Hvězdy české animace dobývají další metu

05 Únor 2024

Publikace

Hvězdy české animace dobývají další metu

Publikace

Hvězdy české animace dobývají další metu

v

V posledních letech se na světové animační scéně razantně prosadily dvě výjimečné filmařky, žijící v Čechách, Daria Kashcheeva a Diana Cam Van Nguyen. Inovativní přístup k animaci, kterým obě tvůrkyně posunují hranice žánru, přitahuje pozornost profesionálů z oboru v Evropě i Hollywoodu. Nyní jsou připraveny na svůj další milník – celovečerní debut.

napsal Martin Kudláč pro magazín CZECH FILM / Spring 2024

 

Daria Kashcheeva a umění hybridního vyprávění

Daria Kashcheeva, známá svým inovativním přístupem k vyprávění i vizuálnímu stylu, zaujala svými autorskými projekty rozvíjejícími osobní i společenská témata i na světové scéně nezávislého filmu. Svou tvorbou, která posouvá hranice tradiční animace, se prosadila i mimo českou animaci a její filmy, díky svěžímu a autentickému výrazu, oslovují různorodé mezinárodní publikum. 

Daria Kashcheeva se narodila se v Tádžikistánu a vystudovala hudební režii na Gněsinově hudební akademii v Moskvě, kde získala zkušenosti s divadelním zvukovým designem. Její rostoucí zájem o vizuální vyprávění ji následně přivedl ke studiu animace na pražské FAMU. Během studia vytvořila několik pozoruhodných krátkých filmů, včetně snímku V popelnici (2017), o vztahu města, člověka a odpadků, animovaném ve stylu stop-motion, jenž předznamenal její kreativní přístup k vyprávění.

Krátký film Oása (2014) podtrhuje animátorčinu oblibu v detailní, osamělé tvorbě. 2D počítačová animace ztvárňující ženu, která hledá klid v městském prostředí je doplněna intenzivní zvukovou kulisou. Digitální animovaný dokument Praha očima cizinců (2017), v němž režisérka používá techniku koláže, přináší vhled do života emigrantů v Praze a prolíná se v něm téma osobní identity s širším kontextem života ve městě. Na mezinárodní scénu Kashcheevu vynesl film To Accept (2017), který po vítězství v soutěži Nespresso Talents sklidil uznání v Cannes, a díky němuž vešla ve známost jako filmařka s jedinečným hlasem a pohledem.

Ve světové animační komunitě však Kashcheevu nejvíce zviditelnil její bakalářský projekt, loutkový film Dcera (2019). Film imituje techniku ruční kamery, převzatou od hnutí Dogme 95 a bratří Dardennů, která umocňuje její vyprávění o složitém vztahu otce a dcery. Přímá účast režisérky na vytváření zvukového designu, u nějž čerpá ze svého hudebního vzdělání, přispívá k autentické atmosféře filmu. Film získal mimo jiné cenu Cristal za nejlepší studentský film na festivalu v Annecy, Cenu poroty za krátký animovaný film na festivalu v Sundance, studentského Oscara, a nakonec i nominaci na Cenu Akademie za nejlepší krátký animovaný film. Uznání, kterého se Kashcheevě s tímto filmem dostalo, přispělo k jejímu přijetí do Americké akademie filmového umění a věd. 

Po filmu Dcera se o tvůrkyni začali zajímat hollywoodští agenti, ale Kashcheeva se rozhodla zůstat v sektoru evropského nezávislého filmu, který tvůrcům poskytuje relativně větší uměleckou svobodu. Ve svém nejnovějším projektu – magisterském absolventském filmu Electra (2023) – přenesla Kashcheeva známý řecký mýtus do kontextu moderní doby. Tento 26minutový film, který měl premiéru na festivalu v Cannes (La Cinef), zobrazuje citovou odyseu hlavní postavy v důsledku zmizení jejího otce. Kombinuje hraný film, pixilaci a stop-motion a vyniká složitým vizuálním jazykem, který k zobrazení Elektřiny proměny využívá symbolické prvky nebo panenky v životní velikosti. Film si získal velké mezinárodní uznání, byl uveden na festivalu v Annecy, nominován na cenu BAFTA a oceněn jako nejlepší krátký film na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.

Mimo své vlastní filmové projekty Kashcheeva spolupracuje s nevládními organizacemi a kulturními institucemi a vybírá si projekty, které souzní s jejím uměleckým étosem. Během turné s filmem Electra také přednáší o složitostech svých animačních metod a produkčních úskalích, s nimiž se setkává při tvorbě svých filmů, a nabízí postřehy, které můžou pomoci kolegům filmařům při realizaci jejich tvůrčích projektů. Jednu z takových přednášek uspořádala Národní filmová rada Kanady.

Kashcheeva v současnosti také připravuje svůj první celovečerní film, který vzniká pod záštitou české produkční společnosti nutprodukce, jejímž kreativním producentem je Lukáš Kokeš. Scénář rozvíjí téma genderové identity a koncept překračování tradičního binárního členění pohlaví. Kashcheeva pro tento projekt zvažuje kombinaci hraného a animovaného filmu a navazuje tak na metodu, kterou použila u filmu Electra. Její styl se jako vždy vyznačuje snahou nahlížet za hranice konvenčních vyprávěcích forem a technik a pro svůj debut plánuje využít žánr science-fiction.

V celé své tvorbě se Kashcheeva snaží rozšiřovat hranice tradiční animace a hledat filmový výraz, který by oslovoval diváky, a přitom narušoval zavedené umělecké normy. Její tvorba ztělesňuje krajinu moderní animace, kde se mísí avantgardní techniky s diváckou přístupností, a osobní vyprávění se mění v poutavé příběhy.

Diana Cam Van Nguyen a její dokumenty plné osobních a mezikulturních postřehů

Diana Cam Van Nguyen je vycházejícím talentem nové vlny českých filmařů a světové uznání si získala již během studií. Ve svých animovaných dokumentech, ve kterých rozvíjí osobní i mezikulturní témata, využívá širokou škálu tradičních i digitálních animačních technik. Její tvorba redefinuje animaci jako médium pro komplexní vyprávění příběhů, a její filmy, díky své autenticitě a emocionální působivosti, oslovují publikum po celém světě. Vypravěčská originalita autorčiných dokumentů podkopává  stereotypní vnímání a motivuje diváky, aby v jejích filmech nacházeli odraz svých vlastních zkušeností. 

Čecho-Vietnamka Nguyen je absolventkou katedry animovaného filmu FAMU. Své dovednosti si zdokonalovala na stáži v Lyonu a během uměleckém pobytu v MuseumsQuartier ve Vídni. Její bakalářský film Malá (2017), v němž se Vietnamka Rong adaptuje na život v České republice, zachycuje proces jejího růstu v sebevědomý vzor pro mladší sestru Lilly a poukazuje na význam kulturní identity.

Nguyen využívá tradiční styl kreslené animace, která do filmu vnáší emocionální hloubku a poetičnost. Snímek Malá byl uveden na různých mezinárodních festivalech, včetně DOK Leipzig a Children's Film Festival Seattle, a získal například nominaci na cenu ECFA za nejlepší dětský dokumentární film a cenu ECFA za dokumentární film na filmovém festivalu Olympia v Řecku.

Tématem jejího dalšího krátkého filmu, Spolu sami (2018), je hluboký zármutek ze ztráty blízké osoby. Příběh tří mladých lidí, kteří se setkali s předčasnou ztrátou, kombinuje hraný a animovaný film.  Vyprávění každého z protagonistů má odlišné vizuální zpracování, které doplňuje jeho obsah a tón. Díky tomuto propojení médií se Nguyen zařadila mezi významné osobnosti žánru animovaného dokumentu.

Film Spolu sami byl s úspěchem uveden na světových festivalech – na MFF Rotterdam, na filmovém festivalu BFI v Londýně nebo na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy – a sklidil několik ocenění, mimo jiné za nejlepší český experimentální dokumentární film na MFDF Ji.hlava, za nejlepší dokumentární film na MFF Zlín a dostal se do finále studentské ceny BAFTA. Umělecký přínos Nguyen v oblasti animace byl oceněn také Cenou Josefa Hlávky.

Ve svém nejnovějším krátkém dokumentu, Milý tati (2021), pojednávajícím o ztrátě rodiče, vytváří Nguyen hluboce osobní vyprávění, díky využití různých animačních technik a skutečných dopisů od svého otce. Tento film, který uzavírá její sérii o osamělosti, je hybridem mezi hraným a animovaným filmem a je příkladem režisérčina inovativního přístupu k žánru. Snímek Milý tati získal mezinárodní uznání – premiéru měl na MFF v Locarnu, byl oceněn na filmovém festivalu BFI London a Montréal Festival du Nouveau Cinéma. Film byl také nominován na Evropské filmové ceny a zvažován na nominaci na Oscara. Působivost jejího díla zdůraznil také článek v časopisu The New Yorker, v sekci věnované dokumentu.

Souběžně se svými vlastními projekty se Nguyen podílí i na projektech jiných tvůrců, přičemž si vybírá spolupráce, které jsou v souladu s jejími uměleckými hodnotami. Se společností Barletta Productions, vytvořila například animované sekvence pro projekt Úsvit (2023), retro-popový seriál To se vysvětlí, soudruzi! (2023) a Dcera národa, který se v současné době připravuje pro Canal+. Mezi další významné projekty patří spolupráce se slovenskou režisérkou Terezou Nvotovou na jejím dokumentu Unsoundness of Mind a účast na dokumentu Becoming Vietnam, zaměřeném na vietnamskou komunitu, pro německý kanál ARTE.

Úspěšná festivalová bilance Nguyen, její rostoucí uznání ve filmovém průmyslu a článek v časopisu The New Yorker – to všechno svědčí o jejím pozoruhodném talentu. Zápisem do českého seznamu Forbes "30 pod 30", se zařadila mezi zářivé mladé hvězdy oboru.

Na loňském festivalu v Cannes byla Nguyen vybrána do programu The Residence, který mladým tvůrcům nabízí individuální podporu při psaní scénářů, včetně osobního setkání s uznávanými režiséry, profesionály z oboru a zástupci filmových institucí. Projekt, který Nguyen během své účasti v Residence vyvíjí, je její celovečerní debut Inbetween Worlds.

Inbetween Worlds se odehrává v Praze a popisuje život 23leté Čecho-Vietnamky, která stojí před zásadním rozhodnutím – zda přijmout nabídku k sňatku z Vietnamu, která přináší finanční výhody, ale vyžaduje dodržování tradičních rolí. Tato premisa umožňuje Nguyen proniknout do složitostí kulturní identity, autonomie a společenských očekávání žen ve vietnamské komunitě, na pozadí emancipace mladé ženy. Při svém přechodu od animovaného dokumentu k hranému filmu plánuje Nguyen začlenit i animované sekvence, ačkoli film bude natáčen převážně s herci. 

Scénář k Inbetween Worlds píše režisérka ve spolupráci s další domácí začínající filmařkou, Miladou Těšitelovou. Film vyvíjí producentka Karolína Davidová ze společnosti 13ka, která s Nguyen spolupracovala již na jejím triptychu o samotě, a Jakub Viktorín z nutprodukce Slovensko. Projekt je v rané fázi vývoje, světová premiéra se předpokládá v roce 2027 a produkční tým je otevřen mezinárodní spolupráci.

Nguyen a Kashcheeva byly vybrány do 46., resp. 47. ročníku Résidence Festival de Cannes. Résidence probíhá v Paříži a nabízí na míru šitou podporu při psaní scénářů v rámci programu, který zahrnuje interakce s uznávanými režiséry, profesionály z oboru a zástupci filmových institucí.

Související lidé

Daria Kashcheeva

Námět, Kamera, Zvuk, Kostýmy
Czech Republic

Diana Cam Van Nguyen

Režie, Scénář, Výtvarník, Animace
Czech Republic

Czech Film Center
oddělení Státního fondu kinematografie pro propagaci české kinematografie v zahraničí

Email: info@filmcenter.cz

 

Kontaktujte nás