra Films, Aija Berzina, Alise Gelze / Tasse Films, Petra Vidmar / Gustav Film, Danijel Hočevar / Vertigo, Natalia Grzegorzek / Koskino

Součástí programu Czech Film Springboard jsou také 2 doprovodné akce otevřené široké odborné veřejnosti:

Czech Film Springboard - WHO IS WHO?
Neformální představení přítomných expertů. Své aktivity představí zástupci filmových festivalů, vzdělávacích programů, koprodukčních trhů a sales agenti.

Czech Film Springboard - FUNDING NEWS
Moderovaná diskuze o možnostech financování filmových projektů a koprodukce ve vybraných evropských zemích.

Podrobné informace o projektech prezentovaných v roce 2020 najdete v článku ZDE (v anglickém jazyce).

 

Czech Film Center

oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás