Czech Film Springboard

Czech Film Springboard

Czech Film Springboard

s

Czech Film Springboard („odrazový můstek pro české filmy“) je industry program, který Státní fond kinematografie/Czech Film Center pořádá na Finále Plzeň ve spolupráci s festivalem od roku 2016. V roce 2019 se program konal v termínu 13.-15. dubna.

 

Program Czech Film Springboard tvoří několik částí:
A: uzavřený program pouze pro prezentující a pozvané mezinárodní experty

 • Pitching & Round Tables – uzavřená prezentace a konzultace projektů ve vývoji
 • Works in Progress – představení projektů v postprodukci

B: doprovodný program otevřený kromě prezentujících i široké odborné veřejnosti

 • Who Is Who – neformální  představení přítomných expertů
 • Funding News – moderovaná  diskuze o možnostech financování filmových projektů a koprodukce ve vybraných evropských zemích

Czech Film Center na akci zve přibližně 30 zahraničních expertů (zástupců koprodukčních trhů, filmových fondů, festivalů a vzdělávacích programů, sales agentů a vybraných producentů).

Více informací o projektu zde.

Pitching & Round Tables
Pitching & Round Tables je uzavřená prezentace a konzultace celovečerních hraných projektů ve vývoji, přístupná pouze prezentujícím projektům a pozvaným expertům.
Cílem je upozornit zahraniční filmové profesionály na zajímavé české projekty a poskytnout jejich tvůrcům profesionální pohled zvenčí. Přizvaní experti z různých oblastí filmového průmyslu s producenty a tvůrci konzultují celkovou koncepci projektu, jeho mezinárodní potenciál, plánovanou realizační i festivalovou a distribuční strategii, námět, obsazení, marketing a další aspekty.
Přibližně 6 českých filmových projektů ve vývoji, které vybírá odborná komise jmenovaná CFC, prezentují jejich tvůrci mezinárodním expertům a následně je s nimi konzultují.

Pro jaké projekty je akce určena:

 • celovečerní hrané projekty ve fázi vývoje
 • je k dispozici základní verze scénáře či alespoň propracovanější treatment
 • projekty mají mezinárodní potenciál (festivalový či distribuční)
 • je přiřazen režisér
 • výhodou je, pokud tvůrce a producent již realizovali nějaký mezinárodně úspěšný film 

Kritéria výběru:

 • kvalita projektu a jeho mezinárodní potenciál (téma, zpracování, obsazení)
 • předchozí festivalový úspěch režiséra, kredit producenta (úspěšně zrealizované filmy, koprodukce, festivalové úspěchy)
 • výše zajištěného financování

Celá prezentace i konzultace probíhají v angličtině a jsou přístupné pouze vybraným prezentujícím a přizvaným expertům. Podmínkou je, aby producent a režisér filmu byli v době konání akce k dispozici v místě konání, tedy v Plzni. Výběr projektů zajišťuje přibližné čtyřčlená porota složená z mezinárodních odborníků.

Průběh akce
K akci je vydán pracovní sešit obsahující informace o všech prezentovaných projektech a profily expertů. Informace o projektech jsou expertům zaslány v dostatečném předstihu (cca 2-3 týdny před akcí). Tištěná verze pracovního sešitu je k dispozici na místě v den konání akce.
Prezentace probíhá v angličtině a je moderovaná.
Projekt prezentuje vždy ideálně producent a režisér.
V den konání prezentace producenti a režiséři projekty nejprve prezentují („pitching“). Každý projekt má k dispozici obvyklých 7 minut. Po prezentaci projektů následuje společný oběd. Následují konzultace formou kulatých stolů s vybranými zahraničními experty. Každý projekt bude konzultovat se 2 různými skupinami expertů, každá konzultace trvá 45 minut.

Works in Progress
Nově přidaná prezentace projektů v postprodukci reaguje na poptávku ze strany přítomných expertů, zejména sales agentů a festivalových programerů, po zajímavých filmových projektech připravených pro uvedení. 
Přibližně 4 projekty v postprodukci se představí formou ukázky v délce 15-20 minut.

Pro jaké projekty je akce určena:

 • celovečerní hrané projekty ve fázi postprodukce
 • k dispozici je sestříhaná ukázka v délce 15 minut s anglickými titulky
 • dokončení filmu je plánováno na květen až prosinec 2019
 • projekty mají mezinárodní potenciál (festivalový či distribuční)

Projekty opět vybere mezinárodní odborná porota. 

Průběh akce
K akci je vydán leták obsahující informace o všech prezentovaných projektech. Informace o projektech jsou expertům zaslány v předstihu (cca 1 týden před akcí). Tištěná verze letáku je k dispozici na místě v den konání akce.
Prezentace probíhá v angličtině a je moderovaná.
Projekt prezentuje vždy ideálně producent a režisér. Prezentující uvedou základní informace o projektu a jeho aktuálním stavu a promítnou ukázku v délce 15 minut s anglickými titulky.
Po prezentaci následuje prostor pro diskuzi s experty.

Součástí programu Czech Film Springboard jsou také 2 doprovodné akce otevřené široké odborné veřejnosti:

Czech Film Springboard - WHO IS WHO?
Neformální představení přítomných expertů. Své aktivity představí zástupci filmových festivalů, vzdělávacích programů, koprodukčních trhů a sales agenti.

Czech Film Springboard - FUNDING NEWS
Moderovaná diskuze o možnostech financování filmových projektů a koprodukce ve vybraných evropských zemích.

 

 

 

 

 

Prezentované projekty

Podrobné informace o projektech a prezentacích v roce 2017 najdete v článku ZDE (v anglickém jazyce).

 

Czech Film Center

Národní 28, 110 00 Praha 1
Česká republika

Email: info@filmcenter.cz

Kontaktujte nás